Léčení zranění týkajících se lásky a sexuality

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 04/2007

Léčení mnoha různých témat týkajících se lásky a sexu se stalo globálním průmyslem. Existují celé zástupy odborníků - sexuálních terapeutů, konzultantů pro oblast vztahů a behaviorálních psychologů, kteří se nimi zabývají. A všichni jsou velmi potřební.

I v dnešním moderním světě, kdy máme takzvanou sexuální revoluci, upřednostňuje většina lidí prožívat své trápení v tichosti, protože se příliš stydí hovořit o svých problémech nebo jim to nedovoluje jejich kulturní prostředí.

Sex, láska a vztahy jsou natolik komplexním tématem, že není divu, že vytváří tolik trápení.

A jak vnímáme sex? Jako zdroj osobního uspokojení, nebo jako projev lásky a radosti na fyzické úrovni? Zdravý sex je jednou z cest k prožívání jednoty, zatímco pobýváme ve svých fyzických tělech. Mohli byste také říct, že je to jeden ze způsobů vydání životní energie. Sex je o dávání a přijímání esence prostřednictvím těla a lidského energetického pole. Zdravá sexualita se děje skrze záměr být k sobě upřímný a být v hlubokém autentickém kontaktu s druhým člověkem.

Převážná většina sexuálních problémů v dospělosti pramení z dětství. Namísto radostné cesty objevování, jíž by toto období mělo být, získáváme poznatky prostřednictvím zdeformovaných přesvědčení společnosti a našich rodičů o tom, co je “dobré” a “špatné”. Tato přesvědčení jsou všechna udržována v lidském energetickém poli, rozpolcují linii hara a potlačují naši pravou esenci. Takže když vyrosteme, nejsme schopni umožnit si plně se otevřít a přijímat radost, kterou vztahy přinášejí.

Pochopení rozdílu mezi zdravými a nezdravými vztahy představuje samo o sobě obrovský průlom. Nicméně dát si svolení skoncovat se svým trápením a přestat si dále znovuvytvářet zranění z dětství, si vyžaduje hodně práce a oddanosti na úrovní osobnosti.

Je důležité poznat rozdíl mezi zdravou bolestí, která vychází z toho, že necháme odejít očekávání našeho vnitřního dítěte, a nezdravou bolestí, která pochází z opakování vzorců z našeho dětství znovu a znovu.

V raném dětství si začínáme budovat jednu z pěti základních charakterových struktur, neboli osobností, a to v závislosti na zranění, které utrpíme. Nebo, abych se vyjádřila trochu přesněji, jedna charakterová struktura obyčejně převládá, i když můžeme převzít také prvky některých dalších. Jen velmi stručně, jedná se o těchto pět struktur:

SCHIZOIDNÍ - která se vytváří již v kojeneckém věku, kdy dítě vnímá ze strany matky chlad, agresi nebo nepřátelství, a to ještě před narozením nebo v okamžiku porodu.

ORÁLNÍ - kde dítě pociťuje strádání nebo přehlížení. Dítě vyrůstá s přesvědčením, že nikdy nebude mít ničeho dostatek a že nikdy nebude dost dobré.

MASOCHISTICKÁ - kde zranění představuje přehnaná kontrola ze strany matky. Dítě vyrůstá v teroru ponižování a přesto také ponižuje nebo obviňuje samo sebe.

PSYCHOPATICKÁ - při které dítě trpí zradou ze strany rodiče a v dospělém věku má urputnou potřebu ovládat druhé, a to kvůli podvědomému strachu z opakované zrady.

RIGIDNÍ - Dítě v samotné své podstatě nebylo nikdy oceňováno, přičemž ocenění se mu dostalo pouze za dosažené úspěchy a dokonalost. V dospělosti člověk neustále usiluje o dokonalost, kterou nelze nikdy dosáhnout.

Není to všechno taková totální pohroma, jak se zdá! Autentické stránky těchto jednotlivých charakterových typů mají v sobě mnoho úžasných vlastností. Nicméně tady se zabýváme zraněným dítětem a tím, jak se těmto zraněním brání.

Ráda bych vám uvedla příklad jedné ženy s obranným systémem orální charakterové struktury a jakým způsobem to deformuje její přístup k lásce a vztahům. Její rodiče byli vždy zaneprázdněni a nikdy jí neprojevovali lásku. Dítě, a později žena, je ponecháno se svou touhou po pozornosti a kontaktu. Zažívá neustálou vnitřní samotu.

Tato žena se jako dítě musela hodně usilovat o získání pozornosti rodičů, snažila se být roztomilá a chytrá. Stručně řečeno, dítě bylo předčasně vyspělé a jeho pozornost se soustředila na to, aby si ho rodiče všimli. Jako dospělá se tato žena nadále dožaduje pozornosti a potřebuje souhlas lidí kolem sebe.

V milostných vztazích se její dětské návky projeví jako neschopnost cenit si sebe sama a jako chronické vnitřní napětí, protože se neustále cítí jak na trní, neboť očekává, že ji bude partner přehlížet - ať už fyzicky, emocionálně nebo mentálně.

Sexualita se stane výměnným artiklem za emocionální blízkost. Člověk s obranným systémem orální charakterové struktury bude žíznit po intenzivním spojení, které sex nabízí. Tato žena bude také používat sex nejenom pro samotnou radost, kterou nabízí, ale také jako prostředek pro udržení si svého partnera ve své blízkosti nebo ve spojení s ní.

Přesto však ani zážitky hlubokého spojení a intimity nevyléčí její vnitřní rozpolcenost. Kontakt ve skutečnosti nezaplní prázdnotu, která přetrvává z období dětství.

Toto je příklad nezdravé bolesti. Zdravá bolest by pramenila ze zpracováni si dětských zranění, zbavení se bolesti ze současného disfunkčního vztahu, ponoření se do samoty, aby tak její vlastní esence mohla vyplnit prázdné místo v jejím nitru. Tento hluboký kontakt se sebou představuje léčivou reakci na danou situaci.

Když si tato žena dovolí reagovat tímto léčivým způsobem, umožní jí to najít svou vlastní integritu, cenit si sebe sama a vytvořit si nové pozitivní a zdravé přesvědčení: „zasloužím si, aby mne měl někdo rád; zasloužím si mít partnera, který se mnou bude opravdu chtít být.“ Sexualita vycházející z tohoto léčivého prostoru bude zcela jiným zážitkem.

Odlišnosti jednotlivých charakterových struktur v prožívání sexuality:

SCHIZOIDNÍ

V obraném, nepřítomném stavu může být sex děsivým zážitkem. Je příliš intenzivně tělesný a vyžaduje přílišný kontakt s druhým člověkem na úrovni, která tomuto člověku není příjemná (schizoidní vztahy se většinou odehrávají na úrovni myšlenek a intelektu). Žena s tímto obranným systémem může pociťovat penetraci jako invazi. U muže to může vyvolat teror z toho, že bude pohlcen.

Léčení: Sex může nabídnout konejšivou bránu k prožívání tělesnosti jako příjemného a potěšujícího zážitku a pocitu bezpečí. Dokáže-li se daný člověk svést na vlně teroru, který pramení z přílišného kontaktu, může zažít radost z přítomného okamžiku.

MASOCHISTICKÁ:

V obranném stavu se může sex zdát být dotěrný. Člověk se brání sexualitě kvůli svým sklonům k negativitě. Sex může být pociťován spíše jako dožadování ze strany druhého člověka, než jako vlastní impuls k prožívání kontaktu a radosti.

Léčení: Velmi důležité je naučit se stanovit si jasné hranice, stejně tak jako opětovné spojování se svým tělem a jeho oceňování. On nebo ona se také potřebuje ve vztazích naučit přejít z pasivní pozice oběti k dynamické a proaktivní roli.

PSYCHOPATICKÁ:

V obranném stavu potřebuje být iniciátorem; potřebuje druhého svádět, aby se cítil/a přitažlivě, silně, a měla/a věci pod kontrolou. Když je „kořist“ ulovena, nebo když jednou zažije „úspěch“, člověk ztrácí zájem a přejde k novém cyklu.

Léčení: Spočívá v tom, aby člověk zanechal svou potřebu něco si dokazovat a mohl tak zažívat jednoduše své „bytí“.

RIGIDNÍ:

V obranném stavu nemá žádné spojení se sídlem své duše. Je tam rozpolcenost mezi druhou a čtvrtou čakrou - sexualitou a srdcem. Žena odděluje „světici“ od „děvky“. Ve skutečnosti je toto projev vnitřní obrany vůči intimnímu kontaktu. Pro rigidní obrannou strukturu může být těžké zjemnit se v oblasti srdce, takže se snaží naplnit svou potřebu po kontaktu sexuálně, což často vede k promiskuitě. Bez sexuálního kontaktu nedokáže své bytí zažívat zcela vůbec. Sex používá jako způsob, jak se cítí spojen/a.

Léčení: Léčení vychází ze spojení srdce a sexuality, z uznání posvátnosti sexuality a oceňování krásy těla bez toho, aniž by se na něj nahlíželo jen jako na objekt sexuality.

Souhrnně řečeno, jak komplexní to všechno je! Není divu, že tak trpíme! Přesto však věřím, jak jsem nastínila, že všechny tyto problémy mohou být vyléčeny. A při tomto léčení sebe sama se také naučíme o sobě mnohé.


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara