O Barbaře Brennan, Dr. a její Škole léčení

Barbara Ann Brennan, Dr. je světoznámá terapeutka, léčitelka, lektorka a vědecká pracovnice, která zasvětila více než 35 let zkoumání lidského energetického pole a lidského vědomí. Je průkopnicí v oblasti metod založených na vztahu lidského energetického systému a vědomí a autorkou bestsellerů o energetickém léčení
Ruce světla a Zjevení světla.

Vystudovala obor atmosférické fyziky na universitě ve Wisconsinu a pracovala jako vědecko-výzkumný pracovník v NASA, v Goddardově centru kosmických letů. Má doktorát z Filozofie a Teologie; absolvovala kurz bioenergetické a core-energetické terapie na Institutu pro psychofyzickou syntézu a ve společnosti pro celostní léčení ve Washingtonu, D. C. Dále vystudovala Institut New Age dr. Johna Pierrakose, který je nyní znám jako Institut pro core-energetické metody a nachází se v New Yoku.

Její knihy Ruce světla, Zjevení světla a Léčení světlem jsou považovány za klasická díla v oblasti alternativní medicíny. První kniha Ruce světla: Léčení a lidské energetické pole se stala New Age bestsellerem vydavatelství Bantam pro rok 1989. Tato významná publikace o spirituálním léčení byla publikována v 22 jazycích a prodalo se jí více než miliónu výtisků. Její druhá kniha Zjevení světla: Cesta sebeuzdravování se stala také bestsellerem a byla vydána v mnoha zemích po celém světě. Kniha Léčení světlem: Pokročilé postupy pro vytvoření si života, po jakém toužíte je jejím nejnovějším dílem, ve kterém přináší nové informace o práci s tvůrčím procesem a čtvrtou astrální úrovní. Kromě knih o energetickém léčení napsala Barbara Ann Brennan sérii knih Seeds of the Spirit (Myšlenky duše) – sbírku transformujících vhledů sepsaných prostřednictvím chanellingu, které promlouvají o hlubokých spirituálních pravdách a našem spojení s Universem/Bohem.

Barbara Brennan, Dr. svým dlouholetým výzkumem lidského energetického pole, nebo-li aury, rozvinula nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Jako jedna z prvních přišla s konceptem, že energetické pole není odrazem stavu těla fyzického, ale naopak: energetická nerovnováha či deformace v našem energetickém poli, se projeví jako nemoc v našem fyzickém těle. Tím otevřela zcela nové neprobádané pole v oblasti diagnostiky nemocí a jejich předcházení. Její jedinečnost je také v tom, že uvádí psychické procesy do souvislosti s lidským energetickým polem. Jelikož se věnovala profesionálně jak vědeckému bádání v oblasti fyziky tak práci psychoterapeuta, právě tato kombinace objektivních znalostí a subjektivních prožitků zformovala její jedinečnou metodu, která znamená rozšíření vědomí nad hranice objektivního poznání dosud dostupného exaktními vědeckými metodami.

Barbara Brennan, Dr. je zakladatelkou Barbara Brennan School of Healing ® - Školy léčení Barbary Brennan se sídlem na Floridě v USA. V roce 2003 byla otevřena pobočka této školy v Evropě: Barbara Brennan School of Healing Europe ® a v roce 2006 také další pobočka Školy v Japonsku. Předtím, než odešla do důchodu, byla prezidentkou této své Školy a dohlížela na práci Členů Fakulty. Zároveň přednášela na kurzech a přednáškách po celém světě a předávala druhým léčebné techniky, které jsou vrcholem v této oblasti lidského poznání.

Barbara Brennan School of Healing ®

Barbara Brennan School of Healing ® - Škola léčení Barbary Brennan ® byla založena v roce 1982 a stala se vysoce uznávanou vzdělávací institucí, která se zaměřuje na energetické léčení, osobní rozvoj, výzkum a službu světu. Škola, kterou od jejího založení vedla Barbara Brennan, se rozrostla z počtu 12 studentů v roce 1982 na více než 700 studentů, kteří studovali Školu v novém miléniu. V současnosti má Škola 160 studentů a dosud ji absolvovalo více než 3000 absolventů ze více než 50 zemí celého světa.

Škola léčení Barbary Brennan ® má v současnosti 37 členů Fakulty, kteří mají oprávnění vyučovat Systém energetického léčení podle Barbary Ann Brennan ®. Členové Fakulty vedou přednášky a semináře po celém světě, jejichž cílem je seznámit zájemce se Základy energetického léčení podle Barbary Ann Brennan ® a pomoci jim probudit v sobě jejich přirozenou schopnost léčit.

Program studia

Studenti Školy léčení Barbary Brennan ® mohou získat bakalářský titul nebo diplom v Systému Energetického léčení podle Barbary Ann Brennan ®. Tento systém pomohl již tisícům lidí zvládnout jejich fyzické, psychické, emocionální a duchovní problémy a umožnil jim objevit jejich jedinečnou životní cestu.

Široké spektrum předmětů, které jsou úzce propojeny také s transformací osobního života, umožňuje studentům rozvinout dovednosti v praktikování léčebných technik, stejně tak jako posílit jejich schopnost sebezkoumání a sebeobjevování. Oba programy trvají čtyři roky a absolventi tak získají kvalifikaci k tomu, aby si mohli otevřít svou praxi jako Terapeut Systému energetického léčení podle Barbary Ann Brennan ®, což je jeden z nejvíce ceněných titulů v oblasti energetického léčení a celostní péče o zdraví.

Při kombinaci rezidenční a dálkové formy studia se mohou studenti účastnit výuky tak, aniž by to výrazně ovlivnilo jejich součastné zaměstnání a běžné pracovní povinnosti. Jednou ročně se koná pěti-týdenní seminář v sídle školy na Floridě, který je kombinován s dálkovým studiem rozloženým v průběhu celého roku.

Jedna z věcí, kterou si studenti v průběhu studia uvědomí je, že předtím, než se naučí léčit druhé, musí se nejdříve naučit léčit sebe sama. Báječnou věcí, která studenty potká v průběhu procesu, prostřednictvím kterého se stávají terapeuty a léčiteli, je to, že se také sami uzdravují.

Každý rok programu staví na předchozích rocích studia a nabízí vlastní jedinečný prožitek sebeobjevování. Jak studenti procházejí jednotlivými roky programu, dozvídají se více a více o svém pravém Já.

 • 1. Rok studia
  Cesta sebeobjevování a sebeléčení
  "Kdo jsem ve vztahu k sobě."

 • 2. Rok studia
  Cesta léčení vztahů
  "Kdo jsem ve vztahu k druhým?"

 • 3. Rok studia
  Cesta duchovního spojení
  "Kdo jsem ve vztahu k Universu/Bohu?"

 • 4. Rok studia
  Cesta objevení jedinečného léčitele uvnitř sebe
  "Jaká je má jedinečná cesta léčení?"
Absolvování Školy léčení Barbary Brennan ® se doporučuje každému, kdo touží:
 • Studovat dynamiku energií lidského energetického pole a znovu získat pocit životní pohody a rovnováhy,
 • objevit a poznat své jedinečné životní poslání a rozvinout tak své schopnosti na fyzické, emocionální, mentální a duchovní rovině,
 • pozvednout osobní a profesionální schopnosti v oblasti businessu, vzdělávání, sociální službě nebo službě světu,
 • stát se léčitelem s vlastní léčitelskou praxí založenou na propojení alternativních a tradičních metod léčení.

Každému, kdo se rozhodne integrovat toto poznání a techniky do své současné profese, kdo touží po osobní proměně a vlastním vyléčení, nebo kdo se rozhodl stát se profesionálním léčitelem, může studium ve Škole léčení Barbary Brennan ® pomoci změnit jeho vlastní život.

Barbara Brennan School of Healing Europe ® je možné studovat kombinovanou formou studia (dálkově a residenčně) v Německu, ve městě Bad Neuenahr blízko Kolína. Více informací najdete na: www.barbarabrennan.com

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara