Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše

Představme si, že muži jsou z marsu a ženy z Venuše. Kdysi dávno Marťané objevili svými dalekohledy Venušanky. Už při prvém spatření v nich Venušanky vyvolaly city, které nikdy předtím nepoznali. Zamilovali se do nich, rychle vynalezli cestování v meziplanetárním prostoru a letěli na Venuši.

Venušanky, Marťany přijaly s otevřenou náručí. Vždycky tušily, že jednoho dne přijdou. Jejich srdce byla dokořán otevřena lásce, kterou dosud nikdy nepocítily.

Láska mezi Venušankami a Marťany byla zázračná. Těšilo je být spolu, žít spolu a sdílet navzájem. Třebaže pocházeli z jiných světů, radovali se ze svých rozdílů. Celé měsíce se učili poznávat jeden druhého, zkoumali a hodnotili své rozdílné potřeby, záliby a způsoby chování. Celá léta spolu žili v lásce a harmonii.

Pak se rozhodli odletět na Zem. Zpočátku bylo všechno krásné a podivuhodné. Ale zemská atmosféra udělala svoje a jednoho dne se všichni probudili se zvláštním druhem ztráty paměti – byla to selektivní ztráta paměti!

Jak Marťané, tak Venušanky zapomněli, že pocházejí z různých planet a že se od sebe nutně liší. Toho rána se z jejich paměti vymazalo všechno, co se naučili o svých rozdílech. A od toho dne mezi nimi začaly konflikty...

Pamatujme si, že jsme jiní

Když si muži a ženy nejsou vědomi své rozdílnosti, nutně se dostanou do sporu. Na opačné pohlaví se obyčejně zlobíme a cítíme se frustrování, protože jsme na tuto důležitou pravdu zapomněli. Očekáváme, že opačné pohlaví nám bude podobnější. Toužíme, aby „chtěli to, co chceme my“ a „cítili tak, jako cítíme my“.

Mylně se domníváme, že naši partneři, jestli nás milují, budou reagovat a chovat se určitým způsobem – tak, jak reagujeme a chováme se my, když někoho milujeme. V tom se musíme vždycky znovu a znovu zklamat a brání nám to promluvit si s láskou o rozdílech mezi námi.

Muži mylně předpokládají, že ženy budou myslet, komunikovat a reagovat stejně jako muži a ženy mylně předpokládají, že muži budou cítit, komunikovat a reagovat stejně jako ženy. Zapomněli jsme, že je mezi muži a ženami velký rozdíl. A výsledkem je, že jsou naše vztahy plné třenic a konfliktů.

Když si ty rozdíly jasně uvědomíme, výrazně se zmenší nedorozumění při jednání s opačným pohlavím. Když člověk neztrácí ze zřetele, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, dá se všechno snadno vysvětlit.

Dobré úmysly někdy nestačí

Zamilování je vždycky magické. Vyvolává iluzi, jakoby láska měla trvat věčně. Naivně se domníváme že se nás netýkají problémy, které měli naši rodiče, že naše láska nikdy nezemře, že bude trvat navždy a že je nám souzeno být věčně šťastní.

Jenže kouzlo pomine a začne všední život, a pak se ukáže, že muži stále očekávají, že ženy budou uvažovat a jednat jako muži, a ženy očekávají, že muži budou cítit a chovat se jako ženy. Pokud si nejsme jasně vědomi rozdílů mezi námi, nedovedeme si najít čas k tomu, abychom jeden druhého pochopili a respektovali. Stanou se z nás nároční, vyčítaví, odsuzující a netolerantní lidé.

I přes ty nejlepší a nejkrásnější úmysly láska umírá. Občas se připletou problémy. Začnou výčitky. Komunikace se přeruší. Roste nedůvěra. Výsledkem je odpor a vyhánění z vědomí. Kouzlo lásky je pryč. Ptáme se sami sebe: Jak se to stalo? Proč se to stalo? Kdy se nám to stalo?

V odpovědi na tyto otázky vyvinuly největší mozky lidstva skvělé a komplikované filosofické a psychické modely. Ale staré vzory se stále vracejí. Láska umírá. Stává se to skoro všem.

Každý den miliony jedinců hledají partnera, s nímž by zažili mimořádnou lásku. Každý rok se miliony párů s láskou pojí a pak se bolestně rozcházejí, protože city lásky ztratily. Z těch, kteří si byli schopni udržet lásku aspoň do té doby, než se vzali, jen 50 procent jich spolu zůstane. Z těch, kteří spolu zůstávají, možná dalších 50 procent žije ve vztazích nenaplněných. Zůstávají spolu z přátelství, z povinnosti nebo ze strachu začít znovu.

Skutečně jen velmi málo lidí je schopno v lásce růst. Ale stává se to. Když jsou muži a ženy schopni respektovat a přijmout rozdíly mezi sebou, je tu šance, že jejich láska rozkvete.

Pochopením skrytých rozdílů opačného pohlaví získáme schopnost úspěšnější dávat a přijímat lásku, která je v našich srdcích. Tím, že uznáme a správně zhodnotíme rozdíly. Můžeme nalézt tvůrčí řešení, díky nimž můžeme dosáhnout a být co největší oporou lidem, na nichž nám záleží.

Láska je kouzlo a může vydržet, pokud jsem si vědom rozdílů mezi námi.


Z knihy Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, Kapitola 1 – vydalo Nakladatelství Práh a Knižní klub<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara