Léčení v záři reflektorů – když přitékají finanční zdroje

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 04/2008

Když se v populárních televizních seriálech objevuje energetické léčení, pak se na obálkách časopisů často objevují léčitele ze skutečného života. Ti cítí povinnost se na tyto televizní pořady dívat, a to s podrážděním a frustrací nad tím, jak byla zase jednou jejich profese mylně interpretována nebo pomlouvána.

Takže chyby, které se vyskytly v nedávné epizodě dramatu z nemocničního prostředí s názvem Anatomie podle Graye – Léčení pomocí přikládání rukou, mohly stěží někoho překvapit. Nicméně bylo zajímavé a jaksi i povzbuzující, že se show snažila – v rámci svých vlastních omezených možností – zobrazit léčení bez obvyklého nesmyslně negativního postoje, který jsme tak často vídali v minulosti.

K jejich dobru se dá připsat však to, že se tvůrci filmu radili s Praktikantem Energetického léčení podle Barbary Brennan v Los Angeles, aby byly pozice rukou ve filmu správně. (Škoda jen, že nemohl ovlivnit scénář.) Ale přinejmenším to byl pokus, ať už úspěšný nebo neúspěšný, prezentovat energetické léčení v lepším světle.

V dnešní době jsou to spíše diváci, kteří mají moc rozhodovat o životě a smrti, než celuloidové idoly se stetoskopem. A jelikož jsou distribuční sítě závislé na diváckém hodnocení, podobné show, jako Anatomie podle Graye, si nemohou dovolit natočit špatnou epizodu. Takže vzali tvůrci programu na sebe neobvyklé riziko s daným tématem, které vyvolává natolik rozporuplné názory, a to zejména v medicínském světě?

S největší pravděpodobností nikoliv. Zdá se, že popularita energetického léčení a dalších alternativních metod v nemocnicích stále roste, a to tempem, které by bylo ještě před několika lety nepředstavitelné. Nedávný průzkum v USA ukázal, že počet nemocnic uznávajících doplňkovou a alternativní medicínu v průběhu pouhých pěti let vzrostl z 8 na 27 procent.

Týdeník US News & World Report uvedl nedávno na titulní stránce článek s názvem “Alternativní medicína se stala uznávanou”, ve kterém se psalo, že všech 18 nemocnic, které byly zařazeny na seznam nejlepších amerických nemocnic přijaly v nějaké formě alternativní medicínu. Mezi tyto patří také: Mayo Clinic, Duke Univesity Medical Center, University of California v San Franciscu a slavná nemocnice v Chicagu: Children’s Memorial Hospital.

Magazín to popisuje jako „vizitku Západní medicíny, která je racionální, zabývá se závažnými případy a je orientovaná na výzkum“. Zároveň cituje případ dvou a půlletého chlapce jménem Mikey trpícího leukémii, který, jak říkají jeho rodiče, velmi dobře reaguje na “léčebný dotek” prováděný terapeutem nemocnice.

Léčení Mikeyho je součástí klinické studie zkoumající, zda-li terapie přikládání rukou mohou přinést medicínské výsledky přesahující jednoduché uvolnění stresu a úzkosti. Děti, které podstoupily transplantaci kostí dřeně, jsou rozděleny do dvou skupin – jedny, které přijímají “léčebný dotek” a druhé, které jsou pouze navštěvovány stejným terapeutem, jenž u nich pouze sedí a povídá si s nimi či kreslí, a to po stejnou dlouhou dobu, ale bez práce na léčení. Na konci studie lékaři určí, zda-li skupina, která přijímala léčení, byla schopna lépe a s menšími komplikacemi přijmout buňky transplantované kostní dřeně.

Magazín uvádí názor, že hlavní důvod atraktivity doplňkové a alternativní medicíny pro fakultní nemocnice a hlavní zdravotnická zařízení je neustále se zvyšující objem prostředků pro výzkum. Říká: “do 90. let se většina akademických center chovala k doplňkové a alternativní medicíně jako banda ušmudlaných zabedněnců“.

Přístup se změnil s přílivem financí – v současnosti je to $ 250 miliónů ročně od Národního centra pro doplňkovou a alternativní medicínu a od samotného Národního centra pro rakovinu. A další desítky miliónů přicházejí od soukromých nadací.

Ale US News také uvádí, že vzestup doplňkové a alternativní medicíny nesouvisí zcela s penězi a že výzkumní pracovníci, se kterými mluvili, to často zmiňovali jako svou povinnost. Více a více pacientů zcela zjevně žádá alternativní formy léčení.

Byla to právě tato síla pacientů, která přiměla poslední Evropskou konferenci o rakovině prsu odsouhlasit používání alternativních metod léčení jako podporu pro pacientky s rakovinou. Toto shromáždění vedoucích specialistů na rakovinu prsu z celé Evropy se vyjádřilo, že jeho delegáti nemohou už více přehlížet důležitost alternativních způsobů léčení vzhledem k jejich popularitě mezi pacienty.

Konference přijala nová doporučení potom, co bylo prezentováno, že studie zjistila, že 90% evropských žen, kterým byla diagnostikována rakovina prsu, se teď obrací k nějakým alternativním léčebným prostředkům.

Ověřit účinnost alternativní medicíny je však absolutně nezbytné a nové financování tomu napomůže. Přesto, aniž bychom se podívali darovanému koňovi na zuby, ne všechny studie jsou hodnotné. Peníze se nepochybně utrácení za nedůležité programy, jenž mají pouze malý přínos nebo zanedbatelné využití.

Dlouho jsem volala po výzkumu věnovaném vývoji přístrojů, které dokážou číst Lidské energetické pole. Myslím si, že je to nejenom možné, ale také zcela nevyhnutné. Předtím, než jsem se stala léčitelkou, pracovala jsem jako fyzik v NASA, kde jsem měla možnost pracovat s detektory, které měřily různé vlnové délky zemského energetického pole. Lidské energetické pole obsahuje podobné pásma vlnových délek.

Jelikož se nemoc objevuje jako deformace v poli – a to někdy léta předtím, než se projeví ve fyzickém těle – nevyžaduje to moc obrazotvornosti předvídat, jaký dosah by to mělo na léčení rakoviny, srdečních onemocnění a většiny závažných zdravotních problémů, pokud by každé zdravotnické středisko nebo ordinace lékaře byly vybaveny takovýmto zařízením.

Jedna věc je jistá. Na každého lékaře, který se přidá na stranu alternativní medicíny, bude vždy mnoho skeptiků nebo naprostých oponentů a zdá se že i v řadách samotných přívrženců alternativní medicíny. US News cituje Carrie Cassileth, ředitelku pro Celostní medicínu v Memorial Sloan-Kettering Hospital. “Homeopatie je absurdní”, říká “a ovlivňování energetického pole druhého člověka je nesmysl”.

Takže se to zdá jako dobrý námět pro televizní seriál z nemocničního prostředí.


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara