Čtení lidského energetického pole neboli Aury

Barbara A. Brennan

Pocítili jste někdy ten zvláštní pocit někde za svým krkem, a pak, když jste se otočili, spatřili jste někoho, jak na vás upřeně hledí? Všimli jste si někdy, že s některými lidmi se cítíte příjemně a jsou vám sympatičtí od první chvíle zatímco ve společnosti jiných lidí se cítíte nepohodlně? Všimli jste si, že když trávíte čas s některými lidmi, jste pak unavení, zatím co setkání s jinými lidmi vás nabije energií? Cítíte silný pocit nutkání dotknout se nebo pohladit někoho, kdo prožívá bolest, nebo dokonce položit ruce na jeho zranění a dělá vám problémy se držet zpátky?

Všechny tyto vjemy jsou reakce na informace, které k nám přicházejí z Aury druhých lidí. Aura, energetické pole, které obklopuje každého z nás, je zachycením obrazu všeho, co si myslíme, cítíme a čím jsme. Bez toho, aniž bychom se museli snažit vidět někoho auru, můžeme přijímat v tichosti informace z její "vibrací". Když se snažíme číst auru vědomě, může nám říct mnoho informací o druhém člověku: jak jeho/ji ovlivnila jeho/její minulost, co chce nejvíce od života, jak zdravý/á je, jak šťastný/á je a jaké jsou jeho/její silné stránky a problémové oblasti.

Většina z nás přemýšlí o auře jako o barevném světle kolem těla; jako o něčem tajemném, co mohou vidět pouze lidé s jasnovidnými schopnostmi. Ve skutečnosti však může auru vnímat každý, a to nejenom ji vidět očima, ale také cítit a někdy dokonce i slyšet, přivonět si k ní, nebo ochutnat!

Tady se možná zasmějete a řeknete si: "To je vědecky nepodložený nesmysl!" Tehdy, před třiceti lety, když jsem pracovala jako výzkumný vědecký pracovník v NASA, bych řekla to samé. Ale po tom, co jsem při automobilové nehodě utrpěla zranění, která se mi výrazně uzdravila pomocí meditace a akupunktury, jsem nabyla přesvědčení, že tradiční věda nemá na všechno odpovědi. Stala jsem se psychoterapeutkou a pomáhala jsem pacientům uvolňovat potlačované emoce a touhy prostřednictvím komunikační terapie, dýchaní a terapie práce s tělem. Později jsem si začala uvědomovat, že když hovořím se svými pacienty o emocionálních problémech, jsem schopna kolem nich vidět barvy a světelné útvary. Všimla jsem si při tom, že ty útvary někdy plynuly lehce a někdy se zdály být jakoby zaseknuté.

Nerozuměla jsem tomu, co vnímám, ale nadále jsem tomu věnovala svou pozornost. Většina knih, které jsem o auře našla, se mi zdály příliš složité pro můj život, protože popisovali auru z pohledu východní mystické tradice. Pak jsem našla jednu, kterou napsal jistý anglický jasnovidec ve 40. letech. Ten popisoval, že lidé, kteří jsou nemocní, mají ve své auře shluky energie nebo trhliny. Nakonec jsem našla nějakou literaturu, která zobrazovala "bio-energii" ve formě magnetických nebo elektrických polí, a také infračerveného vlnění vyzařujícího z lidí, které bylo možné měřit. Po jisté době jsem se sama sebe přestala ptát, zda-li to, co vnímám, je "skutečné" a zaměřila jsem se na to, k čemu by to mohlo být užitečné. Začala jsem si všímat místa, kde jsem přesně viděla bloky energie, což byly potenciální nemoci, které bylo možné spatřit o rok nebo více později na klinickém rozboru krve nebo moči. Byly to vskutku užitečné informace. Z těchto zkušeností jsem vyvinula metodu léčení, která přímo pracuje s aurou.

Vřele vám doporučuji, abyste také odhodili svou nevíru natolik, abyste mohli poznat, zda-li by vám vaše nové objevy mohly být k něčemu užitečné. Garantuji vám, že když se naučíte něco o auře, může to udělat váš život zajímavějším a smysluplnějším.

Jak číst auru

I když jsme obklopeni lidskými energetickými poli, běžně si je nevšímáme. Je to jako když si ryba nevšímá vody, ve které plave. Takže nejdůležitější krok, který můžete udělat k tomu, abyste se naučili číst někoho auru, je jednoduše věnovat jí pozornost všemi svými pěti smysly. A nezapomeňte také na svůj velmi důležitý šestý smysl - svou intuici.

Příště, až budete s nějakým člověkem, vědomě se ztište tím, že si potichu uděláte několik hlubokých nádechů a výdechů. Trochu se od konverzace vzdalte a "nalaďte se" na další věci, kterých si všimnete. Věnujte pozornost všem svým pěti smyslům, které přijímají jemnější informace. Osvoboďte svou mysl od myšlenek a nechte ji, ať se trochu zklidní. Dovolte, aby se vjemy vašich pěti smyslů smíchaly dohromady a poskytly vám tak plnější uvědomění toho, co se před vámi v přítomném okamžiku odehrává. Vyzkoušejte si to s různými lidmi. Možná že to budete chtít zkusit se svým šéfem, se kterým byste chtěli lépe vycházet. Nebo to můžete zkusit se svým kamarádem, který by si chtěl nechat přečíst auru.

Pamatujte, že čím více s tím budete pracovat a čím více si na to přivyknete, tím více informací budete dostávat. Poprvé to může být velmi jednoduché. Ale postupně, jak to budete praktikovat, začnete si uvědomovat, že vnímáte informace z Aury. Tady jsou příklady toho, jak k vám mohou přijít informace prostřednictvím vašich pěti smyslů:

Dotek

Můžete si najednou uvědomit, že jste od někoho automaticky poodstoupil dále. Proč jste to udělali? Cítili jste se nepříjemně? Zastavte se a zamyslete se nad tím, co dalšího ještě můžete vycítit.

Tady jsou informace, jak se pocity a prožitky, které jsem uvedla na začátku tohoto článku, vztahují k auře. Okamžitě příjemně se cítíte s lidmi, které jste potkali poprvé, když jsou jejich energetická pole ve stejném frekvenčním rozsahu jako ta vaše. Když vaše pole nejsou na blízkém frekvenčním rozsahu, nebudete se cítit dobře.

Mnoho lidí přistupuje k druhým s hlubokou starostlivostí a dávají tak druhým podporu a lásku. Cítíte se při nich dobře, protože vám předávají mnoho energie, kterou vyzařují ze svého pole.

S jinými lidmi se cítíte unaveně, protože nemají dostatek energie a tak ji berou od vás. Mnoho lidí tahá z druhých energii tím, že mluví tichým hlasem, takže jim musíte dávat energii, abyste je slyšeli. Jiní doširoka otevírají oči způsobem, který zablokuje energii prostřednictvím jejich pohledu. Někteří lidé si berou energii dotekem, jemuž by se většina lidí raději vyhnula.

Aurickou energii také vnímáme, když cítíme nutkání dotknout se někoho, kdo cítí bolest, nebo dokonce položit na zranění své ruce. Toto je přirozený instinkt léčení, který všichni máme. Tím, že položíme na zranění své ruce, předáváme energii, která léčí. Pomocí testů bylo také prokázáno, že ve většině případů se zranění hojí rychleji při "přikládání rukou". Dokonce když políbíte malý škrábanec svého batolete, aby se mu ulevilo, dáváte mu léčivou energii s extra velkou porcí lásky!

Dotek někoho Aury cítíte také tehdy, když pocítíte ten nepříjemný pocit za svým krkem a pak, když se otočíte, zjistíte, že na vás upřeně hledí někoho oči. Ten člověk posílal prostřednictvím svých očí to, čemu já říkám energetický šíp - příval energie vyslaný směrem k vám, který jste mohli pocítit. Nebo co takhle "pohled který zabíjí", "nůž do zad (nebo do břicha)"? Cítili jste někdy jak vás zasáhla energie? Bolí to!

Pocit fyzické pohody začíná u dobře vyvinuté první vrstvy aurického pole. Můžete ho pocítit, když jste v přítomnosti někoho, kdo je fyzicky aktivní jako například atlet. Čím více je první vrstva rozvinutá, tím více magneticky přitažlivý ten člověk bude. Je to proto, že magnetické pole toho člověka je ve skutečnosti silnější!

Pocit naprostého pohodlí a uvolněnosti nebo jenom to, kdy se "zdržujete rádi v přítomnosti druhého člověka" obyčejně souvisí s vysoce nabitou druhou úrovní, která říká "Já jsem v pořádku, ty jsi také v pořádku."

Pocit projasněné svěžesti vzduchu můžete mít v přítomnosti někoho, kdo má velmi prozářenou třetí úroveň aury. Je to známka jasné, dobře rozvinuté mysli a rovnováhy mezi racionálním myšlením a intuicí. Aura kolem takového člověka vám pomůže projasnit svou mysl a vy tak budete schopni myslet jasněji.

Můžete pocítit hladivou hřejivou energii, která k vám proudí od lidí, kteří nechávají své pocity lásky k vám volně proudit. Ti mají projasněnou čtvrtou úroveň.

Zážitek bezpečí, důvěry, řádu a pravdy přichází s rozvojem páté úrovně aurického pole, která má energii pozitivní vůle. Jednoduše víte, že tento člověk vždy "udělá správnou věc".

Pocit povznesení a velikosti budete mít v kontaktu s Aurou lidí, kteří tráví mnoho času meditací nebo při duchovních cvičeních, protože jejich šestá a sedmá úroveň aury jsou velmi rozšířené a vysoce nabité.

Vizuální vjem

Snad každý by chtěl vidět auru. I když mnoho lidí ji vidí, obyčejně si to nepřipouští. Když ztlumíte osvětlení a uvolníte své oči, uvidíte kolem každého člověka světlený opar. Když se v tmavší místnosti nenuceně zahledíte na své prsty, uvidíte proužky světla, které z nich vycházejí.

Nebo dokonce i při denním světle můžete zahlédnout záblesk barevného světla, které v následujícím okamžiku zmizí, takže mu asi pak ani nebudete věnovat velkou pozornost. Toto je začátek otevírání se svému aurickému vidění. Obyčejně uvidíte tyto záblesky světla ve svém peripetiálním vidění. Dalším stupněm pokročilosti je vidět purpurovou barvu při zavřených očích. Když vytrváte v procvičování, uvidíte později více. Pamatujte však, někdy to bude vidět a někdy ne. To je v pořádku. Může to trvat nějaký čas, než si své aurické vidění rozvinete. Ale stojí to za to.

Nebesky modrá barva kolem těla někoho znamená fyzické zdraví. Jemný obláček zelené energie kolem někoho vám napoví, že ten člověk je v souladu se sebou a s okolním světem. Bude to nakažlivé.

Mnoho lidí reaguje na člověka, který má v konkrétní den třetí vrstvu výjimečně zářivou tak, že řeknou: "Ó, tobě dnes ale září oči, jsi plný energie!"

Energie lásky vypadá jako plynoucí proud světle růžové tekutiny. Vypadá to jako jahodové želé před tím, než ztuhne. (Čtvrtá úroveň)

Kobaltově modrá je barva důvěryhodnosti a čestnosti. (Pátá úroveň)

Významné osobnosti světového spirituálního dění mají na své šesté úrovni aury mnoho pastelově barevných opalescentních (mléčně neprůhledných) proudů a silné zlaté linky světla na své sedmé úrovni, které stmelují jejich celou auru dohromady.

Naslouchání

Z aury druhého člověka je možné slyšet zvuky, tóny nebo dokonce i hudbu nebo slova, která nám o něm či o ní mnohé prozradí. Můžete zaslechnout někoho nejoblíbenější tón. Nebo zaslechnout slovo, které má pro toho člověka zvláštní význam. Nebo můžete zachytit slovo, které vás jednoduše v jeho přítomnosti napadne.

Slyšela jsem vysoce pisklavé skřípavé zvuky, které byly spojeny s bolestí nebo nemocí. Na začátku jsem byla schopna slyšet pouze několik zvuků a příležitostně i slova. Nyní slyším a přijímám informace o různých spirituálních tématech pomocí chanellingu a předávám je na přednáškách, které trvají třeba i hodinu, nebo odpovídám na osobní otázky cizích lidí, které jsem nikdy předtím neviděla.

Vnímání chuti a vůně

Chuť a vůně jsou poslední dva smysly, kterými můžeme vnímat auru. Já je však málokdy používám. Musím však zmínit, že jsem při jedné příležitosti doslova ochutnala sladkost laskavosti srdce druhého člověka. Když jsem byla v přítomnosti duchovně rozvinutého člověka, zachytila jsem vůni květů.

Některé nemoci se naopak projevují výrazně nepříjemným zápachem a chutí.

Intuice

Je to smysl, který používáte tehdy, když z ničeho nic něco prostě víte. Například, můžete dopředu vědět, že zazvoní telefon. Můžete dokonce vědět kdo volá, i když přesně nevíte proč. Je to jako v té písničce z muzikálu West Side Story: "Něco se blíží, nevím co to je, ale vím, že to bude úžasné!" Nebo když máte pocit, že jste někoho již kdysi potkali, ale nemůžete si vzpomenout kdy nebo kde.

Je pravděpodobné, že jste většinu ze zmíněných zážitků buď v jedné nebo druhé formě již měli, ale nikdy jste je nespojovali s Aurou. Při zkoumání svého energetického pole nebo pole někoho jiného nebo jejich vzájemných interakcí, můžete zažít spoustu zábavy. Garantuji vám, že když v tomto svém zájmu vytrváte, změní to vás život mnoha způsoby, které si teď ani nedokážete představit. Přeji vám příjemnou přímou cestu při podnikání výprav do světa světla a energie.

Nechte své světlo zářit

Vycentrování a nalezení rovnováhy ve svém pravém bytí přináší do života více harmonie. Posaďte se tiše na židli nebo na meditační polštářek tak, abyste měli horní část zad volnou. Podepřete si pouze dolní část zad, pokud to potřebujete. S nádechem směřujte svůj dech do centra, tj. do bodu, který je asi pět centimetrů nad vaším pupkem. Tady je bod světla v centru vašeho těla, kde jste jedinečně sami sebou. Jste jiní než kdokoliv jiný. Pokračujte s tímto jednoduchým dýcháním do tohoto centra. Dovolte, aby to světlo bylo vidět. Představte si ho tam. Prociťujte ho při tom, jak pokračujete v dýchání. S každým nádechem se stává jasnějším. Když ho začínáte vnímat, nechte, ať se z tohoto centra rozšiřuje do prostoru ve všech směrech. Toto je vaše jádro světla, centrum božského bytí uvnitř vás. Nechte své světlo zářit!

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara