O autorce Doreen Virtue, Ph.D.

Doreen Virtue, Ph.D. je doktorka psychologie, která spolupracuje při psaní svých knih a při svých seminářích se světy andělů, elementálů a mistrů. Doreen je autorkou více než 20ti knih o andělech, čakrách, Indigových a Křišťálových dětech, zdraví a výživě a jiných tématech zaměřených na propojení mysli, těla a ducha. Její úspěšné knihy Léčení s anděly a Poselství od Andělů (v češtině vyšlo pod názvem Poslové světla) a andělské karty, k těmto knihám, se staly bestsellery.

Doreen má titul M.A. a Ph.D. v psychologickém poradenství. Založila a vedla Psychiatrickou léčebnu pro ženy v Cumberland Hall Hospital v Nashvile v USA a pracovala také jako vedoucí pracovnice na klinice pro ženy Woodside Women´s Hospital v San Francisku. Doreen také vedla tři ambulantní psychiatrická centra, včetně centra pro mládež závislou na drogách a alkoholu.

Jako dítě byla Doreen přirozeně jasnovidná, viděla a konverzovala s mnohými lidmi, které nazývala svými „neviditelnými přáteli“. Pro tyto její schopnosti však nemělo pochopení její okolí, a tak se je naučila popírat. Poté, co v roce 1995 s pomocí andělského vedení těsně unika smrti, okamžitě začala každodenně důsledně pracovat na procvičování přijímání jejich vedení. Současně s tím přehodnocovala svá duchovní přesvědčení a tvrzení Západní psychologie, čehož konečný výsledek byl dvojí: Doreen byla přivedena k tomu podívat se na psychologii ze zcela nové perspektivy a její přirozená jasnovidnost se rychle vrátila se stejnou jasností a silou, jako to vnímala při svých zážitcích v dětství.

Praxe Dr. Virtue se přirozeně změnila na „Andělskou terapii“, při které kombinuje své základy z oblasti psychologie a své schopnosti a dovednosti z oblasti spirituality. Nakonec se rozhodla vyjít z „duchovní ilegality“ a začala o andělech i otevřeně učit.

Dnes je Doreen známa po celém světě svou schopností spojovat se se světy andělů. Svou životní práci zasvětila učení lidí, jak jasně slyšet poselství od svých andělů. „Když pracujete s anděly, můžete se spolehnout na jejich světlo a na to, že vám pomůžou vyléčit cokoliv, a to zázračně rychle a zvláštním překvapivým způsobem. Andělé vám mohou pomoci vyléčit vaše emoce, vaši duši, fyzické tělo, ale také vaše finanční záležitosti.

Doreen vede po celém světě experimentální semináře na různá témata z oblasti psychologie a spirituality. Mnozí z jejich studentů jsou studenti a odborníci z oblasti medicíny a psychologie a také pracovníci ze sociální oblasti.

Doreen je častým hostem v různých talk show jako Oprah Show, CNN, Good Morning America, The View a jiných amerických televizních programech. Doreen také pravidelně publikuje v prestižních světových listech a časopisech mezi něž patří The New York Daily News, The Los Angeles Times, USA Today, Woman's Day, First for Women, Vegetarian Times, Woman's World, Miracles, Men's Fitness a další. Nedávno začala Doreen moderovat také svůj vlastní pravidelní dvouhodinový pořad na Rádiu Hay House.

Mezi poslední práce Doreen patří Výbava pro spojování se s anděly, kterou napsala, aby pomohla lidem poznat své anděly a porozumět jim; dále pak kniha Andělská medicína, kde představuje postupy, jak s pomocí andělů vyléčit své tělo a mysl.

Doreen ve své knize Poslové světla říká: „Andělé jsou s námi, jejich pomoc a rady však nepřicházejí vždy ve formě „hlasu slyšeného shůry“. Většinou se dostaví nenápadněji – prostřednictvím vnitřních smyslů, synchronicit, které se dějí v našich životech, a intenzivních opakujících se myšlenek. Při čtení mých knih s andělskými poselstvími se, prosím, rozhodněte sami za sebe. Zda-li vám vaše mysli, srdce a cit řeknou, zda máte před sebou autentický text. Andělé jsou darem od Stvořitele a jejich cílem vybudovat na Zemi mír a postupně smířit každého člověka s druhými lidmi. Věřím, že spolupráci s anděly je možné tento cíl uskutečnit. Ať vaše vnitřní světlo září jasně dnes i po všechny dny, které přijdou.“(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara