Lekce pozitivního myšlení od Louise L. Hay

 • Nacházím se v nekonečnosti života, kde je vše dokonalé, úplné a celistvé.
 • Můj život je vždy nový, každý jeho okamih je nový a plný síly.
 • Využívám své pozitivní myšlení, abych si vytvořil přesně to, co chci.
 • Můj nový svět je odrazem mého nového myšlení.
 • Toto je nový den. Já jsem nový. Myslím jinak. Mluvím jinak. Chovám se jinak. Jinak se ke mne chovají i druzí.
 • S lehkostí a radostí směřuji od starého k novému.
 • Jsem rozhodnut pokojně a objektivně zhodnotit své staré návyky a rád je měním.
 • Jsem ochoten začít hned a uklidit si v pokojích svého duševního domu.
 • Vím, že nezáleží na tom, kde začnu. Abych se rychle dočkal výsledků, začínám v těch nejmenších pokojích, kde to jde nejlehčeji.
 • Staré opouštím lehčeji, než jsem očekával.
 • Jsem ochoten změnit se. Beru to jako příjemnou zábavu.
 • Svůj případný odpor chápu jako další návyk, kterého je potřeba se zbavit.
 • Tento odpor je vůči mne bezmocný. Svůj svět ovládám jen já sám.
 • Změnám probíhajícím v mém životě se přizpůsobuji, jak nejlépe umím.
 • Těším se, že se přizpůsobuji rytmu a běhu života, který se ustavičně mění.
 • Dnes je nádherný den. Ráno se probouzím s radostí a vděčností.
 • Těším se na dobrodružství každého dne. Vím, že v mém životě je vše v pořádku.
 • Mám se rád, a proto s láskou pečuji o své tělo.
 • Láskyplně ho živím, upravuji a oblékám. Mé tělo se mi odměňuje zdravím a energií.
 • Mé tělo je můj dobrý přítel. V každé jeho buňce je ukryta Boží inteligence. Naslouchám jeho poselstvím a vím, že mi radí dobře.
 • Jsem ochoten být zdravý a svobodný.
 • Mám se rád, a proto bydlím útulném a pohodlném bytě, který uspokojuje mé potřeby.
 • Jeho místnosti naplňuji vibracemi lásky, aby je pocítili všichni, kdo do něj vstoupí.
 • Mám se rád, a proto dělám práci, která mne těší, a využívám v ní své nadání a schopnosti.
 • O mou práci mají lidé zájem. Je po ní velká poptávka a já si mohu vybírat pouze to, co chci dělat.
 • Pracuji s lidmi a pro lidi, které mám rád a kteří mají rádi mne.
 • Za práci, která mne uspokojuje a přináší mi radost a potěšení, dostávám dobrý plat.
 • Mám všechny předpoklady pro úspěch.
 • Kráčím od úspěchu k úspěchu. Mou cestu korunují stále větší a větší úspěchy.
 • Raduji se z úspěchů druhých, protože vím, že je všeho dostatek pro všechny.
 • Otevírám se bohatství, které mi poskytuje vesmír.
 • Uspokojuje všechny mé potřeby a naplňuje všechny mé touhy dříve, než o tom požádám.
 • Vesmír mne vede a chrání. Vybírám si pouze to, co mi prospívá.
 • Moje vědomí hojnosti se rozšiřuje a odráží v mých zvyšujících se příjmech.
 • Mám se rád takový, jaký jsem.
 • Žiji v harmonii s každým, koho znám. Od všech a odevšud ke mne přichází dobro.
 • V hloubi mé duše je bezedná studnice lásky. Nechávám tuto lásku vyvěrat napovrch.
 • Naplňuje moje srdce, tělo, mysl, vědomí a celou mou bytost.
 • Září ze mne na všechny strany a znásobená se vrací zpět.
 • Čím více lásky dávám, tím více jí mám – její zásoby jsou nevyčerpatelné.
 • Když lásku rozdávám, je mi dobře, vyjadřuji tak svou vnitřní radost.
 • Miluji, zasloužím si lásku a jsem milován.
 • Mám se rád, a proto se ke všem lidem chovám laskavě a myslím na nich s láskou.
 • Vím, že to, co vydávám, se ke mne znásobeno vrací zpět.
 • Přitahuji pouze milující lidi, protože jsou odrazem mé osobnosti.
 • Mám se rád, a proto odpouštím své minulosti a zbavuji se všech předchozích nepříjemných zážitků.
 • Mám se rád, a proto bezvýhradně miluji přítomnost a každý její okamih prožívám pozitivně.
 • Minulost je vůči mne bezmocná, protože jsem ochoten se učit a měnit.
 • Minulost chápu jako nutnost, která mne přivedla tam, kde jsem.
 • Jsem ochoten povznést se nad svá stará omezení a nedostatky.
 • Je bezpečné podívat se do svého nitra. Je bezpečné podávat se do své minulosti.
 • Jsem mnohem více, než jen mé minulé, současné a budoucí já.
 • Jsem ochoten povznést se nad problémy své osobnosti, abych uviděl celou krásu své existence.
 • Jsem bezvýhradně ochoten naučit se mít rád sám sebe.
 • Otvírám se své vnitřní moudrosti, protože vím, že ve vesmíru existuje nekonečná inteligence. Pramení z ní všechny odpovědi, všechna řešení, uzdravení a všechny nové věci.
 • Věřím v tuto sílu a inteligenci, protože vím, že jsem v pravé chvíli, na pravém místě.
 • Ve správném pořadí mi bude odhaleno všechno, co mám vědět a dostane se mi všeho, co potřebuji.
 • Vím, že moje budoucnost je harmonická, bezpečná a světlá, protože jsem milovaným dítětem vesmíru, který nade mnou bdí.
 • V mém světě je vše v pořádku.

Podle knihy Louise L. Hay – Miluj svůj život<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara