Je čas prozkoumat naše skutečné záměry

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 12/2007

Proč se tak často děje, že přání a sny tolika lidí se nikdy nesplní? Život některých lidí se dokonce ubírá opačným směrem, než by chtěli, což v nich zanechává hluboké pocity nedostatečnosti nebo dokonce beznaděje.

Odpověď na tuto otázku spočívá v jedné z nejjemnějších dimenzí vědomí - v linii hara. Je to úroveň záměru, která leží o kvantovou úroveň hlouběji, než je lidské energetické pole.

Podle modelu vědomí, který léta vyučuji, je linie hara prvotním projevem individuální podstaty jednotlivce, která spěje k manifestaci do fyzického světa.

Jednoduše řečeno, je to záměr a poslání naší duše v dané inkarnaci a je souhrnem našich jedinečných vlastností a talentů, naší touhy, která nás přitáhla do fyzické existence, a našeho spojení se zemí a s materiální sférou. Je to také hluboká úroveň osobní a duchovní integrace, přičemž může být spojována s meta-programováním, skrze které se děje tvoření, ať už je to vytvoření si lásky ve vztahu, nového podnikání, nebo na širší úrovni dokonce světového míru. Skrze linii hara proudí enormní tvořivá síla, jinak řečeno váš záměr.

Tak jako má každý z nás tělo a osobnostní lidské energetické pole nebo-li auru, máme stejně tak i linii hara. Ve skutečnosti je lidské energetické pole projevem a vyjádřením linie hara na úrovni energie a tělo je jejím dalším projevem na úrovni hmotné.

Někdy se setkávám s názorem, že jako malé děti žijeme v jednotě a naše linie hara je neporušená - že je čistým vyjádřením naší esence a světla. Nicméně není tomu zcela tak. Na svět se rodíme s poruchami v linii hara, které jsou součástí naší karmické zátěže, s níž přicházíme na svět. V podstatě naše karmická zátěž v sobě nese to, co toužíme vytvořit, ale dosud jsme toho nebyli schopni, a to proto, že se „naše duše“ dosud ještě něco nenaučila. Naše karmická výbava obsahuje také nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom se naučili, co potřebujeme, a mohli si vytvořit, po čem toužíme. Jinak řečeno, v našem životě budeme čelit těm problémům, které jsme dosud nebyli schopni vyřešit. To, co potřebujeme udělat, abychom si mohli vytvořit, po čem nejvíce ze všeho toužíme, je právě vyřešit tyto naše životní výzvy, a to ať už jsou malé nebo velké. A to je dobrá zpráva! Rodíme se se záměrem vytvořit si něco úžasného. Vytvořit si tu nejúžasnější věc, na kterou jen dokážeme pomyslet. Nejdříve ji však musíme stvořit v sobě!! Když to uděláme, naučíme se, jak pomoci druhým udělat totéž. Naše největší touha se stává naším největším darem, nejenom pro druhé, ale také pro nás!

Jako dětem se nám život zdá být jednoduchý a jasný. Jedním z důvodů proto je, že jsme pouze na počátku našeho tvořivého snažení a rozvíjíme si zcela novou schopnost myšlení, skrze kterou budeme vnímat svět novýma očima. V naší nevinnosti víme, co je pravda a co ne, neboť to cítíme. Vše je zcela jednoduché: nebo máme z toho dobrý pocit, nebo to naopak bolí? V tomto období ještě postrádáme mentální sofistikovanost a emocionální obranné systémy, které by nás oddělovaly od naší duše a našeho srdce. Přesto každý z nás měl jako dítě své jedinečné iracionální strachy. Tyto strachy jsou odrazem porušení naší linie hara, se kterým jsme se narodili a které se přenášejí z jiných životů.

Bohužel, když dospějeme, vybudujeme si spletitou a sofistikovanou soustavu obranných systémů, abychom se tak vyhnuli svým strachům. Tím dochází k dalším poruchám v linii hara, a to často na několika místech. Jinak řečeno, ztrácíme spojení mezi klíčovými částmi svého já a přicházíme tak i o část svého vědomí a tvořivých sil. K tomuto přerušení může dojít mnoha různými způsoby, přičemž se bude také odrážet v energetickém poli a tím i zcela nevyhnutně v našem těle. Důsledky toho zažíváme ve svém životě na mnoha úrovních.

První zcela zjevný důsledek poruchy v linii hara je, že naše uvědomování si toho, kdo jsme, je výrazně omezeno a my se identifikujeme pouze s velmi malou částí svého já. Nebo si spíše dovolujeme uvědomovat pouze tu část nás samých, se kterou jsme v pohodě, a zbytek necháváme pod zámkem, čímž buď zůstává v podvědomí, nebo přechází ve stín. Čím více nevědomé je dané přerušení, tím více dualistickým se život stává. Klademe ostrou hranici mezi ty, kterým říkáme „dobří lidé“ a „zlí lidé“ a mezi „my“ a „oni“.

Tady je několik příkladů:

Možná skutečně toužíte po láskyplném intimním vztahu - četli jste mnoho knih o vztazích a dělali jste si vizualizace - přesto se vám však stává, že až příliš často se ocitáte s partnerem v oné známé hádce, což ve vás vyvolává pocity zraněnosti a hořkosti. A to proto, že vaše linie hara je rozpolcená.

Nebo léta nosíte ve svém nitru vizi svého nového tvůrčího podnikání. Ve své představivosti dokážete jasně vidět, jak by to fungovalo. Občas se pokusíte tento svůj sen uskutečnit, ale nikdy to zcela nefunguje.

Ve vaší rodině se vyskytly nemoci srdce, a proto máte strach, že se projeví i u vás. Nicméně i tak je pro vás těžké dodržovat dietu prospěšnou pro vaše srdce.

Naše nejzávažnější potíže mají svůj původ v linii hara. Když se život zdá být těžký a svět kolem vás vám neposkytuje podporu a maří vaši snahu, je nanejvýš důležité, abychom prozkoumali své záměry.

Když se vrátíme k linii hara, přebíráme tak odpovědnost za to, co si tvoříme, za své životní zážitky. S tímto závazkem k odpovědnosti za sebe jde ruku v ruce také obrovská úleva a posilnění, protože se spojujeme se svou tvořivou silou.

V naší Škole léčení Barbary Brennan si znovu a znovu procvičujeme fyzické sladění linie hara, čímž přivádíme do souladu své duchovní spojení, své touhy a spojení s fyzickým tělem a se zemí. Pokaždé, když toto slaďování linie hara procvičujeme, naše aura a naše buňky pocítí příliv života a radosti z toho, že jsme znovu celiství. A k našemu potěšení dochází k velkým životným změnám.

S pomocí meditace a cvičení jsme schopni vystopovat, co se děje v naší vlastní psychice a těle a všimnout si pak staré obranné systémy, které rozpolcují linii hara, čímž dochází k aktivaci navyklého vzorce. To nám umožňuje vidět příčinu našeho zápasení ve vztazích, práci, zdraví a v každé oblasti svého života.

Procvičujeme-li každodenně poctivě a uvědoměle uvedená cvičení, začínáme si všímat, kdy sami maříme své záměry a jak sabotujeme to, co vědomě chceme, a to kvůli svým starým nenaplněným potřebám.

Práce na linii hara se musí dít na každé úrovni - na fyzické, prostřednictvím bojových umění nebo jiných uzemňovacích technik, které budují silu v centru tan-tien a na aurické úrovni, na emocionální úrovni prostřednictvím zpracovávání si emocionálních témat, což nás znovu spojuje s naší nejhlubší touhou, a prací na duchovní úrovni, která nás znovu spojuje se zdrojem a veškerou inspirací. Tato integrace uvolňuje obrovskou radost a uspokojení z naší tvořivosti. Je to nová úroveň lehkosti, kterou si naše dualistické ego nedokáže ani představit.

To, co si vytvoříme skrze sladěnou linii hara, plyne ze stavu jednoty v jádru naší podstaty. Není v tom zapojeno žádné sebeobětování, jen radost. A činy, které vycházejí ze sjednocené linie hara, sami ve své podstatě slouží a jsou požehnáním pro nás i pro svět, a to na každém kroku.

„Rozpoznat čistý záměr je tak snadné,

protože z něj máme tak báječný pocit.

Je plný síly a smyslu, a přesto bez úsilí.

Všechno v dualistickém chaosu se najednou zklidní.

Všechno se ztiší, a přesto je plné života.

A člověk zažívá expandující přítomnost sebe sama v plné síle.

Radost, potěšení a vděčnost neustále rostou.“

Barbara Brennan - Semínka Ducha, 2002


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara