Čemu nás učí temný anděl jménem deprese

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 06/2007

Deprese je zákeřná nemoc. Postihuje milióny lidí, kteří mohou být jinak ve slušné fyzické kondici, přesto se cítí zlomeni beznadějí, letargií a zoufalstvím.

Do určité míry jí trpělo nebo trpí až 25 procent žen a 12 procent mužů žijících zejména ve vyspělých společnostech, jež na nás vyvíjejí neúnavný tlak stále něčeho dosahovat nebo jednoduše zapadat do celku. V celém průmyslovém světě dosahuje toto číslo kolosálních rozměrů a není ani přinejmenším pravděpodobné, že v této čím dále tím více soutěživé době toto číslo poklesne.

Neexistuje jedna jediná příčina deprese. Vyskytuje se, když dojde v mozku k nerovnováze chemických látek nazývaných neuropřenašeče, přičemž je mnoho možných důvodů, proč se to děje.

Dědičnost: Deprese se může zcela jistě dědit v rodině. Vědci totiž našli geny, které mohou souviset s manio-depresivní psychózou a hledají další, které by mohly souviset s ostatními formami deprese.

Žal: Ztráta blízké osoby, rozvod nebo jen ztráta zaměstnání.

Nemoc: Příčinou deprese mohou být chronické potíže, jako například nemoci srdce, rakovina, skleróza, cukrovka nebo dokonce mírně snížená aktivita štítné žlázy.

Hormony: Vzhledem k faktu, že u žen je náchylnost k depresi dvakrát vyšší než u mužů, mnoho odborníků tvrdí, že v tom sehrávají roli také hormonální faktory.

Postnatální stav: Zatímco většina čerstvých matek trpí v prvních týdnech po porodu mírnými psychickými potížemi, u některých se mohou rozvinout v závažnou depresi.

Léky, alkohol: I když by se mohlo zdát, že tyto prostředky by měly uvolňovat mentální sklíčenost, nadměrné užívání těchto látek obyčejně přispívá k rozvoji deprese a úzkosti. Mnohé z farmaceutických léků mohou mít na to vliv také.

Znečištění: Podle mne je toto jeden z hlavních důvodů, proč syndrom deprese celosvětově roste. Znečištění našeho prostředí elektrickými a magnetickými poli se každým rokem zvyšuje. Navíc se naše těla nedokážou vypořádat se zvyšujícím množstvím toxinů a přídavných látek v potravinách, které přijímáme.

Stres: Když k různým druhům znečištění přidáme náš uspěchaný styl života, vytváříme si obrovskou živnou půdu pro depresi. Zdá se, že v dnešní době máme množství povinností, které ještě před deseti lety neexistovaly a jimiž se cítíme zahlceni.

V USA pracují jak ženy tak muži, a to každý v jiném zaměstnání, děti dávají na hlídání a domů přicházejí příliš vyčerpaní, než aby mohli věnovat energii svým dětem. V Japonsku pracuje hodně mužů na dvousměnný provoz a mají jen velmi málo času na odpočinek. Ve většině případů padá finanční odpovědnost na muže, zatímco starostlivost o domácnost a výchova dětí jsou povinnostmi ženy.

Oba tyto životní styly ponechávají jen málo prostoru pro vybudování intimního a naplňujícího vztahu, což vede k napětí a depresi.

Přestože mnoho lidí nakonec pochopí, že trpí klinickou depresí, a vyhledají nějakou formu léčení, jiní setrvávají ve svém trápení a vědí pouze to, že nejsou šťastni a že život nemá téměř žádný smysl. Tento nedostatek uvědomění je dalším zákeřným aspektem této nemoci.

Léčení je komplexní, protože na příčinách se podílí tak mnoho faktorů. Jak tomu říkám já, potřebujeme aplikovat čtyři kvadranty léčení: biomechanické, biochemické, bioenergetické a změnu životního stylu. Toto jsou ve skutečnosti klíče k jakémukoliv léčení.

Zahrnují léčení na každé úrovni - od cvičení a starostlivosti o sebe, eliminaci toxinů a užívání vhodných dietních a bylinných doplňků - až po srovnání lidského energetického pole, uvolňování toxických emocí a provádění meditativních cvičení a mnoho dalšího. Musíme zjednodušit svůj život, abychom tak zredukovali úzkost, která depresi živí.

Deprese se může projevit v lidském energetickém poli různými způsoby. Například u člověka, který používá masochistický obranný systém, to vypadá (a on to tak i cítí) jako nějaká velká zátěž, kterou si se sebou nese. V zásadě však potlačuje energetický tok ve svém poli.

Depresí může být postižena jakákoliv čakra - přesto u mnoha lidí jsou to vyšší čakry - pátá, šestá a sedmá - které se zdají být zablokované. To narušuje příliv inspirace, tvořivosti a pocit, že je něco možné, jakož i prožívání radosti a krásy.

Je-li člověk zdráv, tyto božské kvality se metabolizují v krku, jako pravda, a v srdci, kde se stanou vyjádřením lásky. Proces tvoření se také manifestuje prostřednictvím třech nižších čaker, vyživováním osobnostního já poznáním, kým je daný člověk ve světě (třetí čakra), pozitivními pocity ze sebe sama (druhá čakra) a fyzickým potěšením (první čakra), což pomáhá osobnosti růst a mít pocit úspěchu.

Z toho vyplývá, že velice talentovaní lidé s blokovanými nebo zdeformovanými čakrami mohou získat jen málo potěšení ze své tvořivosti, přičemž se cítí chyceni v pasti své sklíčenosti. Takovým klasickým příkladem by mohl být Vincent van Gogh. Jsem si jistá, že měl otevřené třetí oko, nicméně musel mít jinak potíže s propojením svého vnímání světa se svými poli životní energie, přičemž se potýkal s omezeními fyzického světa - což naznačuje také dysfunkci v nižších třech čakrách.

Léčitel pracující s energií pomocí vkládání rukou může pomoci přerušit smyčku podmíněných negativních myšlenek, emocí a reakcí, které se objevují v poli jako masa rosolovité energie. Tato nekonečná smyčka se přehrává znovu a znovu: „nikdy nic nedopadne dobře“ nebo „nikdy nedostanu, co chci“; existuje nespočet různých variací.

Léčitel může rozptýlit velké množství staré stagnující energie a restrukturalizovat čakry, čímž umožní klientovi přijmout novu zkušenost. Když jsou zvýšeny vibrace energetického pole, prolomí se a uvolní mnoho starých bloků. Všichni studenti v mé škole se učí, jak si každý den nabít své energetické pole a srovnat si čakry. Je to velmi prospěšné. Také je užitečné pravidelně cvičit tai-či, či-kung nebo podobná cvičení.

Pro ty z nás, jenž jsou vědomě na duchovní cestě, může být deprese vnímána jako důležitý odrazový můstek na naší cestě, přestože to může být těžké pochopit. Je jako temný anděl, který vstoupí do našeho života, aby posloužil určitému účelu a zrcadlil nám vlastní temnou energii, abychom ji mohli vidět a vyléčit.

Podle Elisabeth Kubler-Ross existuje pět stádií smrti a umírání: popírání, hněv, vyjednávání, deprese a přijetí. V mé knize Zjevení světla jsem použila ta samá stadia na proces sebeléčení a přidala jsem k nim dvě další: znovuzrození a vytvoření si nového života.

Když už popírání přestane fungovat jako obranný mechanizmus, pociťujeme hněv nad nespravedlivostí života a nad břemeny, které musíme nést. Nakonec se náš hněv vyčerpá a my přejdeme k vyjednávání, zejména s Bohem, protože potřebujeme někoho jiného, kdo vyřeší naše problémy.

Dalšímu stádiu - depresi - se někdy říká temná noc duše. Je toho všeho na nás moc a cítíme se přetížení, jak se dále noříme do hlubin svých zranění. Bez potřebné pomoci to může trvat roky. Ale když jsme schopni vnímat depresi jako temného anděla, stinnou stránku, kterou potřebujeme prozkoumat, můžeme se ponořit do těchto mučivých míst bez toho, aniž bychom se ztratili, a s novým rozhodnutím je vyléčit.

Z tohoto místa se pak vydáme ke klidnějším vodám přijetí, k místu, kde může dojít k velkému průlomu. Toto přirozeně povede k předposlednímu stavu - znovuzrození, kde se začne odhalovat naše pravé světlo a my vidíme svět - a sebe - z nové perspektivy vedoucí k vytvoření si nového života.

Skutečnost, že deprese je léčitelná, je zábleskem světla pro kohokoliv, kdo ní trpí. Když to opravdu chápete, nacházíte se již na cestě k vyléčení. Konec konců co jiného je temnota, než něco, co je neviděno a nepoznáno? Léčení znamená kráčet do světla a vidět a poznat naše pravé já v celistvosti.


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara