Interview s Barbarou Brennan, Dr.

Léčení prostřednictvím lidského energetického pole
Harmonizace Těla, Mysli a Ducha

Otázka: Jak jste se dostala od práce vědeckého výzkumného pracovníka a astrofyzika, kterou jste dělala pro NASA, k energetickému léčení? Zdá se, že jsou to dost odlišné profese.

Barbara: Žila jsem ve Washingtonu, D.C. Během jednoho z pouličních rasových nepokojů na začátku 70tých let jsem se z výšky jednoho domu dívala dolů na to, jak nějací lidé rozbíjejí výlohy a zakládají ve městě požáry. Zdá se, že to byl pro mne zlomový okamžik. Začala jsem se hodně zajímat o lidská práva a lidské problémy. Předtím jsem ze zajímala především o vědu.

Tehdy jsem se začala setkávat s různými skupinkami lidí. Zatím co jsem pořád pracovala pro NASA, začala jsem se zapojovat do různých skupin, které se zabývaly lidskými právy a psychologií jako například "Primal scream" (Prvotní výkřik) a Gestalt terapie. Moje zájmy se přesunuly z vnějších věcí na věci vnitřní. Začala jsem aplikovat do vnitřního života to, co jsem věděla o světě z pohledu vědce a fyzika a začala jsem to všechno tímto způsobem chápat. Tak došlo k tomu obratu.

Cítila jsem, že musím rozvinout druhou stránku své osobnosti. Velmi tvrdě jsem pracovala na tom, abych se hodně naučila. Studovala jsem vědu a filozofii na univerzitě a snažila se zjistit, jak svět funguje. Později jsem pochopila, že nic z toho dostatečně nepojímalo vše.

Zcela náhodou jsem si v tomto období vzpomněla na své zážitky vnímání energie, které jsem měla jako dítě. Jako dítě jsem strávila mnoho času sama, chodila jsem jen tak do lesa a pozorovala jsem energii kolem stromů. Nemyslela jsem si však, že by to bylo něco zvláštního. Nikdy jsem o tom nemluvila, protože jsem si myslela, že moje zážitky nejsou v ničem odlišné od toho, co vnímají ostatní lidé.

Další událostí, která mne posunula směrem k léčení, byla automobilová nehoda. Jeden můj přítel mi doporučil léčení akupunkturou a to mne přivedlo na cestu doplňkové/alternativní medicíny. Tehdy jsem studovala Bioenergetiku, což je druh tělesné psychoterapie, který, jak se zdálo, nikdo dosud neaplikoval na zdraví a léčení člověka jako celku.

Otázka: Tyto metody něco pominuly?

Barbara: Chápaly fyzické tělo jako zhmotněný obraz psychického zdraví a psychické minulosti člověka. Většina lidí chápe, že tělo je odrazem našich genů, našeho "fyzického dědictví", a že je také přímo spojeno s naší psychikou; že naše emocionální problémy, sociální problémy a vše, co tvořilo naše prostředí, ve kterém jsme vyrůstali v rámci struktury rodiny, a to, jak jsme se s tím vypořádali, se projevuje v našem těle.

I když tyto terapie chápaly psychickou složku osobnosti, nezabývaly se přímo fyzickou nemocí. Přistupovaly k léčení pouze z perspektivy psychologie. Učily teorii o spojitosti mysli a těla, ale nenahlížely na ní z hlediska léčení.

Zúčastnila jsem se dvouletého školícího programu ve Washingtoně, D.C. ve Společnosti pro celistvost člověka. Týkalo se to cele psychologie těla, nikoliv však fyzických problémů, nešlo ani o používání hypnózy, ani o to, jak se vypořádat s nějakými tělesnými potížemi. Když jsem začala se svou vlastní praxi, začala jsem vidět aurická pole svých klientů. Začala jsem si všímat jak problémy v jejich fyzických tělech přímo souvisejí s jejich psychickým stavem a to tak, že jsem se podívala na strukturu a uspořádání jejich aurického pole. Lidé zdeformovali svá aurická pole svými psychickými problémy, nebo, lépe řečeno, svým způsobem psychické obrany. Aby lidé neprožívali a necítili něco z minulosti, co je pro ně velmi bolestivé, změní nebo zablokují proudění v aurickém poli. To následně ovlivňuje fyzické tělo a vytváří nemoc.

Z počátku za mnou chodili lidé s psychickými problémy a já jsem pozorovala tento fenomén deformace aury. Nakonec jsem začala všechny své klienty posílat k jiným terapeutům, protože se na mne obracelo stále více a více lidí s prosbou o léčení. Měla jsem totiž tuto schopnost přijímat z aurického pole informace o tom, co se v něm děje špatně a vyléčit ho - znovu ho uspořádat, nabít a zharmonizovat - a lidem se udělalo dobře.

Otázka: Můžete, prosím, uvést příklad běžného traumatu, které může člověk zažít v dětství a jak může být takové trauma vyléčeno?

Barbara: Z hlediska nauky o charakterových typech existuje pět hlavních charakterových struktur, které se vyvinou na základě traumatu, které utrpíme. Zmiňuji je ve své knize a pocházejí z Bioenergetiky. Každá má svou vlastní příčinu.

Například, když dítě ve velmi brzkém věku, nebo dokonce v období děložního vývoje nebo krátce po narození, prožívá jakýkoliv druh přímé negativní agrese od nějaké autority, rodiče nebo někoho jiného, vědomí dítěte bude reagovat na tuto situaci takzvaným syndromem "ulítnutí". Může se jednat o fyzickou nebo opakovanou psychickou agresi jako křičení na dítě nebo dokonce agresivní pohled. Když jste malým dítětem a dospělý na vás útočí, vy se proti tomu budete bránit. Je to velmi děsivá zkušenost, dospělí jsou pětkrát větší než jste vy. Je to okamžitá reakce.

Z fyzického hlediska to vede k uvolňování adrenalinu, zrychlení tlukotu srdce, atd. Energeticky to znamená, že aurické pole a část vědomí jednoduše opustí tělo. Člověk není přítomen svým plným vědomím. Snažíte se tím bránit tomuto nebezpečnému prožitku.

Obyčejně se dítě snaží stáhnout energii z oblasti, která byla traumatizována, ale způsobů reakce na traumata je několik. Jeden typ člověka stáhne energii z této oblasti a jiný typ navzdory tomu učiní tuto oblast větší a těžší. Člověk může v této oblasti těla přibrat. Pokračovat to bude jako vzorec, který si člověk bude nést v průběhu života. Jakkoliv však zareagujete, nakonec skončíte s nějakým druhem fyzického problému.

Když je člověk natolik vystrašen, že opustí tělo, vlastně tím zdeformuje aurické pole. Vědomě si neuvědomuje, že to dělá. Proto, abyste ovlivnili roztříštění vašeho vědomí v této traumatizující situaci, zdeformujete aurické pole, abyste se z toho dostali pryč, čím můžete dokonce své lidské energetické pole protrhnout v oblasti kloubů. Mnohokrát se stává, že na aurickém poli je vidět, jak energie prýští ven z některých kloubů a nemusí to vždy na místech, kde byl ten člověk zasažen nebo zraněn.

Dalším příkladem jiného druhu traumatu dítěte je, když rodiče věnují přehnanou pozornost a péči dítěti. Ve světě psychologie se tomu říká "invaze" - ustavičná psychologická invaze člověka, která mu nedovoluje, aby měl svůj vlastní prostor. Těmto lidem se pak stává, že mají 3. čakru roztrženou a jsou tak na tomto místě velmi zranitelní. Cítí se prázdní, protože z této čakry ustavičně odtéká energie. Tyto lidé mají sklony k přejídání. V tomto případě tito lidé, namísto úniku z těla proto, aby získali bezpečí, udělají to, že stlačí své aurické pole dovnitř těla a naberou na váze, čím se snaží vytvořit si hranice, aby nemohli být zasaženi invazí druhých lidí.

Výsledkem je přibírání na váze spolu se všemi průvodními fyzickými a psychologickými problémy. Místa, kde se problémy objeví, budou především trávící orgány; mohou to být játra nebo slinivka a nejpravděpodobněji to bude žaludek.

Pouhým pohledem na někoho aurické pole můžete vidět, které čakry jsou postiženy traumatem. Já vidím čakru jako trychtýř nebo vír. Ve východním pojetí jsou čakry zobrazovány jako květy s okvětními lístky nebo světelná kolečka; ale v západní terminologii je to trychtýř ve velikosti od patnácti do dvaceti centimetrů v průměru, který se skládá z dalších menších trychtýřů. Všechny tyto trychtýře se točí a vtahují tak životní energii z okolní energie, která se nachází všude kolem nás. Každý trychtýř se vztahuje ke konkrétnímu orgánu. Trauma roztrhne a otevře čakru, což způsobí, že některé z malých trychtýřů pak dostatečně nepřivádějí životní energii do orgánu. Tyto orgány, které jsou ochuzeny o energii, nebudou pak dobře fungovat.

Když se dívám na čakru, zkontroluji trychtýře, prohlédnu si je po jejich délce, podívám se na orgán s ní související a zkontroluji ho, abych viděla zda-li má ten správný puls. Když je čakra roztržena, orgán bude pulzovat příliš pomalu a bude extrémně slabý. Barvy budou vybledlé. Když je trychtýř, který vede do tohoto orgánu, ucpaný, pak orgán bude pravděpodobně také zanesený a ztmavlý a bude potřeba jej pročistit. Vzhledem k tomuto ucpání nebude dobře fungovat.

Otázka: Takže někteří lidé mají tyto vzorce energetické dysfunkce, se kterými každodenně žijí. Ve většině případů si absolutně neuvědomují příčinu. Co si uvědomují, je pouze vnější projev, jako třeba strach nebo fyzická nemoc. To tedy znamená, že například člověk, který má nadváhu může vyzkoušet spousty různých věcí, jako dietní programy nebo bylinné preparáty, ale tím se nedostane k pravé příčině problému. Příčina je vzorec energetické dysfunkce, který je potřebné změnit na úplně jiné úrovni.

Barbara: Ve skutečnosti je na obou úrovních. Pokud člověk použije svou silu vůle, aby se přestal přejídat - předpokládejme tedy, že má ty správné informace o správném způsobu diety, přestane se přejídat a to vynese napovrch bolest z dětství, neboť přejídání byla obrana proti ní. Jak se postupně ztrácejí kila, člověk se začne cítit mnohem více zranitelný, a to dovolí vynést do vědomí to, co se stalo a co způsobilo na začátku bolest, která teď potřebuje být vyléčena. V tomto bodě, možná člověk vyhledá nějakou pomoc. Když se mu dostane pomoci, když třeba jde k léčiteli, který ví, jak fungují čakry, mohou jeho čakry znova začít fungovat správně.

Samozřejmě, že to člověk může udělat také sám, ale když jdete k léčiteli, ten může pracovat přímo na čakře a také zpracovat problémy z psychického hlediska, a tak mohou být problémy vyléčeny docela rychle.

Otázka: Techniky jako Gestalt terapie a tělesná psychoterapie chápou tělesný projev nějakého traumatu z hlediska svalů a napětí v něm, avšak nikoliv z hlediska aury nebo jemnohmotných energií. Dopracoval by se člověk ke stejným výsledkům za použití těchto technik? Například, pomohly by tyto terapie člověku s nadváhou, který v sobě nosí trauma, které bylo příčinou toho, že si vytvořil odstup od okolního světa pomocí tělesného tuku nastřádaného ve vlastním těle?

Barbara: Mohly by si s tím docela dobře poradit. To závisí na práci s tělem. Myslím si, že to, s čím se nakonec musí pracovat, aby byly přivedeny napovrch traumata z dětství nebo minulosti, je pochopit jak v současnosti zadržujete celý zdeformovaný, negativní nebo obranný stav ve svém aurickém poli. Musíte pochopit počátky svého života v dětství a prožít jej, abyste mohli procítit, jak velkou moc ve vašem životě mají. Jednoduše o tom jenom přemýšlet moc nepomáhá, proto je tělesná psychoterapie tak důležitá. Musíte to pochopit svým rozumem, musíte zažít sílu, jakou to má ve vašem životě, a pak musíte jít k dalšímu kroku a pochopit navyklou obranu, navyklý vzorec chování, nikoliv pouze psychologický, ale ten v aurickém poli a v těle, tj. něco, co pořád někde zadržujete.

Obyčejně tou nejtěžší částí práce je přestat něco popírat, jít pod povrch problému a skutečně se postavit tváří v tvář problému, prožít tu bolest, a pak ji pochopit; a také váš systém přesvědčení, který se za tím skrývá, a pak záměrně zainteresovat sebe sama na změně a každým dnem dělat tuto novou volbu. Toto je někdy hodně těžká práce - změnit zvyk, naučit fungovat své energetické pole harmonickým způsobem, začít prociťovat jaké to je, když se cítíme v harmonii a rozjasnění.

Otázka: Tak tedy řekněme třeba, že jsem prožil nějaké trauma a mám zdeformované své energetické pole, což způsobuje že se přejídám. Jdu k terapeutovi a uvědomím si tento vzorec, který mám. Co se děje pak? Jak se odvíjí dále proces léčení od tohoto bodu?

Barbara: Vnitřní zápas začal - volba pro změnu. Mnohdy je přejídání spojeno se závislostí, jako u člověka, který byl zahrnován přemírou starostlivosti. A jelikož tady jde o závislost, půjde tady o dost dlouhý boj o znovuzískání nezávislosti. O to naučit se jak dělat ve svém životě svá vlastní rozhodnutí a vést svůj vlastní život, a to bez tohoto způsobu závislosti, kterou jste dosud prožíval.

Obranný vzorec znamená nerozumět svému vnitřnímu Já, nebo nejednat v souladu s ním. Je tak zatlačeno dovnitř, že je nedostupné. Když mluvím o vnitřním Já, myslím tím Já, které je plné kreativity, lásky a boží moudrosti. Pro mnoho lidí je velmi obtížné znovu se spojit s tímto svým Já, protože jim jeho existenci nikdy nikdo v jejich životě nepotvrdil. Proto je to dlouhé období učení, kterým musí každý jednotlivec projít.

Mimochodem, každý je plný těchto traumat. Když jste inkarnován, dostanete do vínku problémy. Je to součást školy. Jedinečnost práce, kterou děláme a kterou jsem objevila je, že spojitost mysli, psychiky, těla, ducha, pocitů, atd., může být vnímána v aurickém poli a může se tak s ní přímo pracovat. V aurickém poli nelze oddělit od sebe energii a vědomí.

Co se týče toho příkladu se závislostí, o kterém jsme mluvili, pokud energetické pole stagnuje, můžete z něj vytáhnout mnoho tmavé energie a pomoci člověku zažít nezávislost. U někoho, kdo je plný strachu a kdo opouští často své tělo, můžeme pracovat přímo s jeho energetickým polem, abychom mu pomohli zůstat přítomným v přímém kontaktu s jinou lidskou bytostí a cítit se při tom bezpečně. Tímto způsobem získá člověk zkušenost, kterou pocítí to ve svém vlastním energetickém poli a naučí se jak regulovat své vlastní energetické vědomí, což je aurické pole.

Otázka: Dovolte, abych si ověřil, zda-li dobře chápu, co říkáte. Lidé se vyhýbají situacím v životě, které znovu oživují jejich traumata z dětství a způsobují jim úzkost. Aby se z toho mohli uzdravit, potřebují projít touto úzkostí a pobýt s ní v přítomnosti. Když se to opakovaně dělá a nic špatného se při tom nestane, protože jejich strachy byly koneckonců iluzorní, jejich úzkost zmizí. Tělo se tak naučí, že není potřeba uniknout nebo se bránit proti těmto situacím.

Barbara: Toto se děje na začátku, ale konečným cílem je, abyste zůstali ve svém středu a zachovali si harmonické pole, i když se vám děje něco "špatného". A pak začali chápat, jak některé vaše vlastní činy vytvořily určité situace ve vašem životě a jak se můžete vypořádat s věcmi, které vás předtím děsily.

Když najdete zdroje vašich problémů, už nikdy vás nebudou nadále nevyhnutně děsit, a to proto, že byly založeny na dětském chápání. Když dítě prožije trauma, aplikuje toto poučení ve zobecněné formě na další svůj život. Děti nevědomě dělají závěry o tom, co je ve světě nebezpečné a co není. To je proces učení. Když je dítě malé a nějaký člověk, muž nebo žena, je k ním přímo agresivní, budou si od té chvíle dávat pozor na všechny muže nebo ženy bez ohledu na to, kdo jsou. Nemusí o tom vědomě vědět, že to dělají.

Toto téma se přímo zrcadlí v životě. Kdekoliv se nachází problém, který spočívá v nenaplnění, v chaosu, v traumatu - ať je to jakákoliv situace ve vašem životě, která vás nenaplňuje - důvodem toho je, že blokujete svou schopnost vytvořit si tento druh naplnění. Zadržujete blok ve svém aurickém poli, kvůli obranným vzorcům, které používáte. Je přímá korelace mezi tím, co se děje ve vašem životě právě teď a tím, co jste dosud nebyli schopni přivést ke své vědomé pozornosti.

Když mluvíme o tom, že je potřeba přivést téma do vědomí a přivést bolest z dětství na světlo, celý větší obraz, který to zahrnuje, je přivést na světlo nejenom témata z dětství, ale přivést na světlo všechny nedořešené zážitky, které jste ve svém celém životě měli. To je také přímo spojeno s jakýmkoliv nedostatkem, který teď v životě pociťujete.

Tvoříme z centra své bytosti. Tvořivost vyvěrá z naší nejniternější podstaty prostřednictvím našeho záměru, prostřednictvím jednotlivých úrovní aurického pole a manifestuje se ve fyzickém světě v mnoha formách. Mluvím o vztazích, kariéře, dětech, daních, umělecké práci, o čemkoliv. Lidské bytosti neustále tvoří. Potíž je v tom, že tato kreativní energie, která vyvěrá z centra naší bytosti a prostupuje jednotlivými úrovněmi našeho pole urychlena našim záměrem, narazí na všechny ty bloky, které zadržujeme v našem poli po několik staletí, jelikož jsme byli mnohokrát inkarnováni. Narazí na tyto bloky a zdeformuje se.

Jakýkoliv tok energie vědomí, který je blokován, blokuje všechno - nejenom negativní pocity, ale také ty pozitivní a všechnu kreativní sílu. Takže klíčem k tomu je otevřít svůj život. Na fyzické úrovni mluvíme o otevření se životu a naplnění lidských potřeb. Z pohledu spirituality tomu hovoříme pobuzení. Abychom vyčistili tyto nedořešené vzorce, potřebujeme je přivést do vědomí. To se pak ve skutečnosti projeví jako proces probuzení, o kterém všichni mluví a při kterém se stáváme více osvícenými.

Když o tom přemýšlíte z hlediska aurických polí, všechny bloky v poli jsou ve skutečnosti nedořešenými výtvory. Když přemýšlíte o lidské bytosti jako o původci všech svých výtvorů, který působí z centra jádra člověka, z božské podstaty uvnitř nás, která k tomu, aby stvořila svůj fyzický plán musí sestoupit z vyšších frekvenci dole do fyzického světa, tak pak všechno, co je ve skutečnosti zablokováno v poli, je kreativní energie. Je zablokována tím způsobem, že ta energie je oddělena od vědomí. To nakonec způsobuje všechny ty problémy v našem životě: fyzické, emocionální a jiné. Spirituální proces probuzení, o kterém hovoří Buddhisti, Hinduisti a vůbec každý, je tím samým procesem, o kterém mluvíme i my, protože když je energie zablokována je v podvědomí. Takže se nacházíme v procesu, při kterém to všechno přinášíme k vědomé pozornosti a stáváme se uvědomělými a bdělými. Toto je spirituální proces osvícení.

Otázka: Mnoho spirituálních učení hovoří o tom, že cílem je uvědomit si, že individuální ego je iluze, že vše je vlastně Jedním. Na druhé straně, terapie v oblasti psychologie se zaměřují na mnoho problémů, které trápí jednotlivce a na to, aby je vyřešily. Zdá se, že jsou to dva, na první pohled velmi rozdílné přístupy.

Barbara: Jsou to dva různé přístupy, které, jak si myslím, jdu spolu dohromady. Pravděpodobně máme teď potíž s jazykem. Souhlasím s oběma z nich, tedy kromě toho, že se jedná o ego, jehož se snažíme zbavit. Mnoho náboženství mluví o vzdaní se připoutanosti. Podle mé zkušenosti je připoutanost ve skutečnosti připoutání ke všem těm bloků a všem těm negativním systémům přesvědčení o realitě, stejně tak jako naše obviňování kohokoliv druhého z našich problémů bez toho, aniž bychom se podívali do svého nitra, abychom pochopili, jak si je vytváříme.

Jazyk psychologie je založen na zachování a ochraně svého já a jazyk, který používáme, když mluvíme o já, je ego a tomu podobná slova. Buddhisti a ostatní náboženské tradice hovoří o Jednotě s Božstvem, což zahrnuje uvědomění si Jednoty. Z mého pohledu je pozitivní ego dobrá věc, protože je to naše vědomá pozornost, která si volí ze široké palety životních zkušeností, kterým říkáme "pravda" - naše vědomá pozornost používá pravdu, aby si vybírala z možných voleb, které máme ve svém životě. Zpravidla se tyto volby týkají našeho růstu, na což by měli být, jak si já osobně myslím, zaměřeny. To je pozitivní věc.

Proces růstu znamená stát se vědomě bdělým a vědomým si Jednoty, která již existuje v Bohu. Jedna naše část, která zpravidla sestupuje do lidského vědomí si ještě neuvědomuje prožitek Jednoty, ale je tady jiná hlubší část nás samých, která si to uvědomuje a vždy si toho byla vědoma. To, co teď děláme, je, že přivádíme tu část nás samých, která si vědomě uvědomuje sebe k prožitku Jednoty. Není to prožitek prázdnoty, je to prožitek expandovaného, univerzálního Já, ale pořád je to prožitek toho Já.

Mnoho pohledů na Jednotu pochází z východních tradicí, kde ego a vědomí samo osobě není tak do detailů prozkoumáno a dostatečně dobře pochopeno jako v západních společnostech. Myslím, že se dostáváme k hlubší pravdě tím, že se pohybujeme z obou konců pravdy k centru.

Otázka: Někteří se domnívají, že osvícená bytost je stále v jakémsi stavu trasu jako například stavu Samadhi, kdesi mimo v jiných světech. Avšak z vašeho pohledu by byla plně v tomto světě a plná kreativity?

Barbara: Ano, bez oddělenosti spirituální, mentální, emocionální a fyzické stránky osobnosti a bez oddělenosti božského a lidského.

Je tady ještě jeden pohled jak se na to lze dívat. Tady je něco z teologie: Na začátku existovalo neprojevené Božstvo. V tomto stavu neexistovalo žádné vědomé uvědomování si oddělenosti nebo individuality. Dalším stupněm je být si vědom individualizace, což je proces, ve kterém se nacházíme teď. Jedna z cest k individualizaci je inkarnovat se a stát se vědomým sebe sama.

Otázka: Máte na mysli "Sebe" s velkým "S"?

Barbara: Na začátku to vypadá jako "sebe" s malým "S". Takže je tady Já a Božstvo a někteří z nás mohou vnímat své božské já. Proces probouzení je proces, při kterém se stává člověk bdělým a uvědomuje si tak sebe jako součást Božstva/Universa, ale pořád je to Já, individualizovaná část Božstva.

Otázka: Můžete nám, prosím povědět něco více o charakteru aury? Proč ji většina lidí nevidí?

Barbara: Většina lidí vidí auru, když jsou malými dětmi, ale nelze to ověřit, proto je tento fenomén všeobecně popírán. Například, dítě se podívá na tetu Bessie a řekne: "Co to má teta Bessie oranžového kolem břicha?" A máma řekne: "Ona na sobě nemá nic oranžového." A výsledkem je, že dítě se naučí, že maminka se prostě kouká na žluté šaty a zapomene na oranžovou barvu lidského energetického pole kolem břicha, která naznačuje, že teta Bessie má hepatitidu.

Otázka: Takže lidské energetické pole je spíše optický fenomén, než pocitový nebo intuitivní.

Barbara: Aurické pole můžeme vnímat všemi pěti smysly. Když začnete vnímat auru, začnete rozlišovat pomoci vícero smyslů. Tři hlavní způsoby, kterými lze auru vnímat, jsou: vidění, cítěni a slyšení a rozlišování mezi emocí a láskou. Vidění může být velmi přesné, zatímco intuitivní vjem je obyčejně více neurčitý.

Otázka: Co se děje v průběhu sezení léčení?

Barbara: Momentálně se již nevěnuji terapeutické praxi. Nyní učím, vedu naši školu a věnuji se psaní. Ale popíšu vám co jsem dělala, když jsem prováděla terapie.

Přišel ke mne člověk. Nabídla jsem mu židli, aby jsi sedl. Neříkala jsem klientům, že mám schopnost vidět auru, protože jsem nechtěla, aby jej to znervóznilo. (Samozřejmě však, že po tom, co vyšly mé knihy, byl každý zvědav, jak vypadá jeho energetické pole.) Posadila jsem se do druhého křesla, které bylo umístněno asi metr od klienta mimo jeho 7.úroveň aurického pole. Uvolněně jsem se posadila a zeptala jsem se klienta s čím mu mohu pomoci. Zatímco povídal, četla jsem jeho aurické pole. Když mi při svém povídání vyprávěl o něčem, co nebylo v pořádku, zvětšilo se to v jeho energetickém poli. Pokaždé, když se zneklidňujete pro něco, co není s vámi v pořádku, zvětšujete projev toho problému ve svém poli. Pak jsem jej požádala, aby jsi lehl na stůl a začala jsem s ním pracovat. Přitom, jak jsem pracovala, dostávala jsem další informace.

V závislosti na tom, co jsem vnímala, jsem hned klientovi říkala, co vidím, avšak jen do určité míry. Při své praxi jsem se totiž hned brzo naučila, že lidem nemám říkat úplně všechno, protože by je to vystrašilo. A také jsem se naučila ověřit si to, co vnímám, třikrát třemi různými smysly, a to předtím, než podám jakoukoliv informaci. Pak, než jsem tomu člověku dala nějaké rady, snažila jsem se zjistit, kolik je toho schopen do svého života intergovat.

Jakýkoliv popis problému zahrnoval také otázky týkající se psychologické stránky života - kteří z členů rodiny jsou spojeny s tímto traumatem, co bylo konkrétně tou příhodou, která se stala a která iniciovala celý problém, co se pak stalo. Všechno toto se dá vyčíst v poli, které je spojeno s jednotlivou částí těla. Můžete také vidět momentální stav orgánů a také to, kolik sezení bude potřeba, aby se věci daly do pořádku.

Některé nemoci vyžadují více než jen práci na jemnohmotné energetické úrovni. Nemoci, které jsou životu nebezpečné, obyčejně vyžadují větší zásah, než přímé léčení přikládání rukou. Nikdy bych nepracovala s nikým, kdo má životu nebezpečnou nemoc, dokud by nevyhledal také i jinou lékařskou pomoc. S jakýmkoliv vážným problémem potřebuje člověk jít za lékařem podle svého výběru - praktickým lékařem, neuropatem, atd.

Otázka: Jak ve skutečnosti vypadá technika narovnávání lidského energetického pole?

Barbara: Požádala bych klienta, aby jsi lehnul na stůl a sundal si boty. Pak bych pokračovala s léčením, které obyčejně začíná u nohou a propracovává se po těle na horu, přičemž se nabíjí a harmonizuje pole. Pracovala bych také se specifickými oblastmi na těle, na kterých je potřeba pracovat: vyčistit, nabít, zharmonizovat a restrukturalizovat pole. Restrukturalizace pole zahrnuje obnovení struktury předlohy pole v této oblasti, které bylo zdeformováno.

Primárně pracuji na prvních sedmi úrovních pole, ale je jich daleko více. Aurické pole má dvě hlavní složky: Úrovně 1, 3, 5 a 7 jsou strukturované, zatímco pole, která jsou mezi nimi nemají pevnou strukturu, takže vyžadují jiné léčebné techniky. Strukturované úrovně vyžadují více pokročilé techniky - více využívání mimosmyslového vnímání a lepší schopnost ovládání energie, která proudí z prstů. U těchto úrovní spíše přestavujete vlákna světla, než pracujete na ostraňování slizu nebo bioplazmy jako u nestrukturovaných polí.

Otázka: Takže používáte energii vlastního těla k léčení lidského energetického pole?

Barbara: Používám své energetické pole tím, že jej vyčistím a zharmonizuji, přivedu energii do všech svých čaker a pak ji předávám ze svých rukou. Takže to není jenom má energie, je to energie, kterou před tím do sebe nasaji. Proto se jí také říká, channelingová léčivá energie. Při léčení slouží vaše tělo jako transformátor, přičemž důležitá je regulace energie prostřednictvím vašeho pole. Můžete změnit frekvenci energie, kterou vydáváte z rukou, nasměrovat ji, můžete z ní udělat energii určitého druhu, abyste mohli přestavět některé struktury. Můžete také dokonce znovu vytvořit energetická pole orgánů, které byly vyňaty z těla, čím se sníží potřeba léků. Například, když byla vyňata štítná žláza, můžete znovu vytvořit energetické pole štítné žlázy a člověk už nebude muset brát tolik syntetického hormonu štítné žlázy. Je mnoho speciálních typů léčení, které je možno udělat.

Otázka: To tedy znamená, že se nevyčerpáváte, když provádíte léčení?

Barbara: Ve skutečnosti mne to energií nabíjí.

Cokoliv, co v životě děláte a co se pro vás zdá být vyčerpávající, je to takovým proto, že nežijete v kreativním okamžiku přítomnosti. Odvedli jste energii svého vědomí nebo uvědomění od vlny tvořivosti a oddělili jste svou pozornost od energeticko-vědomého proudu uvnitř sebe. Proto tedy nezáleží na tom, jakou aktivitu děláte, ale na tom, jaká je vaší reakce na ni. Když na ní reagujete obranným způsobem, bez ohledu na to jak nepatrně, bude vás vysávat. Když reagujete tak, že ji zesynchornizujete se svým životním posláním, tím, že si uvědomíte, že cokoliv je před vámi, je to zde proto, že to má posloužit k vašemu většímu růstu, pak ve skutečnosti není nic vyčerpávající.

Otázka: Zdá se, že lidské energetické pole člověka není ovlivněno jen zážitky z dětství, ale také jídlem, které člověk jí, tím, jak moc se věnuje cvičení, atd. Doporučujete nějakou úpravu životního stylu?

Barbara: Nepochybně. Úprava životního stylu zahrnuje vyváženou stravu, čerstvé přírodní potraviny, které nejsou otráveny insekticidy, cvičení a starostlivost o všechny vaše potřeby. Všechno toto je detailně popsáno v knize Zjevení světla, což je má druhá kniha, ve které přiřazuji potřeby ke každé z jednotlivých aurických polí a uvádím věci, které musíte dělat, abyste udrželi svá pole zdravá a v harmonii. Bydlet v oblasti bez smogu je také důležité. Žít v některých velkých městech je velmi nezdravé. Neexistuje tam žádná hranice mezi vámi a vašim okolím.

Otázka: Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Barbara: Na tuto otázku bych chtěla odpovědět z pohledu naší školy. To, čím se teď zabýváme, je zavedení vzájemného programu na lékařských fakultách. Cílem je přinést léčebné techniky na lékařské fakulty. Přednášky tam děláme již delší dobu, ale teď se naši studenti naučí pracovat v medicínském prostředí, kde je jejich místo. Mnoho z našich studentů již pracuje na operačních sálech, přičemž spolupracují s nemocnicemi. Nyní začínáme s oficiálním programem.

Z počtu více než 700 studentů, kteří studují školu nyní, máme 15 až 20 doktorů medicíny a i mnoho dalších pracovníků z oblasti zdravotnictví.

Já osobě bych se ráda věnovala výzkumu, ale nevypadá to, že se mi to v brzké době splní. Jsem velice zaneprázdněna cestováním, přednášením a vedením školy. Chtěla bych si najít více prostoru i pro psaní, protože mám spoustu materiálu pro další knihu.

Co se týče mého osobního života, opravdu bych se velice ráda zabývala studiem vědy, a také bych si chtěla více užívat. Jsem velice oddána procesu nacházení celistvosti, takže jsem dělala věci, kterých cílem bylo více integrovat můj život. V posledních několika letech jsem měla strašně moc práce. Enormní množství úsilí vyžadovalo vybudování školy a vytvoření celého výukového programu. Chtěla bych se více věnovat práci v mé květinové zahradě a více plavat.

Otázka: Přála byste si, aby bylo věnováno více pozornosti výzkumu aurických polí?

Barbara: Jsou dva hlavní typy výzkumu z hlediska polí, které je potřeba udělat. Jeden, který mne zajímám méně, je studie účinnosti metody. To znamená, které léčebné techniky fungují a na co. Tento výzkum je v plném proudu za podpory Úřadu pro alternativním medicínu.

Oblast, která mne opravdu velice přitahuje jako vědce, je vytvoření nějakého zařízení na měření energetických polí. Mohli bychom ho pak použít k diagnostikování zdravotních problémů, stejně tak, jako to nyní děláme pomocí rentgenu, ultrazvuku a magnetické rezonance. Pokud vyvineme zařízení, které bude zobrazovat stav pole pro diagnostické účely, budeme pak schopni také zkonstruovat nástroje pro vyléčení pole. Toto bude obrovský skok v preventivní zdravotní péči, protože všechny fyzické problémy se předtím, než vstoupí do fyzického těla, objevují v energetickém poli. Výsledkem toho pak bude, že lidé se mohou vyléčit předtím než fyzicky onemocní.

Nyní probíhá mnoho polemik o všem, co nebylo dostatečně pečlivě prozkoumáno. Lidé konstruují všechny možné přístroje a zařízení, avšak velmi málo pozornosti se věnuje studijním různých jejich vlivů. V některých z nich vidím velké nebezpečí pro lidské energetické pole.

Otázka: Máte pro nás nakonec nějaké sdělení nebo radu?

Barbara: Já si myslím, že nejdůležitější věc v procesu sebeléčení je denně se obrátit do sebe a soustředit vědomou pozornost na svou božskou podstatu, cože je podle mne Hvězda Jádra, která se nachází asi 5 centimetrů nad pupkem, přesně uprostřed těla. Je to krásné, zářivé světlo, individualizované Božství, Bůh uvnitř nás. Nechte ho zářit navenek. Čím více se naučíme identifikovat s touto částí nás samých, místo těch všech našich problémů, tím více podpory dáváme sobě, abychom se stali bdělými a uvědomovali si Jednotu, která již existuje uvnitř nás. Je to pouze otázka toho, si ji uvědomovat. Báječnou léčebnou technikou je přenést toto světlo do jakékoliv části vašeho těla, kde máte potíže.

Taktéž je důležité si uvědomit, že jakákoliv oblast vašeho života, kde jsou vaše sny nenaplněny, je klíčem k tomu, kde blokujete svou kreativní energii. Všechny vše problémy jsou přímo spojeny s kreativní silou u vnitř vás, která potřebuje být projevena. Jsou cestou a vy musíte přes ně jít k stvoření vašeho naplnění v životě.

Interview připravil Roger Windor, publikováno v Spectrum Magazine

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara