Muži jsou z Marsu, Ženy z Venuše
Láska je vždycky zázrakem. Zamilovaným se zdá, že jejich láska bude trvat věčně. Jsou přesvědčeni, že jsou jeden druhému souzeni a že budou žít šťastně až do smrti. Mnohé dvojice se však později bolestně rozcházejí. Opravdu se jejich láska vytratila, nebo je problém v něčem jiném? Autor vtipné a adresné knížky vidí příčiny partnerských problémů v nesprávném chápání rozdílů mezi muži a ženami. Pouze na základě pochopení a respektování základních rozdílů mezi pohlavími je možné dosáhnout hluboký a láskyplný vztah.
Mars a Venuše se mají rádi
Tato kniha je plná osobních výpovědí o vztazích, které opravdu fungují. Je to sbírka skutečných příběhů ze života, o které se čtenáři podělili s Johnem Grayem ve svých dopisech vyjadřující vděčnost za to, jak zjištění, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, pozitivně ovlivnilo jejich životy. Některé příběhy jsou dojemné, jiné vtipné a plné humoru. Co může být příjemnější, než si poslechnout příběh lásky, která povstala z trosek a opět ožila? Příběhy ilustrují silu lásky a schopnost dávat a obnovovat mosty mezi lidmi. Pokud máte zdravý a pevný vztah, tyto příběhy vám připomenou, co je důležité.
Mars a Venuše spolu začínají
Mars a Venuše spolu začínají je určena především svobodným a rozvedeným lidem, ale také těm, kteří se právě rozešli se svým partnerem a hledají lásku – své druhé já, se kterým by mohli prožít vztah plný porozumění, štěstí a něhy. Avšak na to, abychom poznali toho pravého, který uspokojí naši potřebu intimity, vzájemné komunikace a nádherného milostného života, musíme poznat dynamiku mužské a ženské touhy a osvojit si nové způsoby dovření.
Mars a Venuše začínají znovu
Když ztratíme lásku, všechno se najednou změní. Chceme začít znovu, no najednou máme před sebou celý život a nevíme si rady. Chybí nám potřebné zkušenosti, trápí nás různé otázky, ale také i bolest. V knize Mars a Venuše začínají znovu se dozvíte, co je potřeba udělat. Zjistíte, že muži a ženy stojí často před odlišnými problémy. Autor vás přesvědčí, že i bolestný rozchod vám může pomoci otevřít cestu k lásce na celý život, že začínat znovu s novou láskou je nejen možné, ale také neuvěřitelně obohacující.
Mars a Venuše v ložnici
Může se v dlouhotrvajícím monogamním vztahu udržet vášeň? Romantické vztahy dosáhnou rozkvětu, uznáme-li, že muži a ženy mají velice rozdílné, a přece navzájem se doplňující citové a tělesné potřeby. V knize Mars a Venuše v ložnici se dozvíte, jak věcně a přitom taktně a s láskou informovat partnera o svých potřebách a jak dosáhnout toho, aby naše milování bylo stále mladicky spontánní, svěží a uspokojivé. John Gray nabízí cenný návod, jak vytvořit romantické rituály, které umožní, aby se intimita po celý život prohlubovala a aby oba partneři byli šťastni v ložnici – i mimo ni.
Mars a Venuše s láskou – Ilustrovaný průvodce
Barevný průvodce světem mužů z Marsu a žen z Venuše. Vše ve zkratce a s půvabnými obrázky.
Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti z nebe
V této praktické příručce psycholog John Gray, Dr. rozvíjí myšlenky tzv. pozitivního rodičovství, založeného nikoliv na principu, který děti trestá a potlačuje jejich přirozený vývoj, ale na laskavém přístupu, který akceptuje dětské touhy a také jejich negativní emoce, no klade jim rozumné hranice. Gray si uvědomuje nedostatky současné výchovy, kdy jsou rodiče ovlivňování konzumní společností, nedostatkem času a přetížením v zaměstnání.
Co vám matka říci nemohla a otec nevěděl
Základem pro dnešní manželství již není starostlivost o přežití a ochrana, ale láska a citové naplnění. Mnohá pravidla, která naši rodiče používali na záchranu partnerského vztahu, jsou dnes neúčinná, nebo dokonce škodlivá. Rodiče nás sice milovali, ale nemohli nás naučit, co sami nevěděli. Nemohli nám ukázat, jak řešit problémy, které za jejich života neexistovaly. My se dnes setkáváme se situacemi, které vyžadují nové způsoby řešení. Musíme ovládnout umění mezilidských vztahů a musíme se zbavit toho, co jsme se naučili od rodičů.
Jak mít co chceme a chtít co už máme
V životě není důležité pouze dostat, co chceme, ale také především si udržet to, co již máme. Mnozí lidé vědí, jak získat, co chtějí, přesto je však trápí pocit, že jim něco chybí. Naopak někteří lidé jsou spojení sami se sebou, no nevědí, jak získat více. Život přijímají s otevřenou náručí, no jejich sny se neplní, i když vynakládají velké úsilí. Táto kniha je příručkou k dosažení osobní úspěchu. Osobní úspěch nezávisí od toho, kdo jste, kolik máte majetku a co všechno jste dosáhli. Měřítkem úspěchu je vás postoj k tomu, kdo jste, co jste udělali a co máte. Úspěch máte na dosah ruky, musíte však vědět, co to je, a zaměřit se na jeho dosažení.
Praktické zázraky pro Mars a Venuši
V uplynulém půlstoletí se velice urychli chod života i potenciál člověka přizpůsobit se změnám. Dnes je už v moci každého z nás vzít zodpovědnost za svůj osud do vlastních rukou a uskutečnit své sny. Je potřeba pouze rozpoznat tuto svoji schopnost, zpochybnit zastarané názory a zbavit se tradičního myšlení. Autor nabízí v knize devět technik přírodní energie, pomocí kterých se nám bez ohledu na minulé chyby nebo omezení podaří dosáhnout opravdové změny v životě a udělat praktické zázraky trvalé lásky, narůstajícího úspěchu a dobrého zdraví.
Mars, Venuše a jejich vztahy
Smír s opačným pohlavím. Z obsahu: Umění milovat cizí bytost, Budování vztahu, Základní rozdíly mezi muži a ženami, Jak muži a ženy rozdílně vidí svět, Jak muži a ženy rozdílně reagují na stres, Symptomy stresu, Nalezení rovnováhy, Proč si ženy připadají nemilovány, Umění vzájemně uspokojivých vztahů, Jak poskytovat a jak získávat emocionální podporu, Naše primární emocionální potřeby, Tajemství komplementárních přirozených vlastností, Technika láskyplného dopisu.
Milostný kalendář - muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
Muži jsou z Marsu ženy z Venuše. 365 nápadů na každý den v roce, jak obohatit mezilidské vztahy.
Mars a Venuše na pracovišti
Mars a Venuše na pracovišti analyzuje rozdíly v komunikaci, ve způsobu, jakým muži a ženy řeší problémy, reagují na stres, získávají respekt, jak minimalizují konflikty, zvyšují skóre, vnímají sex a jak žádají o to, co chtějí. John Gray nabízí praktické rady, jak zredukovat nepotřebné konflikty a frustraci tím, že ukazuje, jak si muži a ženy navzájem nerozumí a špatně interpretují své myšlenky. Kniha umožní čtenářům dosáhnout svůj cíl a zpříjemnit si vztahy v práci.
Mars a Venuše dietou a civčením k cíli
Autor známých bestsellerů o vztazích mužů a žen tentokrát řeší partnerské vztahy také s pomocí té správné zdravé či motivující stravy. John Gray vysvětluje rozdíly mezi pohlavími a dává praktická řešení pro každou z pěti oblastí: optimalizování mozkových procesů, dieta, cvičení, romantika a zvládání stresu. I když odpovědi na tyto problémy leží v každé z těchto oblastí, protože každá jednotlivá oblast ovlivňuje ty ostatní, nejsou stejné pro ženy a muže. Muži a ženy potřebují své vlastní řešení pro získání rovnováhy, která nám pak poskytnou to, co potřebujeme, abychom zlepšili své vztahy a svůj život.
Mars a Venuše ve stresu
Čtenáři oblíbeného bestselleru Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše se mohou znovu zamyslet nad rozdíly v chování a prožívání obyvatelů Marsu a obyvatelek Venuše. Tentokrát se autor zabývá tím, jak muži a ženy zvládají stres. Prožívají obě pohlaví stres stejně? Vyrovnávají se s ním obdobným způsobem? A hlavně - znamená pro ně tatáž životní situace stejnou zátěž? Tato kniha vás naučí lépe zvládat vlastní stres i stres vašeho partnera.
Ohnivá Venuše, studený Mars: hormonální rovnováha - klíč ke spokojenému (nejen) milostnému životu
Jak ji podpořit - pomocí výživových doplňků, odpočinku, ap. Četné výzkumy prokazují, že chování mužů a žen má biologický základ – hormony. John Gray na základě těchto nových poznatků vysvětluje, jak ženský hormon oxytocin a mužský hormon testosteron ovlivňují naše jednání a pocit spokojenosti ve vztahu. John Gray nabízí jednoduché tipy a praktické informace, s nimiž budete moci zajistit stabilní přísun hormonů dobré nálady sobě i svému protějšku a vytvořit tak harmonické prostředí pro láskyplný vztah plný vzájemného pochopení.
Spolupracujme - 8 důvodů, proč si muži se ženami nerozumí v práci
Jsou muži na pracovišti doopravdy tak necitliví? Jsou ženy vylučované muži, protože jsou příliš emocionální, nebo proto, že kladou příliš mnoho otázek? Na základě svých předchozích zkušeností a četných výzkumů autoři této nadmíru užitečné knihy zformulovali 8 genderových mrtvých úhlů, kde definují hlavní nesprávné předpoklady a nedorozumění mezi muži a ženami.
Mars a Venuše: Vztahy v dnešním globálním světě
Je to již více než dvacet let, co John Gray napsal knihu Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Tato jeho nejnovější kniha nabízí moderní pohled na otázky a problémy, které jsou klíčem zdravých vztahů. Role mužů a žen se dramaticky mění a tato kniha vám pomůže s orientací ve vztazích moderního, globálního světa prostřednictvím příkladů ze života a jednoduchých cvičení. Možná pochopíte, že váš partner je vám bližší než tušíte.
Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše - CD v MP3
Audio CD ve formátu MP3 - 10 hodin a 40 minut; čtou Igor Bareš a Antonie Barešová-Talacková; absolutní klasika.
Karty Mars a Venuše - 50 inspiračních karet
50 kartiček je výběrem stěžejních tezí knihy "Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše" - vytáhněte si tu, kterou právě potřebujete!
Knihy v českém překladu vydalo nakladatelství Práh, Knižní klub a Omega.

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara