O autorce Louise L. Hay

Louise L. Hay (8.10.1926 – 30.08.2017) byla americká autorka bestsellerů
Uzdrav své tělo a Miluj svůj život, lektorka, učitelka a mezinárodně uznávaná představitelka hnutí New Age. Pomohla tisícům lidí při objevování a využívání plného potenciálu jejich vlastních tvořivých sil a schopností k osobnímu růstu a uzdravení sebe sama. Její základní poselství: „pokud jsme ochotni vykonat potřebnou mentální práci, může být uzdraveno takřka vše,“ bylo pro mnohé povzbuzením k hledání zdravějšího a šťastnějšího života.

Její kniha Uzdrav své tělo byla publikována v roce 1976, tj. dlouho před tím, že bylo v módě hovořit o vzájemném propojení mysli a těla. Tato kniha, která se stala bestsellerem, představila pozitivní filozofii Louise Hay lidem v 33 různých krajinách a byla přeložena do 25 jazyků po celém světě. Její druhá kniha Miluj svůj život, publikována v roce 1984, se dostala na New York Times bestseller list a zůstala na něm po dobu 12 týdnů. Po celém světě se jí prodalo více než 30 miliónů výtisků. Louise Hay napsala mnoho dalších úspěšných knih, mezi něž patří: Milujte své tělo, Miluj svůj život – meditace, Síla je ve vás, Myšlenky srdce, Síla ženy, Já to dokážu a další. Celkem napsala více než 20 knih, z nichž většina se stala bestsellery. Založila a vedla vydavatelskou společnost Hay House, Inc., která se zabývá rozšiřováním knih, audio i video nahrávek a dalších materiálů, které pomáhají léčit naši planetu.

Prostřednictvím pozitivní filozofie a léčebných technik Louise Hay se miliony lidí naučili, jak si vytvořit více toho, co si ve svých životech přejí, včetně lepšího zdraví a většího klidu ve svých myslích a duších. Její osobní filozofie vyvstala z trápení, které prožívala v období, kdy vyrůstala. V dětství měla nestabilní rodinné zázemí a její léta dospívání byla poznačena zážitky zneužívání. V mladém věku odešla z domova a usadila se v New Yorku, kde se stala modelkou uznávaných módních návrhářů a vdala se za úspěšného podnikatele. I když se zdálo, že její život se zcela změnil, skutečný obrat v jejím životě nastal až o 14 let později, kdy se rozpadlo její manželství.

V roce 1970 tak nastoupila na cestu, která se později stala její životní prací. Začala navštěvovat Centrum křesťanského vzdělávání a účastnit se církevních seminářů. Brzo se sama stala populární lektorkou těchto seminářů a začala vést poradenství pro klienty. Tato její práce se rychle rozvinula do kariéry na plný úvazek. Po několika letech Louise sestavila průvodce nemocemi, který se zabýval mentálními příčinami fyzických nemocí a rozvinula pozitivní myšlenkové vzorce pro zvrácení nemoci a vytvoření si zdraví. Tento průvodce se stal základem knihy Uzdrav své tělo. Začala cestovat po Spojených státech, přednášet a vést semináře o tom, jak mít rád sám sebe a jak si vyléčit svůj život.

Louise měla možnost uvést svou filozofii do praxe, když jí diagnostikovali rakovinu. Zvažovala možné alternativy chirurgického zákroku a léků, a tak si namísto toho vytvořila intenzivní léčebný program spočívající v používání afirmací, vizualizací, očisty těla pomocí výživy a psychoterapie. V průběhu šesti měsíců se z rakoviny zcela úplně vyléčila.

V roce 1980 se vrátila zpět do rodné Jižní Kalifornie, kde začala sepisovat své metody, které používala při svých seminářích. V roce 1984 byla publikována její nová kniha Miluj svůj život (původní anglický název zní: Můžete si vyléčit svůj život). V této knize Louise vysvětluje, jak jsou naše přesvědčení a myšlenky o sobě samých příčinou našich emocionálních a fyzických problémů a jak můžeme s pomocí využití určitých nástrojů změnit své myšlení a své životy k lepšímu.

V roce 1985 začala vést svoji známou podpůrnou skupinu s názvem „Hayride“, kde pracovala se šesti muži, kterým diagnostikovali AIDS. V průběhu let se skupina natolik rozrostla, že v roce 1988 se jí každý týden zúčastňovalo více než 800 lidí. Louise opět iniciovala hnutí lásky a podpory a to dlouho předtím, než lidé začali nosit na kopích červené stužky (v USA symbol podpory nemocným AIDS). V této době také napsala dílo: Kniha o AIDS: Vytvoření pozitivního přístupu, která byla založena na jejích zážitcích s touto působivou skupinou.

Úspěšná vydavatelská společnost Hay House, Inc. začala jako malý podnik v obýváku jejího domu a změnila se na prosperující korporaci, která od svého počátku prodala více než 10 miliónů knih a nahrávek. Mezi autory vydavatelství Hay House patří takové významné osobnosti hnutí osobního rozvoje jako Wayne Dyer, Cherly Richardson, Joan Borysenko, Doreen Virtue Ph.D. a další. Louise mimoto založila dvě neziskové organizace: Hay Fundation (Nadace Hayové) a Louise L. Hay Charitable Fund (Charitativní fond Louise L. Hay), které podporují mnoho různých organizací, včetně těch, které se zabývají pomocí lidem nemocným AIDS, týraným ženám a dalším lidem, kteří procházejí těžkými životními výzvami.

Louise ve své knize Myšlenky srdce říká: „Z celého srdce se snažím vytvořit svět, v němž je bezpečné milovat – v němž můžeme být milováni a přijímáni takoví, jací jsme. To jsme si všichni přáli, když jsme byli malí – nikoliv když budeme větší, chytřejší, poslušnější, hezčí nebo podobnější svému bratranci, sestřenici nebo sousedům. Pak dospějeme a chceme totéž – být milování a přijímání přesně takoví, jací jsme, právě teď a právě tady. Ale nikdy to nemůžeme očekávat od ostatních, pokud to nejdříve nedáme sobě. Máme-li rádi sami sebe, láska k druhým bytostem se stává samozřejmostí. Máme-li rádi sami sebe, neubližujeme sami sobě a neubližujeme ani ostatním. Neřídíme se předsudky nebo přesvědčením, že někdo není dost dobrý. Uvědomíme-li si, jak neuvěřitelně nádherné jsou všechny bytosti na této planetě, dostaneme odpověď na světový mír – na svět, v němž je bezpečné milovat.“

Léčivá poselství Louise byla publikována v mnoha novinách a časopisech. Louise se objevila se v televizních programech po celém světe a její měsíční rubrika „Drahá Louise“ se objevovala ve více než 50 novinách a časopisech ve Spojených Státech Amerických, Kanadě, Austrálii, Španělsku a Argentině. Australská média nazvala Louise „člověkem, který má nejblíže k žijícímu světci“.

Louise Hay zemřela poklidně ve spánku ve věku 90 let ve svém domově v Kalifornii.

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara