Průvodci jsou nám možná blíž, než si myslíme

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 04/2006

Kde bychom byli, kdybychom neměli své průvodce? Pro mnoho lidí se staly tyto božské bytosti nepostradatelné při navigování zákoutími a zvraty naší duchovní cesty. Ochotně nám poskytují rady při hledání poznání a osvícení a utěšují nás, když nahlížíme do hlubokých a bolestných propastí našich pozemských životů. V podstatě je velmi dobré, když je máme nablízku.

Z těchto a dalších důvodů se stali průvodci v posledních 30ti nebo 40ti let velmi populárními. Od doby velkého boomu New Age jim často přenecháváme odpovědnost, aby nás vedli tím správným směrem (a to dokonce i když hledáme volné místo na parkování). Setkání duchovně zaměřených lidí byly a jsou stále okořeněny sdíleními, které začínají: „Můj průvodce říká...“ nebo „můj průvodce mi doporučuje, abych...“ V naší škole to slyším od studentů často.

Je to fajn, pokud jsme se nevzdali své vlastní síly spoléháním se zcela na nebeské zástupce, což je sice moudré, ale mimo náš vliv. Také si potřebujeme být jistí zdrojem a tím, že to, co přijímáme, je v souladu s našimi nejvyššími zájmy. Jeden člověk, kterého znám, vesele komunikoval s průvodcem tři měsíce, než začal o radách, které dostával, pochybovat a uvědomil si, že je v kontaktu se zbloudilou duší.

Předpokládejme tedy, že jsme si ověřili důvěryhodnost svého průvodce. S takovým průvodcem pak kráčíme ruku v ruce a zažíváme uspokojení, které plyne z každého dobrého přátelství, ať už ve fyzickém světe nebo ve světě jiném. Mluvíme ke svým průvodcům a nasloucháme jim při meditaci, když ležíme večer v posteli, než jdeme spát. Prostě se nám to zdá být tak přirozené dělit se o naše nejniternější myšlenky a starosti s těmito velmi výjimečnými duchovními přáteli.

Když jsem si kladla otázku, kdo jsou duchovní průvodci, uspokojivé bylo pro mne vysvětlení, že tyto bytosti jsou staré duše, které dokončily svoji inkarnaci a jejichž poslání je teď pomáhat ostatním, kteří si zvolili znovu vstoupit do fyzického světa. Někteří lidé mají pravdu, když říkají těmto bytostem andělé strážní.

Když začal můj dlouhotrvající vztah s mým vlastním průvodcem Heyoanem, vnímala jsem ho z tohoto pohledu: jako jasnou a moudrou bytost, která žije ve vnějším duchovním světe a kterou si mohu kdykoliv přivolat.

Na tomto místě bych měla dodat, že tady mluvím o osobním průvodci, ke kterému cítíte silné a intimní spojení. Jsou lidé, kteří tvrdí, že mají celý zástup průvodců, kteří jim poskytují kvalifikované rady ve spoustě různých záležitostí. I když je to docela možné, nejedná se o to samé.

Tehdy na začátku mi Heyoan občas řekl, že by mi chtěl sdělit něco důležitého, co potřebuji vědět, avšak ne teď hned. Všechno to bylo ještě více frustrující, když dodal, že můj pohled na sebe sama je zatím příliš omezený, abych to byla schopna pochopit. Tato omezující přesvědčení byla, jako u většiny lidí, důsledkem mých životních zážitků a vlivu společnosti a náboženských doktrín.

Když mi to nakonec řekl, byla jsem, mírně řečeno, překvapena. Byl to docela objev. Řekl mi, že já a on jsme jedna bytost. Pochopila jsem, proč mi to neřekl dříve. Měla bych snad stejnou důvěru v duchovní vedení - nebo kdokoliv z vás -, kdybychom věděli, že pochází od nás samotných, třeba že by to bylo z té části nás samých, která je větší než my?

Tady nechám promluvit Hayoana, aby vám to vysvětlil: „Zkuste pouvažovat nad možností, že jste mnohem větší bytost, než jak se znáte z fyzického pohledu, a že váš průvodce je ve skutečnosti větší částí vás samých. Když se spojíte se svým průvodcem, ve skutečnosti integrujete zpět do jednoty a do spojení s vašim větším já více z té části sebe, která je udržována v dualitě.“

Jinak řečeno, jak sem se duchovně vyvíjela a rozšiřovala své hranice za svá omezení, začala jsem splývat se svým průvodcem, a to zejména když jsem prováděla chanelling. Toto splynutí se stalo kompletnějším skrze spojování se ve větším počtu aspektů mého života. Při tomto splynutí se stávám Hayoanem a mám uvědomování si Hayoana. Moje energetické pole se stane jednou tak velké a já okamžitě znám odpovědi na své otázky a mám mnohem více informací.

Jeden ze způsobů, jak popsat, jak to funguje, je přirovnat to k analogii hologramu. Ať už rozdělíme fotografickou desku hologramu na jakkoliv malé kousky, stále máme celý obraz. Může být sice trochu rozmazaný, ale když fotografickou desku zvětšíme, dostaneme stejný obrázek ve větších detailech.

Znamená to tedy, že spojováním se se svým průvodcem, zvětšujeme obraz, a proto jsme schopni získat detailnější informace - což můžete nazývat vedením od průvodce.

Při tom všem je dobré vědět jednu důležitou věc. A to, že existujeme za hranicemi našich omezujících konceptů, ve kterých udržujeme sami sebe. Čím více se jako lidé vyvíjíme, tím více budeme schopni nechat odejít rigidní myšlenky, o kterých se domníváme, že nás udržují v bezpečí, a pochopit, jak hodně toho můžeme ve skutečnosti ještě poznat a čím vším se ve skutečnosti můžeme stát.


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara