Sílu léčit máme ve svých rukou

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 02/2006

Na výzkum v oblasti medicíny utrácejí farmaceutické firmy, vládní instituce a různé nadace množství peněz, které je naprosto děsivé. Celosvětově pravděpodobně dosahuje částky miliard dolarů.

Zcela jistě je zde zapotřebí hledat nové způsoby jak bojovat nejenom s klasickými nemocemi, které stále sužují lidstvo, ale také s „chytrými“ viry, které se naučily mutovat, aby mohly přežít a dále se šířit.

Přesto jedna z oblastí lékařské vědy s eventuálně největším potenciálem - ta, která by mohla zcela změnit tvář lékařské vědy - je z velké části ignorována. Je to oblast, které léčitelé říkají lidské energetické pole a které je obecně známé pod pojmem aura neboli jemnohmotné tělo.

Přiznávám, že můj pohled na danou věc není zcela nestranný. Vyučování druhých jak léčit prostřednictvím lidského energetického pole, je mojí vášní již více než 25 let. Takže pro mne všechno vypadá zcela jednoduše. Lidské energetické pole je tvořeno několika úrovněmi nebo frekvencemi, ze kterých každá obsahuje spousty informací.

Jednou z úžasných vlastností energetického pole z hlediska starostlivosti o zdraví je, že nemoci se v něm dají odhalit dlouho předtím, než se objeví ve fyzickém těle. Potenciální nemoci se totiž projevují jako deformace v energetickém poli a jsou někdy patrné i několik let dopředu.

S tímto poznáním může léčitel s klientem pracovat na podniknutí příslušných korků k tomu, aby deformaci vyléčili a odvrátili vznik problému. Samozřejmě je tady jedna obtíž. Tyto informace v energetickém poli dokážou v současné době číst pouze lidé, kteří si rozvinuli mimosmyslové vnímání. Další potíž je, že až na světlé výjimky si lékařský svět myslí, že jsme banda bláznů.

Přestože existuje mnoho léčitelů s těmito schopnostmi, nikdy jich nebude dost na to, aby to mělo zásadní vliv na tradiční zdravotní péči. Ani velké množství svědectví o efektivnosti energetického léčení, které si budou lidé mezi sebou předávat, nepřesvědčí odborníky, kteří nemohou cítit nebo vidět to, co tvrdíme, že vidíme, a to zejména když mnozí z nich zpochybňují nebo zcela odmítají myšlenku existence neviditelného energetického systému nacházejícího se kolem těla a v něm.

Proto tak volám po výzkum v oblasti vývoje přístrojů, které dokážou číst lidské energetické pole. Myslím si, že vynalézt takový přístroj je nejen možné, ale také nevyhnutné. Předtím, než jsem se stala léčitelkou, jsem pracovala jako fyzik v NASA, kde jsem měla možnost pracovat s detektory, které měřily světlo vyzařované a odrážející se v různých vlnových délkách od země. Lidské energetické tělo může obsahovat podobné vlnové pásma zejména v ultrafialovém spektru a ani trochu nepochybuji o tom, že s dostatečnou dávkou oddanosti této věci a dostatečnými finančními zdroji je jen otázka času, kdy to bude prokázáno.

Není potřeba ani mnoho představivosti, abychom dokázali předvídat, jaký vliv by to mělo na léčení rakoviny, srdečných onemocnění a mnoho dalších závažných zdravotních problémů dneška, kdyby bylo každé zdravotní středisko nebo lékařská ordinace vybavena tímto druhem zařízení.

Mohli byste například měřit, zda-li frekvenční rozsah určitého orgánu zůstává zachován v rámci mezí jeho normálního zdravého frekvenčního rozsahu. Pokud ne, orgán by mohl být nabit energií a přiveden zpět k rovnováze. Když by totiž začal z tohoto rozsahu jednou vybočovat, mohl by začít ovlivňovat ostatní orgány. Tuto spojitost jsem pozorovala například u srdečních onemocnění a diabetu.

Současný výzkum v oblasti energie je omezený a neubírá se bezpodmínečně tím správným směrem. Experimenty, které se provádějí, se snaží vytvořit efekt. Například vzbudit myš uspanou anestetiky s pomocí energie, nebo změnit mikroby v testovací zkumavce. Ať už mají tyto pokusy jakoukoliv informační hodnotu, bylo by lepší, kdyby byly zaměřeny na prokázání těch poznatků o lidském energetickém poli, které již máme.

Je důležité vědět, že léčení prostřednictvím lidského energetického pole není jen o preventivní péči. Může mít velký význam pro lidi, kteří už trpí nějakou nemocí nebo zraněním. Ve skutečnosti ty nejviditelnější a nejvíce vzrušující úspěchy často souvislostí s léčením sportovních úrazů. Ošklivě vyvrtnutý kotník, kvůli kterému můžete jinak chodit o berlích několik týdnů, může být vyléčen za 20 minut, za předpokladu, že bude dostatečně rychle ošetřen.

Léčitel v takovém případě pracuje s první vrstvou pole a opraví malé potůčky světa, které byly kolem kotníku porušeny. Tato jednoduchá restrukturalizace těchto energetických linií znovu nastoluje proudění energie a výživných látek do buněk a odstraňuje pohmoždění a otok. Když vidíte, jak se to děje, a to téměř okamžitě, skoro se vám tomu ani nechce uvěřit.

Pracujete-li na dalších úrovních můžete pomoci vyléčit hluboké emocionální problémy a změnit strach založený na systémech přesvědčení, který pochází ze zranění v dětství. Nicméně tím nejvíce vzrušujícím potenciálem zůstává možnost prevence onemocnění. Jen si představte svět prakticky bez nemocí.

Lidské energetické pole je rozsáhlá a fascinující oblast důvěrně známá již mnohým z nás, avšak neznámá pro většinu, jenž čeká trpělivě na své objevování a prozkoumání.


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara