Hovory s Bohem – Kniha 1
První část mimořádné trilogie Hovory s Bohem zaznamenává úvodní „dialog“ N. D. Walsche s Bohem. Tato kniha pojednává o osobních otázkách týkajících se například vztahů, hojnosti, dobra a zla, na které Bůh dává jasné a srozumitelné odpovědi. Při čtení knihy si uvědomíte, že v pozadí tohoto autorova rozhovoru s Bohem jde o vaše pochopení a o váš rozhovor s Bohem, který je ve skutečnosti předmětem této nezapomenutelné knihy.
Hovory s Bohem – Kniha 2
„Dialog“ N. D. Walsche s Bohem pokračuje v druhé knize z trilogie Hovory s Bohem. V této části Bůh navrhuje sociální, sexuální, vzdělávací, politickou, ekonomickou a teologickou revoluci – změnu v osobních paradigmatech člověka, která by následně přinesla transformaci ve světě.
Hovory s Bohem – Kniha 3
Třetí kniha z trilogii Hovory s Bohem dále rozvíjí témata jako například: podstata duše, prostoru a času a život vysoce vyspělých společností. Neale shrnuje svůj vnitřní dialog trvající šest let v tomto fascinujícím zkoumání života, vesmíru a našeho vztahu k Bohu. Neale klade své vlastní otázky a Bůh na ně odpovídá – moudře, vtipně a často překvapivě.
Přátelství s Bohem
V této knize s námi N. D. Walsch sdílí poslední část své cesty a vede nás k tomu, abychom prohloubili a posilnili své vlastní spojení s Bohem. Stejně jako v jiných vztazích je rozhovor prvním krokem k tomu, abychom získali důvěru, vybudovali vztah a vytvořili vzájemné spojení. A tak potom, co jsme Bohu nejdříve naslouchali, dalším přirozeným krokem je navázat přátelství, abychom si tak k Bohu vybudovali svůj vlastní jedinečný vztah.
Přijímání Boha
V Knize Přijímání Boha N. D. Walsch zkoumá vývoj deseti iluzorních představ o lidském životě, a to jak je rozeznat a proměnit, jak změnit své myšlenky a přesvědčení, abychom si mohli vědomě vytvářeli svou realitu a uspět ve snaze o proměnu světa. Potom, co jsme začali rozhovor s Bohem a vytvořili s ním osobní přátelství, tato část ze série pojednává o sdílení jednoty s Bohem a je určena pro ty, kteří jsou připraveni postoupit dále...
Nová proroctví
Kniha Nová proroctví je nejpůsobivější a nejvíce provokující knihou od N. D. Walsche. V pravý čas nabízí pohled na současnou celosvětovou krizi a podává doporučení, jak se můžeme nejen vyhnout beznaději, ale také pomoci svět změnit. Kniha zkoumá některá zarážející tvrzení, která jsou obsažena v mnohých Svatých knihách různých náboženství a poukazuje na některé současné důsledky teologie výlučnosti, kterou tato náboženství šíří.
Bůh, na kterého čekáme
Tato kniha hovoří o Bohu budoucnosti, jehož jedinou emocí je bezpodmínečná láska k celému lidstvu a životu samotnému a jehož zájmem není nic jiného, než vytvářet a podporovat život v jeho vznešenosti a kráse. Kniha, která překvapuje svým rozšířeným pohledem na teologii na kosomologii, nabízí světu východisko z neustálého soužení a ukazuje lidem v pravý včas odbočku z cesty, která je cestou vedoucí k sebedestrukci.
Hovory s Bohem pro mladé
Dospělí nejsou jediní, kdo hluboce touží poznat odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Neale byl účasten dalšího rozhovoru – rozhovoru, ve kterém „rozmlouvá“ s Bohem o otázkách, které mu položili mladí lidé z celého světa. Je to srozumitelný, jasný dialog, který míří k podstatě věcí. Tyto odpovědi možná u mladých lidí zpochybní mnohé z přesvědčení o Bohu, penězích, sexu a lásce, které dosud měli – možná vše, co je doposud dospělí učili.
Hovory s Bohem – otázky a odpovědi
Tato kniha je souborem více 400 otázek a odpovědí, které vyvstaly kolem trilogie Hovory s Bohem. V této knize Neale odpovídá na ty nejzajímavější a nejprovokativnější dopisy čtenářů. Tím, jak jsou poselství z dialogu HSB uváděna do souvislostí s osobními otázkami a každodenními prožitky, ilustrují spojení mezi duchovní a hmotnou realitou a ukazují, že to, čím jsme a co děláme, je výsledkem toho, jak myslíme a v co věříme.
Kniha o plném a správném životě
Žít plným a správným životem znamená pojmout vědomí, že jsme součástí celistvého systému, celistvého plánu a celistvé reality. V tomto živém inspirativním rozhovoru N. D. Walsch hovoří o široké škále témat. Pomáhá nám znovuvytvořit si vizi vlastního života a přijmout tak nové tvořivé chápání toho, jak životní proces ve skutečnosti funguje a taktéž jaký je význam skutečného začlenění se a spojení s naším okolím.
Bohatství spokojeného života
Tato knížka, která navazuje na rozhovor o hojnosti v Knize 1, je věnována tomuto důležitému tématu, který nám často brzdí naše vztahy, cíle a sny. Neale nám ukazuje, že skutečná hojnost nemá nic společného s tím, co vlastníme, ale závisí od toho, kdo jsme a kým se snažíme stát. Vypráví o tom, co nás blokuje v tom, abychom zažívali hojnost a předkládá praktické kroky, jak si vytvořit pro sebe hojnost a to pravé živobytí.
O lidských vztazích
Všechno, co o sobě víme a co prožíváme, chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy. Tato kniha, která zahřeje u srdce hovoří o smyslu a fungování vztahů. Vysvětluje, jak nám naše spojení s ostatními přináší možnost prožívat sebe sama a uvědomovat si to, kdo jsme, a to způsobem, který nám nic jiného nemůže nahradit. Toto pochopení nám nejenom otevírá dveře ke vztahům s ostatními, ale také rozšiřuje spojení a vztah k sobě samým.
Poslové světla
Poslové světla je knížka o tom, jak následovat instrukce z knih Hovory s Bohem a přejít od "činnosti" k "bytí". Tato malá knížka – tento zázračný nástroj – vám může poskytnout vhled potřebný k tomu, abyste při všem, co děláte, vycházeli ze svého nitra a následně si tak vytvořil ten pravý život.
Tak se změn
Knížka Tak se změň, která je rozšířeným pokračováním knížky Poslové světla se zaměřuje především na koncept "bytí". Knížka se navíc dotýká tématu našeho životního poslání, a také do detailu popisuje proces proměny všech našich osobních prožitků na všech úrovních.
Upřímností k Bohu
N. D. Walsch a Dr. Brad Blanton vedou společně dynamický dialog, který se zaměřuje na otázku pravdy a aplikace upřímnosti v našich každodenních životech. Podmanivý a povzbudivý rozhovor těchto dvou autorů hovoří o tom, že tak jako velká osobní tragédie často zapálí jiskru pro pozitivní změnu v životě jednotlivce, může také velká společenská tragédie sloužit jako stěžejní příležitost pro pozitivní společenskou transformaci.
Chvíle Boží milosti
Kniha Chvíle Boží milosti je inspirující sbírka skutečných životních příběhů o tom, jak nás Bůh tisíci způsoby žehná a jedná jako všudypřítomná a zázračná sila. Jsou to příběhy od obyčejných lidí, kteří vypráví o svých zážitcích a které Neale dává do souvislosti s myšlenkami a poselstvími knih HSB. Chvíle Boží milosti dokazují, že prožitky Boha se netýkají pouze biblických postav v dávných dobách, ale že se dějí neustále a všude.
Malá Duše a Slunce
Tento příběh je podobenství z Knih Hovory s Bohem, které Neale přizpůsobil pro děti ve věku 7-12 let. Kniha, která je doplněna nádhernými ilustracemi Fanka Riccia, se zaměřuje na pochopení daru, který vzájemně sdílíme: "K tomu, abychom si mohli uvědomovat světlo, musíme poznat tmu." Navíc pak, pokud chceme, abychom byli obdařeni pochopením, musíme taktéž chápat druhé.
Co si Bůh přeje
Kniha hledá odpověď na tu nejdůležitější otázku, jakou byste mohli kdy položit a nabízí tu nejneobvyklejší odpověď. Tato odpověď je z teologického hlediska tak převratná a po duchoví stránce tak inspirující, že by mohla změnit směřování lidské historie. Když ji přijmete, změní váš život. Na světě existuje však mnoho institucí a lidí, kteří mají zájem na tom, aby se tak nestalo a byli by raději, kdybyste tuto knihu hned odložili.
Hovory s Bohem - Karty uvědomění
Soubor 54 malých kartiček. Každá obsahuje jednu vybranou myšlenku z knih N. D. Walsche Hovory s Bohem.
Knihy, publikovány zatím pouze v angličtině:
Návrat domů k Bohu – Život, který nikdy nekončí
Nic neupoutává zájem lidí více a neexistuje nic, co by nahánělo lidem strach více než prožitek smrti. V této poslední knize ze série HSB klade N. D. Walsch otázky týkající se smrti a umírání. Prostřednictvím svého hlubokého osobního dialogu zkoumá proces, kterým musí všechny lidské bytosti ukončit dny své pozemské existence. Tato úžasná spirituální úvaha nabízí naději, útěchu a překvapivá odhalení pro celé lidstvo.
Malá Duše a Země
Tým spolupracovníků, který společně s N. D. Walschem vytvořil knížku Malá Duše a Slunce přichází opět s povznášejícím pokračováním. V první knize z nové série pod názvem "Dobrodružství Malé Duše", se objevuje naše oblíbená Malá Duše v příběhu, kdy ji Bůh žádá, aby se vrátila na Zem a prostřednictvím vlastní zkušenosti "zažila, kým opravdu je". Kniha je opět doplněna nádhernými ilustracemi Fanka Riccia.
Svatební sliby z Hovorů s Bohem
V této knížce jsou obsaženy svatební sliby Neala Donalda Walshe a Nancy Flemingové-Walschové, které odrážejí esenci a filozofii HSB. V tomto smyslu to tedy nejsou vlastně ani sliby, ale spíše prohlášení, která jsou projevem vlastní nejniternější pravdy vyjádřené navenek. Knížka obsahuje také nádherné komentáře o lásce a vztazích od Geralda Jampolského, Diany Cirincionové a Marianny Williamsonové.
Hovory s Bohem - průvodce
Jako odpověď na stovky dopisů od čtenářů, kteří prosili o sestavení nějaké příručky, vytvořil Neale tohoto průvodce, aby jim tak pomohl učinit poselství z knih HSB funkční v jejich každodenních životech. Neale zve čtenáře k tomu, aby se ponořili hlouběji do materiálu HSB a zapojili se do změny paradigmat na naší Planetě. Tato kniha slouží jako učebnice pro ty, kteří tento báječný a neobvyklý dialog zevrubně zkoumají.
Meditace z Hovorů s Bohem – kniha 1
Sbírka 365 inspirujících myšlenek na každý den z Knihy 1.
Meditace z Hovorů s Bohem – kniha 2
Sbírka 365 inspirujících myšlenek na každý den z Knihy 2.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara