O autorovi Nealu Donaldu Walschovi

Neale Donald Walsch je současný americký spisovatel, jehož knihy Hovory s Bohem hluboce ovlivnily milióny lidí na celém světě a staly se inspirací k důležitým změnám v každodenním životě mnoha z nich. Knihy se zabývají všemi oblastmi lidské existence - od řešení osobních otázek týkajících se partnerských vztahů, práce, zdraví, duchovního rozvoje, osobní spokojenosti a úspěchu, přes problémy sociální, vzdělávací, ekonomické, politické a teologické, až po otázky týkající se podstaty duše, prostoru a času a možné transformace společnosti a vědomí lidstva. Knihy N. D. Walsche hovoří o podstatě existence lidstva a o „příčinách“ současných velmi závažných problémů, kterým lidstvo čelí, a zároveň nabízí návod na to, jak je řešit.

Hovory s Bohem - Kniha 1 byla poprvé publikována v květnu roku 1995 a velice rychle se stala # 1 na New York Times bestseller list, kde se držela více než dva a půl roku. Všechna pokračování z této série, mezi něž patří: Hovory s Bohem - Kniha 2, Hovory s Bohem - Kniha 3, Přátelství s Bohem a Přijímání Boha a další knihy, se na tento seznam dostaly také. Knihy Hovory s Bohem byly přeloženy do 34 jazyků a prodávají se ve 30-ti zemích světa. Dosud se jich prodalo více než 7 miliónů výtisků. Vedle renomované série s názvem Hovory s Bohem je Neale Donald Walsch autorem a spoluautorem dalších 16 knih a také mnoha video a audio programů.

Předtím než Neale D. Walsch začal psát svou nyní již proslavenou sérii knih Hovory s Bohem, byl po většinu svého života profesionálně úspěšný, avšak neustále hledal jeho vyšší smysl. Neale byl programovým ředitelem rozhlasové stanice, šéfredaktorem novin, majitelem a ředitelem své firmy pro Public relations a marketing a také moderátorem vlastní rozhlasové talk show.

Jeho nová cesta, na kterou se vydal v roce 1992, začala tím nejobyčejnějším způsobem. Ve chvíli, kdy byl přetížen a vystresován každodenním moderním životem a neviděl žádné možnosti volby, jeho frustrace dosáhla vrcholného bodu, a tak si začal uprostřed jedné dlouhé bezesné noci zapisovat do svého poznámkového bloku své otázky týkající se smyslu života a odpovědi, kterého začaly napadat. Takto začal před více než 10 lety dialog, který se stal oblíbenou sérií knih Hovory s Bohem a který navždy změnil Nealův život a životy mnoha miliónů lidí.

Série knih Hovory s Bohem změnila po tisíce let udržované staré pohledy na život a lidskou pozemskou existenci a vyvolala mezi čtenáři nesmírnou odezvu. Od vydání první knihy Hovory s Bohem dostal Neale D. Walsch od čtenářů svých knih více než 100.000 dopisů. Aby bylo možné zvládnout tuto ohromnou odezvu, Neale se spojil se svými přáteli a založil Coversations with God Foundation - Nadaci Hovory s Bohem - neziskovou vzdělávací organizaci, která se zaměřuje na to, aby inspirovala svět a pomohla mu tak přejít od násilí k míru, od zmatku k pochopení, od hněvu k lásce. Neala přivedla jeho práce do všech koutů světa a všude, kde byl, se setkal s hlubokou touhou lidí najít nový způsob života - konečně v míru a harmonii. Neale se snaží přinést lidem nové pochopení Života a Boha v naději, že jim umožní tento mír a harmonii konečně prožívat.

Neale D. Walsch založil v roce 2003 organizaci Humanity´s Team www.HumanitysTeam.com, která v současné době sdružuje několik desítek tisíců jednotlivců z celého světa, kteří se společně zapojují do šíření poselství knih Hovory s Bohem s touhou po zachování světového míru. V roce 2005 začal Neale D. Walsch rozvíjet globální vzdělávací program The School of the New Spirituality - Škola Nové duchovnosti www.schoolofthenewspirituality.com. Na začátku roku 2006 dal podnět pro vznik skupiny lidí s názvem The Group of 1000 - Skupina 1000 lidí www.groupof1000.com, která se snaží o založení Škol Nové duchovnosti v místech po celém světě.

O knihách Hovory s Bohem

Knihy přinášejí nové pohledy na život a svět kolem nás a na naše vlastní já. Nové pohledy, které mění staré po tisíciletí udržované představy o tom, kdo jsme, jaký je smysl našeho života, proč jsme na tomto světě a co můžeme udělat proto, abychom nezůstali jenom u krásných přání, ale dospěli k jejich plné realizaci tady a teď v tomto životě. Jednou z nejpodstatnějších myšlenek v knihách Hovory s Bohem je, že smyslem života je vytvářet si život podle té nejkrásnější verze té nejkrásnější představy, jakou kdy člověk o sobě a o svém životě měl.

Při nahlédnutí do knih čtenáře na první pohled upoutá a možná i překvapí forma, jakou jsou knihy napsány. Knihy jsou psány formou rozhovoru, který vede Neale s Bohem. Neale klade otázky a Bůh mu odpovídá. Už tady si může čtenář položit otázku, ať je věřící nebo nevěřící: „Jak je možné, že se někdo může opovážit říct, že ví, jak by na otázky odpověděl Bůh, a pak to ještě vydat jako knihy?“ Neale myšlenky podané v knihách v žádném případě neprohlašuje za neomylné a pravdivé. K myšlenkám a názorům, o kterých píše ve svých knihách, se staví takto: „Tady je nový způsob chápání smyslu a podstaty Života a Boha - pokud chcete, použijte ho.“ Neale navíc povzbuzuje každého, aby začal svůj vlastní „rozhovor“, neboť všichni máme v sobě nekonečný zdroj moudrosti a vědění a vrozenou schopnost se na tento zdroj napojit, jen si to dostatečně neuvědomujeme.

I když Neale Donald Walsch ve svých knihách hovoří o Bohu, zároveň zmiňuje, že není podstatné zda věříte či nevěříte v jeho existenci. Synonymum pro slovo Bůh je Život. Čtenáři, kteří v Boha nevěří, si mohou bez obav při čtení knih provést tuto slovní záměnu. Knihy v žádném případě nepropagují žádné náboženství (ani sektu). V jistém smyslu je tomu právě naopak. Ve své knize „Nová proroctví“ poukazuje N. D. Walsch na fakt, že organizovaná náboženství jsou jedním z hlavních příčin problémů dnešního světa, neboť svými teologiemi o výlučnosti a nadřazenosti propagují myšlenky, které rozdělují svět a jsou příčinou mnoha konfliktů a válek.

Soubor myšlenek z knih Hovory s Bohem autor označuje jako „Novou duchovnost“. Nová duchovnost říká, že to, co by světu teď nejvíce prospělo, je rozšíření či změna systému přesvědčení lidí, kteří by si tak uchovali to nejlepší z toho, co mohou nabídnut tradiční pohledy a zároveň přijali nové pochopení a nový léčivý přístup, který nabízí Nová duchovnost. Snahou knih Hovory s Bohem je ukázat, že řešení problémů a krizí, které dnes zažíváme, existuje a že podstata řešení těchto problémů leží v oblasti duchovní (spirituální) spočívající v rozvoji poznání a vědomí lidí, a nikoliv v oblasti politické, ekonomické, vojenské nebo ortodoxně náboženské - jak se velká část světa domnívá a jak lidstvo po staletí neúspěšně praktikuje.

Otázkou proto zůstává, zda-li jsou myšlenky knih Hovory s Bohem přijímány otevřeněji „nevěřícími“ nebo „věřícími“. Odpověď na tuto otázku však není podstatná. Knihy Hovory s Bohem jsou určeny pro každého. Jsou nádherným darem pro ty, kteří se vážně zamýšlejí nad důležitými životními otázkami a hledají pravdivé odpovědi. Jsou pro všechny, kteří hledají pravdu s upřímným srdcem, toužící duší a otevřenou myslí. A jediným kritériem „pravdivosti“ těchto myšlenek je to, zda-li jsou v souladu s nejhlubší vnitřní pravdou čtenáře.

Chcete-li si přečíst o přednášce a semináři s N. D. Walschem, které se uskutečnily v Praze v Květnu 2004, klikněte ZDE.

Více o Nealu D. Walschovi a jeho knihách najdete na stránkách: www.hovorysbohem.cz(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara