Léčivá poselství od vašich andělů

V současné době, kdy usilujeme ve světě o mír, soucit a toleranci, jsou nám andělé dispozici zde na Zemi více než kdykoliv předtím. Přinášejí nám vedení a útěchu, ale nejvíce ze všeho nám připomínají lásku, která existuje v každém z nás. Tady je několik léčivých poselství, která mi andělé předali v poslední době:

Téma zrady

Co je podstatou zrady, moji milí? Pocit, že jsme byli dohnání ke kompromisu nebo že jsme nemilováni? Doopravdy člověk, který vás zraní, zrazuje v podstatě sám sebe. Tento člověk proti své vůli hází na hladinu kamínek, který vytváří kruhy zraňující vás hlubokou bolestí, namísto toho, aby vám nabízel jasný odraz lásky. Budete teď nadále zrazovat sami sebe tím, že opustíte ve svém vědomí své pravé já? Vaše soustředěnost na svá zranění poslouží pouze tomu, že budete nadále zraňovaní, moji drazí. Budete-li se nepřetržitě soustřeďovat na toto zranění, můžete si tím mnohem více ublížit, než by vám mohl ublížil jakýkoliv jiný člověk.

Mé drahé děti, nechte odejít zranění. Nezrazujte sami sebe nadále tím, že budete kráčet po této cestě bolestivého hloubání. Podržíte-li danou zraňující situaci ve svých dlaních, nikoho tím nesoudíte. Přesto se však potřebujete vyléčit. Takže očištění sebe sama od zranění osvobodí vaše vědomí a zároveň vás zbaví dalšího hlubokého a bodavého zraňování pocházejícího z toho, že vás zklamal váš milovaný člověk.

Představujte si teď na chvíli, jak vás teď obklopujeme my andělé ve svém středu. Přibližujeme se k vám a je nás stále více a více. Naše křídla se roztahují a směřují k vám a vytvářejí jeden velký kruhový podnos. Žádáme vás, abyste si položili na tento podnos své dlaně směrem dolů. Dovolte nám, abychom vás zahřáli a naší láskou skrze vaše dlaně směrem nahoru. Vnímejte, jak léčíme jakoukoliv energetickou nerovnováhu ve vašem těle a přinášíme vám svým neustálým pohybem pocit míru a bezpečí.

Hněv, který cítíte ze zrady můžete vyslat ze své mysli, srdce a ze svého nitra přes své prsty směrem k nám. Dejte nám všechny své něžné a líbezné emoce: lásku, kterou máte pocit, že vám byla odebrána zradou vašeho přítele. Pocit, že se cítíte hloupě, protože máte pocit, že jste to mohli předem poznat a nedůvěřovat upřímnosti tohoto člověka. Pocit, že jste opět promarnili svůj čas vztahem, který nikam nevedl. Prostě víme, jak se cítíš, můj drahý.

Přestože sdílíme vaše zranění s pochopením a bereme na svá bedra vaše břímě, zároveň nikdy nespouštíme ze zřetele fakt, že ve skutečnosti neexistuje žádné zranění ani zrada. Opravdové spojení mezi vámi a tím druhým člověkem, bylo zaznamenáno na věčnosti a kdy jste prožívali okamžiky lásky, která byla vyslána do universa. Tato láska, můj drahý, se nikdy nedá vzít zpět a nikdy není potřeba jí litovat.

O štěstí

Ve své představivosti věříte tomu, že štěstí je něco, za čím se musíte honit a srazit ho k zemi, než ho chytíte. Tato bestie, kterou si představujete, je jen vaše vlastní představa, že vaše pravda má iluzorní povahu. Ujišťujeme vás, že tomu tak není! Odmítáním toho, co se zdá být tak jednoduché, ignorujete opětovné ujišťování, které vás lehce vede domů.

Nemyslete si, že musíte chránit své tělo nebo nějakou situaci před zraněním nebo ujmou, zatímco hledáte pravdu mimo sebe. Pouze ve svých myšlenkách totiž musíte změnit to, čeho se bojíte, na něco, co si přejete, protože si jinak vytváříte svou myslí neustálý teror.

Neexistuje nic, co byste mohli ztratit mé milé děti! Žádné takové drahé stvoření, jako jste vy, by nemělo prožívat trápení, leda že byste se pro to sami rozhodli. A pokud jste tak učinili, můžete to zvrátit svým upřímným přáním, aby to bylo zastaveno a zvolit si něco nového. Na štěstí není nic složitého, protože jednoduchost je jeho podstatnou součástí. Radujte se tedy ve skutečné podstatě své pravé esence. Radujte se v živoucím duchu, kterým jste a kterého Bůh stvořil pro posvátné účely. A ve své radosti, ponořte se do neustálého úžasu nad dary, které vycházejí z vás a z vašich přání. Není kam jít, pouze být tady a jednoduchý nádech a modlitba jsou vaší vstupnou branou na místo, jež se vám tak dlouho zdálo, že vám uniká.

O osamocení

Jste tak velice milování, že vaše uvědomování si toho je pouze jako záblesk vedle úsměvu, který spočívá ve vašem srdci. Nechápete svou velikost a proto se odvracíte od toho, abyste ji spatřili, a to ze strachu před užasnutím nad světlem, které září ve vašem nitru.

Pohleďte na svou velikost, drazí! Neodvracejte se od světla, které prozáří vaši prázdnotu a naplní vás láskou, která je tak skutečná a tak věčná, že se jí nic nevyrovná, a to nikde a nikdy! Udržujte si tuto esenci ve svých rukou v hřejivém objetí, protože pouze toto může naplnit vaši prázdnotu láskou, věčnou láskou, čistou a proudící skrze vás, naskrze celou vaší bytostí.© Doreen Virtue, PhDr.
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara