Proč nikdy nestačí léčit pouze symptomy

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 10/2006

Existuje obecně rozšířená mylná představa, že energetické léčení je vhodné pouze pro léčení fyzických onemocnění. Možná je to proto, že lidé z počátku zřídkakdy navštěvují léčitele s něčím jiným. A smutné je, že když symptomy zmizí, léčbu často přeruší. Symptomy mají bohužel tendenci se znovu vracet, pokud člověk neudělá změnu na osobní úrovni. I když se sklony k určitým nemocem dědí prostřednictvím genů, což je všeobecně známo, není potřeba to brát až tak fatalisticky.

V dnešní době je uvědomění klientů mnohem větší, než tomu bylo třeba jen před deseti lety, přesto ale stále přetrvává velká ignorance - a mnohá mylná přesvědčení. Pro někoho je prostě příliš obtížné přijmout, že jeho cukrovka nebo artritida není pouze důsledek fyzických problémů, které mají původ v dědičnosti, ale také v nevyřešených emocionálních problémech z jeho dětství.

Najít způsob, jak poučit klienty tak, aby pochopili, že z holistického hlediska nemůže fyzické tělo zůstat zdravé, pokud také není zdravé tělo emocionální, není vůbec lehké. Ze strany klientů musí existovat ochota podívat se mimo rámec rychlých řešení, a to k jádru příčiny.

A to se děje. Lidé si uvědomují, že tělo, mysl a emoce jsou navzájem zcela propojeny. Každé léčení, které jsem prováděla, zahrnovalo všechny úrovně bytosti, jakož i úroveň záměru neboli poslání, spirituální úroveň, vyšší mysl, vyšší vůli, témata týkající se vztahu k druhým a k sobě, a také rady jak se starat o své tělo.

Fyzické nemoci bez výjimky souvisí s našimi nenaplněnými potřebami, které nás obyčejně zavedou do raného dětství, kdy se nám jako dítěti nedostávalo dostatečné péče, lásky nebo ocenění. Naučí-li se dítě jednou tímto způsobem potlačovat a odmítat sebe sama, bude tento zvyk opakovat v dospělosti. Opakované emocionální zraňování se nakonec projeví na fyzické úrovni.

Energetické léčení pracuje přímo na energetických drahách, aby se otevřely na všech úrovních naší bytosti, včetně emocí a fyzického těla. Prostřednictvím toho se pak učíme naplňovat své opravdové potřeby.

Tyto potřeby můžeme najít i zakódované v naší genetické výbavě, jako sklony k určitým nemocem. Pokud zdědíme sklony k určité nemoci, je potřebné, abychom naplnili všechny své specifické potřeby a postarali o to, že se tento sklon v našem těle neprojeví.

Například člověk, který má problémy se slinivkou břišní, pociťoval nedostatek sladkosti v raném období svého života. Jelikož takový člověk nezná opravdovou sladkost, bude ji všude možně vyhledávat. A svět je plný cukru! Člověk s diabetickými geny potřebuje o sebe pečovat a jíst jídlo s nízkým glykemickým indexem. Nicméně vzhledem k tomu, že nedostatek sladkosti v životě může lehce vyvolávat touhu na sladké, jedna z velmi důležitých potřeb péče o sebe je procítit bolest, kterou jsme zdědili, abychom tak byli schopni se s touto touhou vypořádat.

Stejné je to s alkoholem. Vyřešení konkrétní bolesti člověku pomáhá tuto tendenci zvládnout. Může to být dlouhá cesta, protože je tady potřeba udělat u životě zásadní změny. V takovýchto případech je podpora léčitele zabývajícího se energetickým léčením nesmírně přínosná.

Pokud se dítěti nedostalo dostatečné péče, neznamená to, že jeho matka byla „zlá“. Znamená to pouze, že se jí také v dětství nedostalo plné péče a nevěděla tedy, jak naplnit potřeby svého dítěte.

Pro ilustraci mohu uvést případ jedné klientky, která se jmenovala Pamela. Tato klientka trpěla slabostí v nohou a v každém ohledu se nepochybně potřebovala naučit stát na svých vlastních nohou.

Když byla malým dítětem, očekávalo se od ní, že bude „dělat mámu“ svým čtyřem mladším sourozencům. Pamela si pamatuje, že otec se k ní choval velmi striktně, zatímco mladším dětem dával nesrovnatelně větší svobodu. Když se její otec vrátil pozdě večer z práce, vždycky pro něj musela vařit.

V dospělosti se vdala za muže, který se velmi podobal jejímu otci. To, že ji druzí nepřijímali pro to, jaká byla, ale jakou ji všichni ostatní - rodiče, manžel, příbuzní, přátelé - chtěli mít, se pro ní stalo obzvlášť bolestným.

Nikdy nebyla schopna stát si za svým a obhájit své právo na to, co ji patřilo. Pamela se s tím vypořádávala tím způsobem, že se stáhla do doutnajícího odporu a pasivního agresivního hněvu.

Po několika léčeních u ní pozvolna docházelo ke změně. Pamela si promluvila se svým manželem o všech věcech, které ji trápili - a on jí naslouchal. Začala tvrdě pracovat na tom, aby žila plně v přítomnosti a aby se vypořádávala s problémy v okamžiku, kdy se objevili. Pracovala také na manifestování si výsledků svého tvořivého snažení. Je teď nesrovnatelně šťastnější a, mimochodem, její nohy jsou mnohem, mnohem silnější.

Takže pokud se máme cítit dobře a těšit se ideálnímu zdraví, musíme být ochotni objevit a prozkoumat své potřeby a pracovat na jejich uspokojení ve všech oblastech našeho vnitřního já - psychiky, spirituality, našich vztahů a dokonce také naší profese. Je to těžký úkol, ale může ho zvládnout každý.

Všichni si kompenzujeme nedostatky našeho dětství nezdravými cestami a naše těla trpí. Zkuste teď chvíli popřemýšlet o tom, jak by vypadal zdravý svět. Svět, ve kterém by potřeby většiny lidí byly naplněny. Takže jak můžeš naplnit své potřeby ty? Jak ovlivňuje tvůj život to, že se držíš zpátky a potlačuješ touhy svého srdce? Co jsi sem přišel/a udělat? Právě teď je vhodný okamžik na to, abys o tom popřemýšlel/a.


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara