Jak získat zpět muže, kterého jste si vzala

Jak znovu oživit romantiku, která vás sblížila

Když moji rodiče vyrůstali, sezdané páry nebyly zvyklé dělat si starosti s romantickými a emocionálními potřebami. Byla ekonomická krize a poté následovalo několik válečných let. Později byla moje matka příliš zaneprázdněna výchovou sedmi dětí, než aby se zabývala přemýšlením o svých vnitřních pocitech vůči mému otci. Kdyby se před otcem někdo snažil zmínit o tom, že být dobrým živitelem a pečovatelem není dostatečným přispěním do manželství, pravděpodobně by byl zmaten a zaujal by obranný postoj.

Dnes se však neženíme a nevdáváme pouze kvůli bezpečí a jistotě, ale kvůli lásce, romantice a emocionálnímu naplnění. Abychom udrželi naše manželství živé, potřebujeme zvládnout jisté dovednosti, na které by naši rodiče nikdy ani nepomysleli.

Za ta léta jsem vyposlechl nesčetný počet klientek, které si stěžovali na to, že jejich manželé už nejsou tak pozorní nebo se o ně tak nezajímají jako v začátcích vztahu. Diví se: „Co se stalo s tím mužem, do kterého jsem se zamilovala?“

Moje odpověď zní, že je to stále tentýž muž a že s trochou úsilí a pochopení má každý sílu navrátit romantiku zpět do manželství. Byl jsem svědkem toho, jak mnoho dvojic, které byly na pokraji rozvodu, se do sebe opět zamilovalo. Vy můžete také ve svém manželství dosáhnout trvalé vášně, intimity a štěstí. Tady je návod jak:

1. Začněte se opět dotýkat

„Bill je ke mne zřídkakdy něžný,“ říká Jane. „Jediné chvíle, kdy se mne dotýká, jsou, když chce sex. Cítím se jako zneužívaná.“

Za začátku vztahu držel Bill Jane na veřejnosti za ruku, hladil ji po vlasech, objal ji, když byli na procházce, položil ji ruku kolem ramen. Ale když začali spolu mít sex, dotýkal se Jane pouze, když „měl náladu“.

Jane nechápala, že když ji Bill hladil v období dvoření, bylo to proto, že se jí nemohl dotýkat intimně. Když muž chodí se ženou, musí se učit fyzické zdrženlivosti. Ale když jednou dostane svolení dotýkat se jí i sexuálním způsobem, jeho motivace dotýkat se jí něžně a láskyplně může pominout. V porovnání s intenzivním uspokojením sexuálního dotyku, kterého se mu teď dostává, se mu může zdát být jednoduché pohlazení nevýznamné.

Bill instinktivně nechápal potřebu Jane pro nesexuální dotyky. V dětství potřebují objímat jak chlapci tak dívky. Když chlapci dosáhnou období puberty, jejich touha po sexuálním kontaktu se stane silnější než touha po nesexuálním kontaktu. Na druhé straně ženy nikdy neztratí tu silnou potřebu být objaty a pohlazeny. Jak začal Bill chápat, proč jsou nesexuální dotyky pro Jane důležité, začal se jí dotýkat tak něžně jako v období dvoření. Jane ho povzbuzovala tím, že mu dala najevo, jak moc se jí to líbí. Postupně se stalo dotýkání radostným zážitkem také pro Billa.

2. Komplimenty nic nestojí

Když Tom chodil s Mary, vždy ji pochválil, jak vypadá. „Vypadáš skvěle,“ řekl, nebo „Moc se mi líbíš, jak dnes večer vypadáš“. Po letech manželství si to však postupně přestal všímat a přestal jí sklánět komplimenty. Mary se cítila ublížena a odmítnuta a přestala se snažit být atraktivní. Když se přece jen upravila a zeptala se, jak vypadá, odpověděl: „Dobře. Pojďme, už máme zpoždění.“ Brzo se na to již přestala ptát.

Jak se tělo ženy s roky mění a její vztah s manželem také prochází změnami, může potřebovat opakované ujišťování, že je pro něj stále přitažlivá. Tom, stejně tak jako mnoho mužů, předpokládal, že Mary ví, jak ho přitahuje – koneckonců, vzal si ji za ženu.

Vyprávěl jsem jim o Bobovi a Susan, kteří byli manžely devět let. Když jí Bob přestal sklánět komplimenty, Susan ho požádala o laskavost. Řekla: „Kdybych se tě zeptala, jak vypadám, řekl bys mi, že vypadám nádherně a úžasně?“ Bob se zeptal, zda-li by si přála, aby to řekl, i kdyby to tak úplně nevnímal.“ Ona odpověděla: „Ano, líbilo by se mi to.“ Bob z legrace řekl, „OK, vypadáš nádherně a úžasně.“ Susan se ho ptala téměř každý den, jak vypadá, a Bob poctivě odpovídal.

Ale jednou, asi po třech měsících, odpověděl jinak. „Vypadáš nádherně,“ řekl. „Vypadáš úžasně – a tentokrát to tak opravdu myslím. Jsem rád, žes mne požádala, abych ti to říkal. Nikdy jsem si neuvědomil, jak jsi opravdu nádherná.“ Po tom, co Mary slyšela tento příběh, pochopila, že požádat Toma o komplimenty neznamená žebrat o lásku. Za několik měsíců skutečně zářila. Tím, že ho požádala, aby si jí více vědomě všímal, dostalo se jí od něj odezvy, kterou potřebovala.

3. Můžeme si popovídat?

„Když jsme se potkali, měli jsme ve zvyku si dlouho povídat,“ říká Colleen. „Teď si spolu nepovídáme vůbec.“ Mám pocit, jako bych umírala na poušti žízní. Nejde jen o Steva. Stejně si nemáme co říct. Mám pocit, jakoby naše láska vyprchala.“ Ve skutečnosti se Stevovy pocity vůči jeho ženě nezměnily. Pouze je projevoval jinak. „Proč si musíme vždy povídat?“ zeptal se. „Proč nemůžeme jednoduše jen být spolu a dělat společné věci?“ Na začátku si Steve s Colleen povídal, aby Colleen dal příležitost poznat, kdo je. A naslouchal jí, aby se dozvěděl něco o ní.

Když z jeho pohledu již jeden druhého znali, nebylo o čem více hovořit. Steve nechápal, že ženy prožívají větší intimitu tak, že sdílejí své myšlenky a pocity. I když Colleen nechtěla mluvit o ničem důležitém, chtěla si někdy pouze popovídat, aby se cítila k Stevovi blíž. Žena se chce podělit o své úspěchy a neúspěchy. Pro muže však hovořit o neúspěchu znamená, že ho žádá o pomoc, aby jí pomohl vyřešit její problémy. Já jsem jim navrhl, aby namísto toho, aby Colleen nutila Steva do mluvení, může ho požádat, aby naslouchal.

Aby to tak udělala, svému manželovi řekla: „Věnuj mi, prosím, pět minut své plné pozornosti, když přijdeš z práce domů. To je vše, co potřebuji. Chci ti jen povyprávět, co jsem zažila přes den – nemusíš nic říkat. Cítila bych se pak dobře.“ V průběhu několika týdnů si Steve uvědomil, že může naslouchat Colleen bez toho, aniž by byl nucen řešit její problémy. Dokonce se začal dělit o novinky ze svého dne. Colleen jeho pozornost pak ocenila.

4. Drobné maličkosti

„Předtím, než jsme se vzali, Roger by pro mne udělal všechno možné“ stěžovala si Georgia. „Vynesl koš, odnesl krabice, umyl mi auto. Najednou to však přestal dělat. Mám pocit, jako bych už pro něj nebyla důležitá.“ Tak jako mnoho mužů měl Roger motivaci dělat drobné věci v období dvoření. Ale po tom, co se vzali, měl pocit, že to, že se dělí o svůj příjem a další věci ze svého života, jsou mnohem větší dary. Byl překvapený a bránil se, když mu to nepřineslo více ocenění.

Georgia situaci otočila. „Já vím, jak těžce pracuješ,“ řekla „a že si chceš odpočinout, když přijdeš domů. Přesto bych moc ocenila, kdybys jen vynesl koš.“ Jelikož jsou muži orientovaní na cíl, je pro ně těžké zaměřit pozornost jinam. Roger sice měl ze začátku řeči, ale koš vynesl. To přineslo Georgii pocit, že je důležitější než jeho práce, která pohltila většinu jeho pozornosti.

Když Roger viděl, jak moc si cenila, co pro ni dělal, vynášel koš, protože to dělalo jeho ženu tak šťastnou. Tajemství toho jak dostat od muže více, je ocenit to, co už dává a pak ho požádat o více, a to po malých krůčcích. Když s manželem vyřešili problém s vynášením koše, Georgia věděla, že může postupně navrátit do vztahu mnoho věcí, které měla ráda, když spolu chodili.

5. Zlatých 20 minut

V raném období dvoření je muž na lovu. Je zcela úplně soustředěn na to, aby si získal srdce ženy, o kterou stojí a udělá cokoliv, aby byl úspěšný. Jeho schopnost upřeně se soustředit dělá na ženu, která je centrem jeho touhy, velký dojem. Problémy začínají poté, když uspěje. Tím, že si muž ženu získal, uvolní se a přeměřuje svoji energii na nový cíl.

Vzpomínám si na první rok po tom, co jsem si vzal Bonnie. Jako u většiny manželství bylo i to naše ze začátku plné lásky a oba jsme byli šťastni. Pak jak ubíhaly měsíce, Bonnie začala být rozčarovaná. Povídali jsme si méně a méně. Ta změna nastala tak postupně, že jsem si toho téměř ani nevšiml. Nakonec se stalo zcela zřejmým, že Bonnie byla skutečně nešťastná. Se slzami v očích mi řekla, že mám rád svou práci více než ji. Řekla mi, že věnuji všechnu svou energii svým klientům a pro ni mi nic nezbude.

Rozhodl jsem se tedy, že každý den přijdu z práce dříve a budu plně věnovat 20 minut Bonnie. Řekl jsem si, že ona je mým nejdůležitějším klientem. Objal jsem ji a cokoliv dělala, vždy jsem se k ní přidal. Krájel jsem mrkev, uklidil pracovní desku a vynesl koš. Nebo jsem si s ní jednoduše na chvíli sedl, vyprávěl jsem jí o tom, co jsem zažil přes den, a kladl jsem jí otázky o tom, co prožila ona.

Po tom, co jsem jí začal věnovat 20 minut denně, se Bonnie nakonec se začala otevírat a zářit. Když se mi teď stane, že jsem v práci příliš zaneprázdněn a zapomenu jí věnovat zlatých 20 minut, všimnu si, že náš vztah začíná upadat zpět do obvyklé rutiny. Takže začnu znovu.

Když procházíme svým manželským životem, lehce se může stát, že si budeme mylně vysvětlovat motivy našich partnerů a začneme mít pocit, že nás tolik nemilují. Když se však jednou žena naučí interpretovat chování muže správně, začne získávat sílu k tomu, aby iniciovala změny, které si přeje. S trochou úsilí mohou být romantické pocity znovu oživeny a můžete znovu ve svém manželovi spatřit muže, do kterého jste se zamilovala.

Článek Dr. Johna Graye podle www.marsvenus.com

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara