Ruce Světla – Léčení a lidské energetické pole
Naše fyzické tělo existuje uvnitř většího „těla“ – lidského energetického pole neboli aury. Toto energetické pole je nástrojem, který nám slouží k vnímání reality včetně zdraví a nemoci, a skrze něj dochází také k procesu léčení. Toto energetické tělo, jehož existenci potvrdila věda teprve nedávno, ale které bylo odnedávna známo léčitelům a mystikům, je výchozím bodem pro každé léčení. V něm mají své místo nejsilnější a nejhlubší lidské vztahy, zde můžeme předvídat i léčit všechny poruchy jak somatické, tak i psychické.
Zjevení světla – Cesta sebeuzdravování
Barbara Brennan nám přibližuje mnohé nové poznatky svého učení a ukazuje, jakou sílu dodává pacientům a léčitelům pochopení práce s tím nejzákladnějším – léčivou mocí světla vynořujícího se z jádra každé lidské bytosti. Jedinečný postoj autorky ke spolupráci mezi léčitelem, pacientem a ostatními odborníky na péči o lidské zdraví je příslibem do budoucnosti. V knize také vysvětluje, co léčitelé vnímají vnitřním zrakem, sluchem a kinesteticky a jak se každý z nás může aktivně účastnit na jednotlivých stádiích procesu léčení.
Léčení světlem – Pokročilé postupy pro vytvoření si života, o jakém toužíte
Barbara Brennan vás v této své nejnovější knize seznámí se svou pokračující prací, ve které přináší nové informace o práci s tvůrčím procesem a čtvrtou astrální úrovní. Svět čtvrté úrovně neboli astrální svět přemosťuje tvůrčí impuls vycházející z hmotného světa do vyšších úrovní reality a zhmotnění. Barbara Brennan v této své knize současně popisuje svou životní cestu a osobní zkušenosti. Takto kniha Léčení Světlem vám zároveň pomůže vytvořit si takový život, o jakém jste vždy snili.
Knihy, publikovány zatím pouze v angličtině:
Semínka duše (1998-2005)
Mezi její poslední vydané knihy patří knihy se série Semínka Duše – jsou to kompilace všech přednášek, které Dr. Brennan prezentovala ve své Škole léčení. Přednášky jsou vedeny z expandovaného stavu vědomí při meditaci. Každá kniha nabízí nové koncepty a praktické návody týkající se všech aspektů života. Zahrnují psycho-spirituální učení a rady pro integraci materiálního a duchovního světa. Každá přednáška pozvedá duši k širšímu porozumění a více milujícímu a jednotícímu prožitku života.
Knihy v českém překladu vydalo nakladatelství Pragma a Fontána.
(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara