Proč jednoduše stejné přitahuje stejné?

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 08/2007

Proč týrané ženy po opuštění vztahu tak často skočí rovnýma nohama do dalšího, úplně stejného vztahu? Nad touto starou otázkou si láme hlavu mnoho lidí, kteří mají zájem je chránit.

Přestože soudy, policie a lékaři všeobecně chápou, jak důležitou roli v tom sehrává sociální prostředí a finanční nezávislost, tyto ženy často považují za hloupé.

Do jisté míry tomu tak možná je, ale tyto orgány a lékaři si s největší pravděpodobností neuvědomují sílu přirozeného zákona přitažlivosti, „stejné přitahuje stejné“, fungujícího ve fyzickém světě, jakož i ve světě energeticko-vědomého systému lidského energetického těla.

Samozřejmě tento zákon úžasně funguje také v mnoha jiných oblastech v závislosti na přesvědčeních a záměrech daného člověka. Ale protože jsme si všichni vytvořili svůj systém přesvědčení a své představy o sobě na základě našich dětských zranění, negativní aspekty jsou viditelnější více a mohou být intenzivně znásobeny závažností těchto našich raných zkušeností.

Proto lidé, kteří věří, že týrání - nebo jednoduše nehezké zacházení - k životu patří, budou s největší pravděpodobností k sobě přitahováni. A protože přesvědčení o týrání je dualistické - sehrává tady roli další zákon: protiklady se přitahují. Tyto protiklady se spojit jako jeden celek. Hledají jednotu stejným způsobem, jako to dělají mnozí z nás.

Takže dva partneři, kteří vědí, co je to týrání, protože to v dětství zažili, si oba vyberou svou roli - šikanující a obět - v závislosti na tom, jakým způsobem byli týráni. Někdo byl třeba týrán fyzicky, a proto se naučil nechat si to líbit, zatímco někdo jiný mohl být jako dítě napadán slovně a akceptuje to jako normu.

Každé přesvědčení o týrání bude také obsahovat různé formy strachu, a také kladení požadavků. Hlubší téma, které týrání podněcuje, se obyčejně týká skutečné lidské potřeby, kterou daný člověk neměl jako dítě naplněnou, a proto se dosud nenaučil, jak ji uspokojit. A právě v tom spočívá řešení.

S největší pravděpodobností tento člověk dokonce ani nevěří, že je v pořádku, aby byla tato jeho potřeba naplněna. V těchto případech si partneři budou v různých oblastech vztahu přehazovat své role, přitom však každý z nich stále předvádí svůj vlastní typ týrání. Tito lidé nechápou, co se s nimi děje. Ani jeden z nich nemůže dospět k naplnění svých potřeb v oblastech, o kterých se hádají.

Žádný požadavek nemůže být nikdy naplněn, a to vzhledem k jeho dualistické podstatě. Naplnění může přijít pouze prostřednictvím toho, že člověk, který tento požadavek klade přivede napovrch druhou polovinu požadavku z svého nitra, naplnění nemůže přijít od nikoho jiného. Ať už ten druhý člověk dává cokoliv, nebude to nikdy to, co druhý člověk potřebuje.

Přitahování protikladů vychází z touhy po celistvosti, což se liší od přitahování stejného stejným, které pramení z touhy po spojení a vytvoření pospolitosti s těmi, kteří mají podobné zájmy.

Takže jak poznáte, zda-li se někdo snaží stát se celistvým nebo se snaží vytvořit s vámi spojení? Nuže, oboje děláme zároveň. Ať už máte potíže s kýmkoliv ve svém okolí, bude se jednat o někoho, kdo představuje druhou půlku vaší rozdělenosti. Záhadně vás přitahuje někdo, koho nemáte rádi! (Protiklady se přitahují.)

Na druhé straně, vaši nejlepší přátelé budou mít podobné zájmy a bude pro vás lehké si s nimi vytvořit spojení. Budete se společně dobře bavit. (Stejné přitahuje stejné.)

Obě tyto části jsou nepostradatelnými prvky procesu růstu nás samých i společenství, ve kterém žijeme. S kýmkoliv máme v dané skupině lidí problémy, podobá se na někoho, kdo s námi špatně zacházel, když jsme byli malí, a potřebujeme se naučit, jak se s tím vypořádat a reagovat na to jinak. Cokoliv, co se snažíme dostat od někoho jiného, máme ve svém nitru.

A kde bychom se mohli lépe učit, než mezi stejně smýšlejícími lidmi, kteří jsou v něčem jiní a mohou nám ukázat, co máme ve svém nitru, a pomoci nám tak vyrůst k úplnosti. Všichni totiž potřebujeme obě životní zkušenosti!


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara