Jak síla pacientů, mění přístupy k léčení rakoviny prsu

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 06/2006

Začlenění energetického/spirituálního léčení do všeobecného lékařství je pomalý a často namáhavý proces. Tradiční přístupy ve světě medicíny mohou být poměrně neflexibilní, přičemž pohnout nimi může především neustálé vzdělávání.

Pevně věřím, že se tyto tradiční přístupy změní více, když se nová generace doktorů, zdravotních sester a vedoucích pracovníků začne přibližovat směrem k přijetí nového více holistického přístupu ve zdravotní péči. Samozřejmě, že v nemocnicích a na klinikách po celém světě existují zářivé příklady lékařů, kteří tento nový přístup přijímají a mají pro něj pochopení, přestože by tento vývoj mohl probíhat rychleji.

Primárním katalyzátorem při změně pohledů může být dnes něco relativně zcela nového - a to je síla pacientů. Prokazatelně roste počet pacientů, kteří požadují od lékařské profese, aby zvážila alternativní způsoby léčby, a to ani ne tak, aby jimi existující metody nahradily, ale aby je spíše podpořily.

Na 5. Evropské konferenci o léčení rakoviny prsu, která se konala koncem března v Nice na francouzské riviéře, došlo k určitému zlomu - zlomu, který může být přímo dán do souvislosti se sílou pacientů. Na této konferenci bylo totiž pozitivně přijato používání alternativních způsobů léčení jako podpory při léčbě pacientů s rakovinou.

Na této konferenci prohlásili významní specialisté na léčení rakoviny prsu z celé Evropy prostřednictvím svých delegátů, že již dále nelze ignorovat význam alternativních metod léčení s ohledem na jejich popularitu mezi pacienty.

Konference přijala nová doporučení pro léčení potom, co byli přítomní obeznámeni s výsledky studie, na základě které se zjistilo, že až 90 procent žen, kterým je diagnostikována rakovina prsu, se v současné době obrací na nějaký druh alternativních léčebných prostředků. Mezi oblíbené metody alternativní léčby byly pacienty zmíněny metody od spirituálního a energetického léčení, až po jógu a aromaterapii.

Toto může být dost pravděpodobně vůbec poprvé, co mezinárodní shromáždění odborníků z oblasti medicíny nejenom že takovýto krok oficiálně posvětilo, ale také doporučilo. Dokonce i delegáti, kteří tento nový přístup odmítali, byli z velké míry nakonec přesvědčeni argumentem, že už jen z důvodů opatrnosti potřebují lékaři vědět, co jejich pacienti dělají nebo jaké léky berou.

Nová doporučení volají po jednotných standardních pravidlech pro hodnocení terapií a nabádají doktory, aby otevřeli skutečnou diskusi o jejich využití.

Je to vzrušující vývoj. Dalším krokem by mohlo být, že by specialisté na rakovinu prsu zvážili vyslechnutí si prezentace od zástupců „alternativních“ léčebných metod, zejména co se týče oblasti postoperativní péče.

A toto téma by jim nedokázal odprezentovat lépe nikdo než jeden z nich, jímž je přední evropský chirurg pro provádění plastiky prsů po operacích a jeden z mnoha doktorů, kteří absolvovali naši Školu Barbara Brennan School of Healing.

Konkrétně tento chirurg obyčejně provádí na pacientce s rakovinou tři energetická léčení - jedno před operací a dvě po operaci. Jako svou absolventskou práci prováděl výzkum, ve kterém rozdělil pacientky do dvou skupin - ty, které dostaly energetické léčení a ty, které ho nedostaly.

Zjištění prokázala významné rozdíly mezi těmito dvěma skupinami. Pacientky totiž měly zcela jiný vztah ke svým nově vytvořeným prsům. Mnohé z žen, které nebyly ošetřeny pomocí energetického léčení, řekly, že mají pocit, jakoby jejich nová prsa byla těžká a jakoby měly něco pověšeného na hrudi, zatímco všechny ženy ve druhé skupině (kde dělal zmíněný lékař chirurgické léčení) řekly, že se se svými novými prsy cítí dobře, že si připadají sexy a mají pocit, že jsou to opravdu jejich prsa. Takže se zdá, že jen na sebaúctu a sebedůvěru, mělo léčení enormní vliv.

Navíc pacientky, kterým se dostalo léčení, potřebovaly mnohem méně léků proti postoperačním bolestem a některé je nepotřebovaly vůbec. Tento fakt a také rychlejší zotavení se pravidelně opakovaly jako významný prvek v pilotních studiích, které provedli také další absolventi naší Školy z řad lékařů.

Toto by mohlo mít významný dopad nejenom na léčení pacientek po amputaci prsu, ale také na veškerou postoperační péči. Samozřejmě, že tyto výsledky zkoumání nejsou zcela nové. Mezi léčiteli se o nich ví už několik let, ale dosud nebyly ve světě medicíny prakticky vůbec rozšířeny.

Jak jsem již řekla, jeden z problémů je nedostatek finančních zdrojů pro provedení rozsáhlého výzkumu. Studie prováděné jednotlivci nebo malými skupinami, přestože jsou velice významné, procházejí ze strany lékařské profese bez povšimnutí.

Nová doporučení, která stanovila Evropská konference pro léčení rakoviny prsu, mohou napomoci toto všechno změnit. Pokud budou odborníci následovat doporučení otevřenou diskusí, výsledky jejich studií mohou být jen pozitivní. A pokud přidáme faktor, jímž je síla pacienta, možná budeme svědky počátku nových časů.


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara