Tvůrčí představivost
Tvůrčí představivost je umění, které využívá mentálního zobrazování a potvrzení k dosažení pozitivních změn v našem životě. S úspěchem se uplatňuje ve sféře zdraví, vzdělání, pracovních záležitostí, sportu a tvůrčím umění. Tvůrčí představivost - tento mezinárodní bestseller s více než milionem prodaných výtisků, obsahuje meditace, cvičení a techniky, které se mohou stát součástí vašich každodenních zvyklostí a zvýšit vaše životní mistrovství.
Život ve světle: Průvodce osobní a kosmickou transformací
Mnoho let jsme chodili do školy a pochytili tam mnoho množství poznatků, které jsou bohužel pravým opakem přirozeného pohybu kosmu. Tak se tedy pokoušíme naučené věci používat, někdy dokonce i s úspěchem, ale pro většinu z nás platí, že se nám skoro nikdy nedaří tak, jak jsme doufali a jak jsme si představovali. A tak nakonec dojdme k závěru, že první, co musíme udělat, abychom si vybudovali nový svět, je upřímně si přiznat, že způsob, kterým jsme se učili žít, nám nepřinesl nic. Proto jedním z nejdůležitějších předsevzetí je být k sobě laskavý a vlídný, nezlobit se sám na sebe, když vše nebude zpočátku takové, jak bychom si představovali. Vytvoření nového vlastního vesmíru je ovšem cílem, jenž za tu námahu stojí...
Cesta transformace: Jak můžeme skrze vlastní uzdravení změnit svět
"Žijeme ve vzrušující době plné očekávání, ale i překážek. Jak se blížíme k dalšímu tisíciletí, nabírá život na naší planetě na intenzitě. Mnozí z nás stojí před složitými problémy v zaměstnání i rodině trpí finančními problémy i zdravotními potížemi a těžkostmi ve vztazích. Ještě závažnější než naše osobní problémy jsou potíže, s kterými se musí vyrovnat lidstvo jako celek. Zdá se, že se situace na planetární úrovni stále zhoršuje. Na druhou stranu máme však více než kdy předtím příležitost proměnit své životy a celou naši Zemi. Současné problémy je možno řešit jedině skrze radikální transformaci vědomí."
Rozvíjení intuice: Praktický průvodce pro každodenní život
Intuice přirozenou výsadou každého od narození, ale mnozí s ní ztratili kontakt. Když je intuice odejmuta a následována, může být neomylnou silou, která proniká všemi aspekty života. Shakti učí čtenáře, jak se napojit na svou vnitřní moudrost a používat ji pro obohacení svého života a dosažení svých cílů. Jednotlivé kapitoly zkoumají roli intuice v oblasti zdraví, tvořivosti, práce a prosperity. Cvičení, která jsou založena na seminářích Shakti pomáhají čtenářům naslouchat jejich vnitřnímu vedení, ale také zhodnotit hodnotu takovéto znalosti v kontextu reálného světa. Příběhy od klientů a její vlastní život ilustrují praktické rady, které podává.
Opravdové štěstí a prosperita
Většina lidí staví na roveň hojnosti peníze – kdyby tak jenom měli více, peněz měli by také prosperitu. Shakti Gawian poukazuje na záludnosti takového myšlení a v tomto novém pohledu na osobní naplnění a osobní růst nás vyzývá, abychom věnovali pozornost svým nejhlubším touhám a dohodili tak falešné touhy. Shakti ukazuje, jak mohou být peníze použity na to, aby lidi naučili identifikovat, kde ve svém životě potřebují více rovnováhy, a aby se snažili vytvořit si skutečnou prosperitu, která zahrnuje uspokojivé vztahy, štěstí a naplnění. Shakti mluví s autoritou a při tom laskavě a nastiňuje nové pochopení tohoto tématu, které nás všechny zajímá.
Probuzení – Průvodce plného života
Shakti Gawain, autorka betsellerů Tvůrčí představivost a Život ve světle, nás v této knize učí žít svůj každodenní život s plným vědomím své základní duchovní moudrosti. Vyzývá nás uvědomit si staré zvyky a přesvědčení, opustit je a otevřít se novým formám ve všech oblastech života. Každý den ráno po probuzení máme možnost začít nový život, každým dnem jsme blíž a blíž ráji.
Knihy, publikovány zatím pouze v angličtině:
Čtyři úrovně léčení:
Kniha Čtyři úrovně léčení je průvodcem pro nalezení rovnováhy na duchovní, mentální, emocionální a fyzické úrovní života. V této vzrušující době plné výzev mohou lidé shledat, že jsou zapojeni do složitého a přesto fascinujícího procesu učení – procesu, který ovlivňuje jak jejich osobní evoluci a dokonce také i evoluci lidského vědomí. V této knize, která je plná nových hlubokých a originálních myšlenek, Shakti Gawain vysvětluje důležitost rozvoje všech čtyřech úrovní života a také zde nabízí meditace a cvičení, které čtenářům pomohou začít jejich vlastní léčebnou cestu.
Tvůrčí představivost – pracovní kniha
Nabízí působivé a efektivní techniky z knihy Tvůrčí představivost, které jsou upraveny, doplněny a prezentovány způsobem snadným pro použití, který vám pomůže vytvořit si svůj vlastní individuální předobraz pro pozitivní změnu a růst. Zahrnuje nový důležitý materiál, který není obsažen v knize Tvůrčí představivost, jako například postupy čistění “nejhlubších přesvědčení” – které jsou velice účinnými nástroji pro transformaci.
Meditace: Tvůrčí představivost a Meditační cvičení k obohacení vašeho života
Toto nové vydání knihy, která byly poprvé publikována v roce 1991 na základě přepisů čtyřech audiokazet Shakti Gawain, obsahuje původní meditace a stejně některé z jejich nedávných nahrávek, které se zaměřují na intuici a prosperitu. Tyto meditace mohou být použity, aby pomohly čtenářům a terapeutům napojit se na svou tvořivost, objevit své vnitřní dítě, spojit se se svým vnitřním dítětem, prozkoumat svou mužskou a ženskou stránku, a mnohem více. Nová edice této knihy je dokonce dvakrát tak rozsáhlá a obsahuje dvakrát více meditací.
Zamyšlení ve světle: Myšlenky a afirmace pro každý den
Kniha poskytuje čtenářům inspirativní myšlenku a užitečný nástroj – originální afirmaci na každý den. U každého hesla je nadpis, krátké poselství nebo meditace a afirmace.
Knihy v českém překladu vydalo nakladatelství Pragma.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara