Jak najít svou spřízněnou duši

Proč je moudré krotit své city a dát si čas

Proč muži a ženy tak často ztrácejí hlavu a zamilovávají okamžitě do člověka, kterého stěží znají? A proč tento scénář, který se vyskytuje tak často, ve většině případů skončí neúspěchem? Členové diskusního fóra Mars a Venuše si často sdělují příběhy o tom, jak potkali muže či ženu, se kterým nebo kterou měli po velmi krátké době pocit, že je jejich spřízněnou duší. I když u některých párů má tento scénář přece jen šťastný konec, častěji se stává, že tomu tak není. Rychlé vztahy uhasnou tak rychle, jak začali. To zanechává v lidech v pocit ublížení, zmatku a nejistoty ohledně jejich vyhlídek na nalezení lásky v budoucnosti.

V tomto tak příliš častém scénáři se vyskytuje několik společných znaků tohoto typu vztahu:

  • Dva lidé se potkají a pocítí k sobě okamžitou vzájemnou přitažlivost. Velice často je tam i silné sexuální spojení a je dost možné, že se mu pár oddá hned po několika prvních schůzkách. To způsobí, že tito lidé okamžitě vnímají své intimní spojení jako silnější. Takoví lidé mohou mít po dvou nebo třech schůzkách pocit, že se do sebe zamilovali.
  • Dva lidé spolu začnou chodit a jeden z páru pociťuje spojení na začátku silněji. Tento člověk přebírá roli přesvědčovatele a pracuje na začátku usilovně na tom, aby „přesvědčil“ svého nového partnera či partnerku, že tento vztah má potenciál. Přesvědčovatel bude říkat věci jako: „bylo nám souzeno se potkat“, nebo: „spojení, které mezi námi je, je výjimečné a nevyskytuje tak často“. Ten, který je přesvědčován a který necítí stejnou jiskru, ale upřímně hledá lásku, může přehlédnout své pochybnosti, zariskovat a vstoupit do vztahu příliš rychle.

Problémy v těchto okamžitých vztazích nastávají, když přitažlivost vyprchá nebo se rozplynou iluze. Někdy se tyto pocity začínají vytrácet s tím, jak se vztah prohlubuje, ale častěji se stává, že jeden z partnerů náhle dojde k uvědomění, že počáteční pocit „intimity“ nebyl ničím jiným než iluzí. Partner, který došel k tomuto „uvědomění“, se začíná stahovat, vytrácet se ze vztahu nebo jen jednoduše přestane mít takový zájem. Člověk, „který si neuvědomuje změnu“, je často vyveden z míry a zanechán v pocitech zmatku, protože neví, co se stalo špatně.

Po několika takovýchto špatných zkušenostech má mnoho lidí strach, že nikdy nenajde svou spřízněnou duši. Někteří se dokonce vzdají naděje a přestanou hledat úplně.

Lékem na rychlý vztah je čas. Skutečná láska potřebuje čas, aby mohla růst a potřebuje důvěru a pochopení, aby jí bylo umožněno dosáhnout svého plného potenciálu. I když se můžete po několika schůzkách cítit k někomu silnou přitažlivost, je důležité abyste o svých pocitech uvažovali střídmě, byli opatrní a nepostupovali příliš rychle. Vybudování základů opravdové lásky si vyžaduje čas.

Budete-li však přemýšlet nad tím, zda-li nejsou vaše pocity ničím jiným než poblouzněním, buďte k sobě upřímní. Berte v úvahu to, co zmiňuji ve svých knihách, že všichni máme asi 200 spřízněných duší. Někteří lidé, se kterými jste měli od začátku „rychlý vztah“, jsou ve skutečnosti vašimi spřízněnými dušemi, ale nejsou těmi spřízněnými dušemi, se kterými vztah přetrvá po celý život.

A jak se tedy můžete připravit na to, abyste se nenechali chytit do pasti rychlého vztahu se spřízněnou duší? Tady je několik rad:

  • Naslouchejte svým pozitivním pocitům, které máte. Pokud se vám to zdá být příliš dobré na to, aby to byla pravda, nespěchejte.
  • Pamatujete, že intimita ve vztahu způsobuje, že na povrch vyvěrají emoce – čím hlouběji se do vztahu ponoříte, tím větší je potenciál pro to, že můžete být zraněni.
  • Pokud máte za sebou několik „rychlých vztahů“, budete velmi pravděpodobně v budoucnosti fungovat jako magnet pro tento typ vztahů.
  • Je důležité, abyste se dostali do kontaktu se svými vlastními cíly, které ve vztahu máte, a se svými skutečnými pocity ohledně setkání se spřízněnou duší. Protože mnozí lidé, kteří se cítí méně jistí v tom, že někdy naleznou lásku, budou více pravděpodobněji přitahování k „okamžitému partnerovi“.
  • Pamatujte, že strach je silnou motivací. Pokud vás ovládá strach, že nenajdete lásku, nebo pokud dokonce tento strach řídí vaše chování, můžete pak jednat způsoby, které vám zabrání, abyste lásku našli.

Takže když se objeví rychlý vztah, nespěchejte a dejte si potřebný čas na to, abyste zjistili, zdali je to Ten Pravý nebo Ta Pravá. A pamatuje, nikdo nemá neodvratně napsáno ve svém osudu, že má mít neštěstí v lásce. Pracujte na eliminování negativity ze svého života, abyste tak byli připraveni na pozitivní lásku, která na vás čeká. Máte možnost volby a můžete změnit svůj život.

Článek Dr. Johna Graye podle www.marsvenus.com

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara