Nalezení vašeho životního poslání. Dovolte Andělům, aby Vám pomáhali!

Která cesta je pro mne ta pravá?

“Co je mým životním posláním?“ To je otázka, kterou nejčastěji dostávám a má to své dobré důvody! Každý jeden z nás má nějaké poslání, které je stejně tak důležité, jako poslání druhých. Když na něm pracujeme, celý náš život se najednou uzdraví. Cítíme se šťastnější a zdravější. Dokonce i naše finanční situace se zlepší!

Než jste se narodili, pracovali jste společně s anděly na přípravě svého životního poslání, které by pomáhalo druhým a bylo by také po pro vás emocionálně naplňující. Tato role zaručuje také váš duchovní rozvoj a je provázena ujištěním, že při jejím naplňování budete zcela podporováni.

Životní poslání každého člověka v sobě skrývá element lásky. Ve své podstatě jsme tady všichni proto, abychom se rozpomenuli tuto mocnou emoci, poznali ji a učili se o ní. Každý čin, který vykonáme, je buď projevem strachu nebo lásky. Když si zvolíme cestu lásky, duchovně rosteme a splácíme svou karmu.

Otázka ohledně vašeho životního poslání se tedy týká toho, jakou formu bude mít vaše cesta lásky. Budete léčitel, učitel, umělec, rodič, ošetřovatel a tak dále? Mnoho lidí mne žádá o výklad k životnímu poslání, protože si chtějí najít takovou pracovní kariéru, která má pro ně smysl a která jim zajistí placení účtů. Chtějí garanci, že mohou opustit své současné zaměstnání a být při tom finančně zabezpečeni.

Tato záruka je vám dána, pokud jste ochotní pozorně naslouchat a následovat své Božské vedení. Archanděl Michael ví, co zahrnuje vaše životní poslání a také poslání kohokoliv jiného. Dohlíží na všechna životní poslání jako dirigent, který se stará o to, aby všichni hudebníci hráli svou roli. Vy, jako jeden z hudebníků v orchestru, jste velice potřební a vaše přispění je stejně tak důležité, jako přispění kohokoliv jiného. Všichni hrajeme určitou roli v Božském mírovém plánu.

Naštěstí vaše životní poslání zahrnuje činnosti a témata, která vás již zajímají. Obyčejně se to soustřeďuje kolem aktivit, které byste dělali i zadarmo, jednoduše pro samotnou radost z nich! Pokud si nejste jisti tím, k čemu vás vede vaše nadšení, zeptejte se nějaké milované blízké osoby, ke které máte důvěru. Tento člověk určitě zpozoroval, jaká témata a jaké zájmy vám přinášejí nadšení. Přičemž všechno toto jsou základy pro vaše životní poslání.

Toto životní poslání je tak vzrušující a naplňující, že se budete ráno probouzet plní energie do dne, který máte před sebou. Hojnost k vám bude plynout, protože přirozeně budete tomuto snažení věnovat hodně času. Vaše nadšení vás bude pohánět, abyste se v něm stali velmi profesionálními.

Moje nové Vykládací karty Životního poslání byly vytvořeny tak, aby vám pomohly identifikovat vaše specifické životní poslání. Ukazují různé formy poslání, aby vám přinesly vhledy ohledně cesty, kterou si zvolila vaše duše. Když si kartu vytáhnete, všimněte si reakcí svého těla. Když se vaše tělo uvolní a zároveň cítí radostně a klidně, budete vědět, že jste na správné cestě.

Vykládací karty (Oracle Cards) jsou starobylým a ověřeným způsobem, jak se spojit s anděly a archanděly. Jsou založeny na Pythagorově numerologii, která říká, že všechna čísla a obrazy vibrují určitým přesným matematickým způsobem.

S vykládacími kartami nemůžete udělat chybu, protože fungují kromě toho na neomylném Zákonu přitažlivosti. To znamená, že vaše otázka (nebo těch, pro které karty vykládáte) vždy přitáhne dokonalé karty pro odpověď. Vždy si tedy vytáhnete tu kartu, jejíž odpověď se shoduje s vibrací otázky.© Doreen Virtue, PhDr.
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara