Hovory s Bohem – Kniha 1
První část mimořádné trilogie Hovory s Bohem zaznamenává úvodní „dialog“ N. D. Walsche s Bohem. Tato kniha pojednává o osobních otázkách týkajících se například vztahů, hojnosti, dobra a zla, na které Bůh dává jasné a srozumitelné odpovědi. Při čtení knihy si uvědomíte, že v pozadí tohoto autorova rozhovoru s Bohem jde o vaše pochopení a o váš rozhovor s Bohem, který je ve skutečnosti předmětem této nezapomenutelné knihy.
Hovory s Bohem – Kniha 2
„Dialog“ N. D. Walsche s Bohem pokračuje v druhé knize z trilogie Hovory s Bohem. V této části Bůh navrhuje sociální, sexuální, vzdělávací, politickou, ekonomickou a teologickou revoluci – změnu v osobních paradigmatech člověka, která by následně přinesla transformaci ve světě.
Hovory s Bohem – Kniha 3
Třetí kniha z trilogii Hovory s Bohem dále rozvíjí témata jako například: podstata duše, prostoru a času a život vysoce vyspělých společností. Neale shrnuje svůj vnitřní dialog trvající šest let v tomto fascinujícím zkoumání života, vesmíru a našeho vztahu k Bohu. Neale klade své vlastní otázky a Bůh na ně odpovídá – moudře, vtipně a často překvapivě.
Přátelství s Bohem
V této knize s námi N. D. Walsch sdílí poslední část své cesty a vede nás k tomu, abychom prohloubili a posilnili své vlastní spojení s Bohem. Stejně jako v jiných vztazích je rozhovor prvním krokem k tomu, abychom získali důvěru, vybudovali vztah a vytvořili vzájemné spojení. A tak potom, co jsme Bohu nejdříve naslouchali, dalším přirozeným krokem je navázat přátelství, abychom si tak k Bohu vybudovali svůj vlastní jedinečný vztah.
Přijímání Boha
V Knize Přijímání Boha N. D. Walsch zkoumá vývoj deseti iluzorních představ o lidském životě, a to jak je rozeznat a proměnit, jak změnit své myšlenky a přesvědčení, abychom si mohli vědomě vytvářeli svou realitu a uspět ve snaze o proměnu světa. Potom, co jsme začali rozhovor s Bohem a vytvořili s ním osobní přátelství, tato část ze série pojednává o sdílení jednoty s Bohem a je určena pro ty, kteří jsou připraveni postoupit dále...
Nová proroctví
Kniha Nová proroctví je nejpůsobivější a nejvíce provokující knihou od N. D. Walsche. V pravý čas nabízí pohled na současnou celosvětovou krizi a podává doporučení, jak se můžeme nejen vyhnout beznaději, ale také pomoci svět změnit. Kniha zkoumá některá zarážející tvrzení, která jsou obsažena v mnohých Svatých knihách různých náboženství a poukazuje na některé současné důsledky teologie výlučnosti, kterou tato náboženství šíří.
Bůh, na kterého čekáme
Tato kniha hovoří o Bohu budoucnosti, jehož jedinou emocí je bezpodmínečná láska k celému lidstvu a životu samotnému a jehož zájmem není nic jiného, než vytvářet a podporovat život v jeho vznešenosti a kráse. Kniha, která překvapuje svým rozšířeným pohledem na teologii na kosomologii, nabízí světu východisko z neustálého soužení a ukazuje lidem v pravý včas odbočku z cesty, která je cestou vedoucí k sebedestrukci.
Hovory s Bohem pro mladé
Dospělí nejsou jediní, kdo hluboce touží poznat odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Neale byl účasten dalšího rozhovoru – rozhovoru, ve kterém „rozmlouvá“ s Bohem o otázkách, které mu položili mladí lidé z celého světa. Je to srozumitelný, jasný dialog, který míří k podstatě věcí. Tyto odpovědi možná u mladých lidí zpochybní mnohé z přesvědčení o Bohu, penězích, sexu a lásce, které dosud měli – možná vše, co je doposud dospělí učili.
Hovory s Bohem – otázky a odpovědi
Tato kniha je souborem více 400 otázek a odpovědí, které vyvstaly kolem trilogie Hovory s Bohem. V této knize Neale odpovídá na ty nejzajímavější a nejprovokativnější dopisy čtenářů. Tím, jak jsou poselství z dialogu HSB uváděna do souvislostí s osobními otázkami a každodenními prožitky, ilustrují spojení mezi duchovní a hmotnou realitou a ukazují, že to, čím jsme a co děláme, je výsledkem toho, jak myslíme a v co věříme.
Kniha o plném a správném životě
Žít plným a správným životem znamená pojmout vědomí, že jsme součástí celistvého systému, celistvého plánu a celistvé reality. V tomto živém inspirativním rozhovoru N. D. Walsch hovoří o široké škále témat. Pomáhá nám znovuvytvořit si vizi vlastního života a přijmout tak nové tvořivé chápání toho, jak životní proces ve skutečnosti funguje a taktéž jaký je význam skutečného začlenění se a spojení s naším okolím.
Bohatství spokojeného života
Tato knížka, která navazuje na rozhovor o hojnosti v Knize 1, je věnována tomuto důležitému tématu, který nám často brzdí naše vztahy, cíle a sny. Neale nám ukazuje, že skutečná hojnost nemá nic společného s tím, co vlastníme, ale závisí od toho, kdo jsme a kým se snažíme stát. Vypráví o tom, co nás blokuje v tom, abychom zažívali hojnost a předkládá praktické kroky, jak si vytvořit pro sebe hojnost a to pravé živobytí.
O lidských vztazích
Všechno, co o sobě víme a co prožíváme, chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy. Tato kniha, která zahřeje u srdce hovoří o smyslu a fungování vztahů. Vysvětluje, jak nám naše spojení s ostatními přináší možnost prožívat sebe sama a uvědomovat si to, kdo jsme, a to způsobem, který nám nic jiného nemůže nahradit. Toto pochopení nám nejenom otevírá dveře ke vztahům s ostatními, ale také rozšiřuje spojení a vztah k sobě samým.
Poslové světla
Poslové světla je knížka o tom, jak následovat instrukce z knih Hovory s Bohem a přejít od "činnosti" k "bytí". Tato malá knížka – tento zázračný nástroj – vám může poskytnout vhled potřebný k tomu, abyste při všem, co děláte, vycházeli ze svého nitra a následně si tak vytvořil ten pravý život.
Tak se změn
Knížka Tak se změň, která je rozšířeným pokračováním knížky Poslové světla se zaměřuje především na koncept "bytí". Knížka se navíc dotýká tématu našeho životního poslání, a také do detailu popisuje proces proměny všech našich osobních prožitků na všech úrovních.
Upřímností k Bohu
N. D. Walsch a Dr. Brad Blanton vedou společně dynamický dialog, který se zaměřuje na otázku pravdy a aplikace upřímnosti v našich každodenních životech. Podmanivý a povzbudivý rozhovor těchto dvou autorů hovoří o tom, že tak jako velká osobní tragédie často zapálí jiskru pro pozitivní změnu v životě jednotlivce, může také velká společenská tragédie sloužit jako stěžejní příležitost pro pozitivní společenskou transformaci.
Chvíle Boží milosti
Kniha Chvíle Boží milosti je inspirující sbírka skutečných životních příběhů o tom, jak nás Bůh tisíci způsoby žehná a jedná jako všudypřítomná a zázračná sila. Jsou to příběhy od obyčejných lidí, kteří vypráví o svých zážitcích a které Neale dává do souvislosti s myšlenkami a poselstvími knih HSB. Chvíle Boží milosti dokazují, že prožitky Boha se netýkají pouze biblických postav v dávných dobách, ale že se dějí neustále a všude.
Malá Duše a Slunce
Tento příběh je podobenství z Knih Hovory s Bohem, které Neale přizpůsobil pro děti ve věku 7-12 let. Kniha, která je doplněna nádhernými ilustracemi Fanka Riccia, se zaměřuje na pochopení daru, který vzájemně sdílíme: "K tomu, abychom si mohli uvědomovat světlo, musíme poznat tmu." Navíc pak, pokud chceme, abychom byli obdařeni pochopením, musíme taktéž chápat druhé.
Co si Bůh přeje
Kniha hledá odpověď na tu nejdůležitější otázku, jakou byste mohli kdy položit a nabízí tu nejneobvyklejší odpověď. Tato odpověď je z teologického hlediska tak převratná a po duchoví stránce tak inspirující, že by mohla změnit směřování lidské historie. Když ji přijmete, změní váš život. Na světě existuje však mnoho institucí a lidí, kteří mají zájem na tom, aby se tak nestalo a byli by raději, kdybyste tuto knihu hned odložili.
Návrat domů k Bohu – Život, který nikdy nekončí
Nic neupoutává zájem lidí více a neexistuje nic, co by nahánělo lidem strach více než prožitek smrti. V této poslední knize ze série HSB klade N. D. Walsch otázky týkající se smrti a umírání. Prostřednictvím svého hlubokého osobního dialogu zkoumá proces, kterým musí všechny lidské bytosti ukončit dny své pozemské existence. Tato úžasná spirituální úvaha nabízí naději, útěchu a překvapivá odhalení pro celé lidstvo.
Šťastnější než Bůh
Pokud vám výrok „šťastnější než Bůh“ připadá nesmyslný, nelogický, nebo dokonce opovážlivý a rouhavý, je načase, abyste si přečetli stejnojmennou knihu Neala Donalda Walsche. Autor populární dekalogie Rozhovorů s Bohem, jejíž závěrečný díl má právě tento poněkud kontroverzní název, vás vyvede z omylu. A jak tohoto stavu docílit, rovněž nezůstane skryto, neboť autor detailně představuje 17 kroků vedoucích k větší radosti a maximálnímu štěstí.
Život je změna a změna je život
Člověk má v životě jedinou jistotu: Nic není jisté a všechno se neustále mění. A přesto se změn bojíme a snažíme se za každou cenu udržet setrvalý stav věcí. Kniha nás učí přijímat změny tak, aby byly k našemu prospěchu. Walsch vysvětluje, že každá změna je přínosná, pokud člověk ví, jak ji využít – nemusíme být pasivní, můžeme žít velmi aktivně a spolupracovat se všemi lidmi a s celým vesmírem.
Jediné, na čem záleží
Série knih Rozhovory s lidstvem nabízí lidem na celém světě konkrétní, velmi specifický pohled na život a na naši úlohu v něm. Je jasné, že příběh, který teď individuálně i kolektivně na této planetě prožíváme, je pro velikou většinu z nás velmi nepříjemný a nepříznivý. Pokud se rozhodneme změnit svůj každodenní prožitek času, který na této planetě strávíme, zjistíme, že pro nás bude mimořádně přínosné soustředit se na to jediné, na čem záleží.
Bouře před klidem (Hovory s lidstvem 1)
Kniha nabízí nečekané vysvětlení pro vlnu nepokojů, které v současnosti pozorujeme po celé naší planetě, ale předkládá nám také jednoduchý způsob, jak velmi pozitivně ovlivnit svou osobní i kolektivní budoucnost. Zve nás, abychom se i my, spolu s autorem, aktivně podíleli na sepsání nových kulturních dějin lidstva, které společně nabídneme celému světu. Buďte připraveni. Tahle kniha vám může vrátit váš vlastní život. A našemu světu jeho budoucnost.
Co řekl Bůh
Autor shrnuje základní poselství svých knih. Nabízí příležitost zapomenout na zastaralé duchovní a kulturní vzorce a prožívat život jako chybující – a lidské – bytosti s otevřenou myslí, otevřeným srdcem a schopností poznat a budovat naši kulturní historii. Postupovat po této duchovní cestě však znamená nejenom pochopit, co Walsch považuje za jádro svých Hovorů s Bohem, ale také to aplikovat v praxi. Kdyby lidstvo začalo tyto rady dodržovat, změnili bychom celý svět.
Hovory s Bohem I.-III. (kompletní vydání trilogie)
Je opravdu neobvyklé hovořit s Bohem - v Boha věřit, k Bohu se modlit, Boha prosit, Boha se bát anebo pochybovat o jeho existenci - ano, tomu rozumíme. Ale hovořit s ním? Autor, sám hluboce věřící, se toho odvážil a vytvořil velmi inspirující dílo. Jeho kniha se pokouší odpovědět na většinu otázek týkajících se života a lásky, smyslu a funkce, lidí a lidských vztahů, dobra a zla, viny a hříchu, odpuštění a spásy, cesty k Bohu a cesty do pekla… prostě všeho.
Hovory s Bohem - pracovní kniha
Pracovní kniha nabízí Walschovým příznivcům ponořit se hlouběji do pojmů a principů vymezených v jeho velmi úspěšné sérii. Mnohem důležitější však je sžít se s tímto učením. Cílem je vytvořit pro čtenáře interaktivní zážitek, který bude poskytovat možnost začlenit toto učení do každodenního života. Tata kniha obsahuje dotazníky, grafy, diskusní materiál a cvičení ke každému dílu a ke každé kapitole Hovorů s Bohem.
Hovory s Bohem IV. - Probuzení ohroženého druhu
Neale Donald Walsch vtažen do nového a zcela nečekaného dialogu s Bohem, ve kterém čelil dvěma otázkám Byla lidské rase nabídnuta pomoc vyspělejších bytosti z jiné dimenze? Byli lidé vyzváni, aby ve vlastní evoluci a v poslání pomáhat přežít planetě během kritické doby, která se blíží, hráli klíčovou roli? Kniha nabízí možnosti, jak obyčejní lidé mohou přijmout tuto výzvu a zachránit planetu Zemi a zároveň zajistit spokojenější budoucnost pro sebe i celé lidstvo.
Boží poselství světu - Chápete mě úplně špatně
Walsch rozkrývá mnohé z oblastí, v nichž podle jeho názoru lidstvo zcela mylně chápe Boha. Srozumitelně popisuje, jak by se mohl svět doslova přes noc změnit, kdyby lidé přesně porozuměli tomu, co je Bůh, i jaký vztah je váže k němu a k sobě navzájem. Trápí vás, proč se všechno lidem tak vymklo? Chcete vědět, jak by se dala celá situace jednoduše napravit? Pokud vás tyto otázky opravdu zajímají, držíte v ruce správnou knihu…
Malá kniha života - To nejlepší z Hovorů s Bohem
Hovory s Bohem v kostce! V roce 1999 napsal Neale Donald Walsch tři knihy, z nichž se každá zaměřovala na jinou oblast života: na vztahy, holistický život a na hojnost a správný život. Nyní Walsch tyto knihy zrevidoval a spojil je do jednoho svazku. V této knížce autor předkládá zásady, jak uspořádat svůj osobní život a vztahy, jak přistupovat k hodnotě peněz a k penězům obecně, jaký je vztah mezi bohatstvím a štěstím a také se věnuje zásadám správného holistického života – jak žít radostně a v harmonii.
Kde se potkává Bůh s medicínou
Jsou zázračná uzdravení dílem medicíny nebo mají nějaké duchovní důvody? Je správná eutanázie? Mohou lékařská věda a duchovní učitelé najít společnou v nejdůležitějším bodě – uzdravení nemocného člověka? Můžeme se ptát i jinak: Je v systému moderní západní medicíny místo pro Boha? Měly by být metafyzické a duchovní principy součástí výuky na lékařské fakultě? Je udržet pacienta při životě největší prioritu lékaře? Odpověď na všechny otázky zní ano.
Hovory s Bohem - Karty uvědomění
Soubor 54 malých kartiček. Každá obsahuje jednu vybranou myšlenku z knih N. D. Walsche Hovory s Bohem.
Knihy, publikovány zatím pouze v angličtině:
Malá Duše a Země
Tým spolupracovníků, který společně s N. D. Walschem vytvořil knížku Malá Duše a Slunce přichází opět s povznášejícím pokračováním. V první knize z nové série pod názvem "Dobrodružství Malé Duše", se objevuje naše oblíbená Malá Duše v příběhu, kdy ji Bůh žádá, aby se vrátila na Zem a prostřednictvím vlastní zkušenosti "zažila, kým opravdu je". Kniha je opět doplněna nádhernými ilustracemi Fanka Riccia.
Svatební sliby z Hovorů s Bohem
V této knížce jsou obsaženy svatební sliby Neala Donalda Walshe a Nancy Flemingové-Walschové, které odrážejí esenci a filozofii HSB. V tomto smyslu to tedy nejsou vlastně ani sliby, ale spíše prohlášení, která jsou projevem vlastní nejniternější pravdy vyjádřené navenek. Knížka obsahuje také nádherné komentáře o lásce a vztazích od Geralda Jampolského, Diany Cirincionové a Marianny Williamsonové.
Meditace z Hovorů s Bohem – kniha 1
Sbírka 365 inspirujících myšlenek na každý den z Knihy 1.
Meditace z Hovorů s Bohem – kniha 2
Sbírka 365 inspirujících myšlenek na každý den z Knihy 2.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara