John Gray, Ph.D. - Autor knih Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše

Muži a ženy jsou odlišní ve všech oblastech života. Jinak komunikují, jinak přemýšlejí, cítí, vnímají, reagují a milují. Jako kdyby pocházeli z různých planet a mluvili různými jazyky...

John Gray, doktor filozofie, psycholog, poradce pro partnerské vztahy a certifikovaný rodinný terapeut, je autorem 15 bestsellerů, mezi než patří především kniha Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, která se stala nejprodávanější knihou o partnerských vztazích všech dob. Autor této vtipné a adresné knížky vidí příčiny partnerských problémů v nesprávném chápání rozdílů mezi muži a ženami.

Jedinečný přístup Johna Graye, mezinárodně uznávaného experta pro oblast vztahů a komunikace, pomáhá mužům a ženám pochopit, respektovat a oceňovat své vzájemné rozdíly, a to jak v osobních tak v pracovních vztazích. John Gray již více než 30 let vede veřejné a soukromé semináře, kterých se zúčastnily již tisícky posluchačů a na kterých inspiruje obecenstvo svými praktickými myšlenkami a jednoduchými komunikačními technikami, které mohou být okamžitě použity pro obohacení vztahů a kvality života na všech úrovních a v každém věku.

Mezi další knihy Johna Graye, které se staly také bestsellery patří: Muži, ženy a jejich vztahy (1993); Mars a Venuše v ložnici (1995); Co otec nevěděl a matka vám říci nemohla (1996); Mars a Venuše se mají rádi (1996); Mars a Venuše spolu začínají (1997); Mars a Venuše začínají znovu (1998); Milostný kalendář - muži jsou z Marsu, ženy z Venuše (1998); Jak získat, co chcete a vážit si co máte (1999); Děti jsou z Nebe (1999); Praktické zázraky pro Mars a Venuši (2000); Mars a Venuše na pracovišti (2002); Mars a Venuše: dietou a cvičením k cíli (2003) a další knihy, které také vyšly v českém překladu.

V průběhu posledních deseti let se prodalo 30 miliónů výtisků těchto knih, které byly publikovány ve více než 40 jazycích v zemích po celém světě.

Populární řečník John Gray, Ph.D se často také objevuje jako host v televizních a rozhlasových pořadech, jako Oprah Show, Good Morning America, The Today Show, The CBS Morning Show, CNN and Company a mnoha dalších, kde hovoří o své práci. Jeho pravidelná rubrika o vtazích je publikována v desítkách amerických a mnoha zahraničních novinách a časopisech, kterou tak pravidelně čte více než 30 miliónu čtenářů. Profil osobnosti Johna Graye, Ph.D. se objevil v mnoha časopisech jako například USA Today, Newsweek, Time, People, Forbes a v mnoha dalších významných periodikách v USA i zahraničí.

John Gray žije se svojí ženou a třemi dcerami v Severní Californii v USA.


O knihách Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše

Skoro všichni se shodnou na faktu, že ženy a muži jsou rozdílní, avšak mnoha lidem ještě stále není jasné, jak jsou rozdílní. Za posledních deset let bylo napsáno mnoho knih snažících se ty rozdíly definovat. Třebaže bylo dosaženo významného pokroku, mnohé z těchto knih byly jednostranné a bohužel posilovaly nedůvěru a averzi k opačnému pohlaví. Na jedno pohlaví se v nich zpravidla hledělo jako na zotročované tím druhým. Ukázala se potřeba zasvěceného návodu k pochopení, čím se od sebe muži a ženy vlastně liší.

Na základě průzkumu mezi více než 25 000 účastníky seminářů o vztazích se podařilo Johnu Grayovi rozdíly mezi muži a ženami jasně definovat. Stačí si je prostudovat, a hned pocítíte, jak se ve vás hroutí zdi nedůvěry a odporu. Výsledkem toho, že otevřete své srdce, budete větší schopnost odpouštět a vzrůstající potřeba dávat a přijímat lásku a oporu.

Všechny zásady formulované v těchto knihách byly ověřeny a vyzkoušeny. Nejméně 90 procent z oněch více než 25 000 dotazovaných se v těchto popisech s nadšením poznalo. Pakliže se přistihnete, jak při čtení knihy Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše pokyvujete hlavou a říkáte: „Ano, mluvíte o mně,“ nebudete rozhodně sami.

Příliš mnoho lidí je ve svých vztazích zklamáno. Milují své partnery, ale když vznikne napětí, nevědí, jak ho napravit. Kniha Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše poprvé dopodrobna seznamuje s tím, jak se ženy a muži vzájemně liší a rozvíjí novou strategii pro zmírnění napětí ve vzájemných vztazích a posílení lásky. Vzájemné vztahy nemusí být bojem. Napětí, sváry a konflikty vznikají tehdy, když jeden druhého nechápe. Když pochopíte, jak zásadně jiní jsou muži a ženy, naučíte se novým způsobům jak s opačným pohlavím jednat, jak mu naslouchat a jak mu být oporou. Naučíte se, jak lásku, které jste hodni, tvořit. Až budete tuhle knihu číst, budete se možná divit, jak se někomu může podařit mít úspěšný vztah bez ní.

Tato kniha není pouhou teoretickou analýzou psychologických rozdílností, nýbrž praktickou učebnicí, jak úspěšně vytvářet láskyplné vztahy. Pravdivost těchto zásad je sama od sebe zřejmá a lze ji ověřit na základě vaší vlastní zkušenosti stejně jako zdravým „selským“ rozumem. Mnohé příklady jednoduše a stručně vyjadřují to, co jste dávno tušili. Takové ověření vám pomůže být sebou samými a neztrácet sama sebe ve vztahu k druhému.

Jak říká John Gray: „Návody v této knize mohou být užitečné pro každého. Jediná výtka, kterou jsem slýchal od účastníků svých seminářů a četl v dopisech, které dostávám, je: „Kéž by mi to byl někdo řekl dřív!“ Nikdy není pozdě zvětšit podíl lásky ve vašem životě. Jen se potřebujete naučit něčemu novému. Uvědomíme-li si rozdíly, které mezi námi jsou - stoupne tím naše sebedůvěra a vědomí osobní důstojnosti, vzroste vzájemná důvěra i osobní zodpovědnost, a tak se vytvoří podmínky pro kvalitnější spolupráci a větší míru lásky. Pakliže toužíte mít uspokojivější vztahy k opačnému pohlaví, je tato kniha určena vám.

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara