O autorce Sanayi Roman

Sanaya Roman je autorka, která po více než 25 let přijímá prostřednictvím chanellingu vedení od Orina, moudrého a jemného duchovního učitele, který jí předal množství knih, audio kurzů a meditací. Chanelling představuje schopnost nechat svou identitu rozšířit se mimo své já a pojmout rozšířenou perspektivu. Mnozí lidé zažívají tento stav, když dělají práci, kterou milují a cítí se jasnější, moudřejší a více inspirování, než ve svém normálním stavu uvědomování. Někteří nazývají tento rozšířený stav zmíněným chanellingem, jiní inspirací, kreativním myšlením, intuitivním vhledem nebo rozšířeným vědomím.

Převážná část vedení, které Orin poskytl lidem, je zprostředkována v jeho šesti knihách: Žít s radostí, Osobní síla skrze uvědomění, Duchovní růst, Chanelling – jak se spojit se svým duchovním průvodcem, Tvoření peněz a Láska duše, které byly vydány nakladatelstvím HJ Kramer, Inc. v USA (v českém překladu vydalo nakladatelství Šťastní lidé). Všechna práce Orina souží lidem, aby rozvinuli svůj potenciál, nalezli svou vlastní moudrost a duchovně rostli.

Sanaya Roman se vždy zajímala o metafyziku a tento obor také vystudovala na Universitě v Kalifornii v Berkley v USA. Mezi její oblíbené knihy patří knihy od Jane Roberts a Alice Bailey. Sanaya Roman spolupracuje s Duane Packerem, který se autorsky podílel zejména na knihách Tvoření peněz a Chanelling – Jak se spojit se svým duchovním průvodcem. Duane Packer má schopnost jasnovidného vidění, schopnost vidět energetická pole v těle a kolem těla, a široké schopnosti pomoci lidem dosáhnout rozšířených stavů vědomí a vnímat jemné energie. Má vědecké vzdělání (titul Ph.D. v geofyzice) a mnohaleté zkušenosti při vedení kurzů a terapie práce s tělem. Duane spolupracuje se svým průvodcem DaBenem, nefyzickou bytostí, v oblasti vědy a léčení.

Orin, Sanayn průvodce, se kterým se spojuje prostřednictvím vědomého chanellingu, je nefyzická entita, kterého Sanaya vnímá jako bytost lásky, moudrosti a soucítění. Orin nikdy neříká lidem, co by měli dělat, nebo jak by měli žít své životy. Když mu lidé kladou otázky, nabízí jim návrhy a nápady, aby jim tak pomohl vidět více možností. Lidem neustále říká, že Vesmír je přátelský, nabízí hojnost a všechno se v něm se děje dokonale pro naše dobro, i když možná někdy nerozumíme proč, a že si můžeme vybrat růst spíše prostřednictvím radosti než prostřednictvím boje. Orin vede lidi k tomu, aby přijímali z jeho knih pouze ty myšlenky, které se zdají být pravdivé nejhlubší části jejich bytosti a odložili stranou to, co odporuje jejich vlastní zkušenosti.

Orin o sobě říká, že je Bytostí světla. Říká, že s lidmi teď pracuje, protože lidstvo prochází důležitou transformací a probuzením. Orin žil pozemský život a tak si je vědom mnoha výzev, které život na planetě Zemi přináší. Říká, že teď „žije v rovinách duše“ a jiných vyšších světech. Jedním z jeho poslání je sloužit lidstvu. Součástí této služby je nabízet lidem cestu duchovní transformace a pomáhat lidem dosáhnout svého vyššího já, svou duši a svého ducha. Říká, že je tady, aby pomohl lidem najít svou duchovní sílu, otevřít svá srdce a vytvořit si více štěstí a míru ve svých životech. Jeho prací je pomáhat lidem transformovat jejich emoce a osobnosti, aby se mohli v průběhu této transformující doby rozvinout směrem k vyššímu vědomí.

Sanaya říká: „Když přijímám zprávy od Orina, nacházím se v uvolněném, ale přesto bdělém stavu. Jsem plně přítomna a uvědomuji si jak své tělo, tak své i Orinovy myšlenky. Když je Orin se mnou, nemám pocit, že bych byla v transu; můj hlas se nemění, ani neztrácím vědomí. Orin říká, že se mnou komunikuje formou vyšší telepatie. Předává mé duši a vyšší mysli myšlenky, které jsou pak přijímám do své vědomé mysli. Orinova slova jsou pouze zlomkem toho, co zažívám. Spolu se slovy, je ke mne vysíláno bohatství pocitů, obrazů a světel, které se nedají slovy pospat. Jeho kontakt vnímám jako kdybych se rozšílila do světa světla a radosti. Je to jako kdybych mohla prostřednictvím Orina prožívat svět rozšířeného chápání, většího uvědomění a větší lásky a soucitu. Jde o to otevřít se, naslouchat a dovolit se rozšířit se za své „já“, které znáte svým normálním vědomím.“

Orin říká, že každý, kdo je přitahován k jeho práci je učitelem, vůdcem a léčitelem, i když si to třeba neuvědomuje. Říká, že dosahuje k vám, kteří kráčíte jako první v proudu nového vědomí, které přichází, a pracuje s vámi, aby vám pomohl objevit více ze svého životního poslání a naplnit to, co jste přišli na Zem udělat. Orin chce prostřednictvím svých knih, kurzů a audio kazet pomáhat lidem spojit se s jejich duší a vyšším já, přinést svou práci do světu a vytvořit si v životě hojnost. Orin pracuje s lidmi prostřednictvím meditací a cvičení, aby jim tak pomohl spojit se se svým vyšším já a přeprogramovat své vědomí na nové, pozitivnější přesvědčení a myšlenky, aby si tak mohli vytvořit realitu, kterou si přejí. Orin si je vědom každé duše, která čte jeho knihy. Jeho světlo je k dispozici těm, kteří se s ním zkontaktují. Když lidé čtou jeho knihy nebo poslouchají jeho kazety, spojují svou energii s jeho energií a pokud Orina požádají o pomoc a otevřou se světlu, které jim posílá, umožní jim to rozvinout svůj potenciál a život, tak jak si to přejí.

Sanaya Roman a Duane Packer vytvořili množství audiokazet s meditacemi a cvičeními: Transformace osobnosti, Jak sloužit světu, Žít s radostí, Láska duše, Vytváření láskyplných vztahů, Vytvoření duchovního vztahu, Přitahován spřízněné duše, Tvoření peněz, Zdraví a vitalita, Vytvoř si své dokonalé tělo, Kurz Millenium, Probuzení psychických schopností, Probuzení světelného těla a další (dostupné pouze v angličtině). Meditace a cvičení na audio kazetách jsou doprovázeny hudbou od bytosti jménem Thaddeus, andělské bytosti světla, která předává Sanayi tóny a zvuky lásky a radosti, míru a harmonie. Sanaya Roman v současné době pracuje na knihách o Sedmi vlastnostech Božské vůle, které jsou již dostupné ve formě kurzu na audio kazetách.

Sanaya Roman, Duane Packer, Orin a DaBen se spojují s čtenáři svých knih při svých nedělních meditacích a vysílají k nim energii. Světové meditace na vnitřních rovinách se dějí každou neděli 9:00 - 9:30 (18:00 - 18:30 Středoevropského času). Každý, kdo se k meditaci připojí může požádat o energii, světlo, lásku a podporu.

Více informací o Sanayi Roman a jejích knihách najdete v angličtině na: www.orindaben.com

Články Autorky Sanayi Roman

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara