Nemoci se objevují nejdříve v energetickém těle

Nemoci se objevují nejdříve v energetickém těle a je možné předejít jejich manifestaci

Prostřednictvím jasnozřivého pozorování bylo zjištěno, že nemoc může být viděna v energetickém těle dokonce předtím, než se projeví na viditelné úrovni ve fyzickém těle. Ti, kteří nemají jasnozřivé schopnosti mohou skenováním nebo prociťováním vnímat, že vnitřní aura té části těla, která je ovlivněna nemocí je buď menší nebo větší než obvykle.

Například předtím, než se u člověka projeví chřipka a nachlazení, bioplazmatické hrdlo a plíce jsou pránicky vyčerpané, což je možné jasnovidně pozorovat jako šedou barvu. Když jsou tyto oblasti proskenovány, mohou se jevit jako díry ve vnitřní auře.

A další příklad. U člověka, u kterého se brzy projeví žloutenka, je možné jasnozřivě pozorovat šedý Solární plexus a játra. Fyzické testy k provedení diagnózy mohou přesto zatím ukazovat, že tento člověk je zdravý. Pokud nebude pacient léčen, nemoc se nevyhnutně projeví ve viditelné podobě na fyzickém těle.

Autor měl pacienta, který byl alkoholikem. Na základě skenování byla jeho čakra Solar plexus (energetické centrum) vyčerpaná, část jater byla také vyčerpaná a druhá část naopak ucpaná nashromážděnou energií. Tomuto pacientovi tedy řekl, že má problémy s játry a že by se měl co nejdříve léčit. Pacient si nechal udělat krevní testy, které z lékařského pohledu ukázaly, že jeho játra jsou v pořádku. Na základě těchto výsledů tedy s léčením váhal. O několik měsíců později měl tento pacient vážné bolesti jater a lékařské testy prokázaly, že má hepatitidu.

Nemoc musí být léčena předtím, než se manifestuje na viditelném fyzickém těle. Důraz je však kladen na prevenci. Je to mnohem lehčí a rychlejší vyléčit nemoc, když je stále na energetickém těle a dosud se neprojevila na viditelném fyzickém těle. Manifestací nemoci je možné předejít také užíváním správných léků. V případech, kdy se nemoc již projevila, by mělo být léčení aplikováno co nejdříve, jak je to jen možné. Čím dříve je aplikováno pránické ošetření, tím rychleji se nemoc léčí. Léčení se stává obtížnějším, pokud se nemoc rozvinula plně, protože si vyžaduje více času a více pránické energie. Je důležité, aby byla nemoc léčena co nejdříve, jak je to jen možné, aby bylo zajištěno rychlé uzdravení.

Vnitří a vnější faktory nemocí

Při pochopení nemocí by měly být brány do úvahy jak vnitřní tak vnější faktory, neboli viditelné a neviditelné příčiny. Vnější faktory znamená ty fyzické faktory, které přispívají k nemocem jako bakterie, nedostatek výživy, toxiny, nedostatek cvičení, chabé dýchání, nedostatečný příjem vody, atd. Vnitřní faktory znamená emocionální a energetické faktory, které přispívají k nemocem jako negativní emoce, zablokované meridiány, pránické vyčerpání nebo nahromadění prány, špatná funkce čaker, atd.

Například, emocionální faktor může vést k oslabení čakry Solar plexus a jater a napadení viru pak povede k zánětu jater. Externím faktorem je virus. Vnitřními faktory jsou negativní emoce a oslabení čakry Solárního plexu a jater, vzhledem kterým jsou pak játra náchylná k virové infekci.

Pokud jsou čakra Solar plexu a jater v dobré kondici a pokud má člověk vyšší úroveň vitality, pak je pravděpodobnost toho, že podlehne nemoci, menší. Jeho obranný mechanizmus nebo vylučovací systém by tento virus nebo toxin velmi pravděpodobně překonaly.

Aplikace pránického léčení by spočívala v čištění, posílení a postupném znovuobnovení funkce Solar plexu a jater do jejich normálního stavu. Toho může být dosaženo pomocí léků nebo i bez.

Nemoc se může projevit za těchto podmínek:

  • Přítomnost vnitřních nebo vnějších faktorů.
  • Přítomnost silného vlivu pouze vnitřního faktoru. Například člověk, kteří v sobě dusí intenzivní hněv a frustraci si může způsobit vážné nahromadění a shluk prány kolem čakry Solar plexu a v dlouhodobém horizontu také kolem srdce. Dokonce i kdyby si hlídal své stravování, přesto by skončil s problémy srdce jako například jeho zvětšením. Také neustále napětí nebo stres může mít za následek nahromadění prány kolem oblasti očí a v dlouhodobém horizontu vést k zeleném zákalu. Zároveň však platí, že ne všechny případy zeleného zákalu jsou emocionálního charakteru.
  • Přítomnost silného vlivu pouze vnějšího faktoru. Například požití velké dávky jedu by určitě bylo fatální, a to i kdyby energetické tělo bylo v perfektním stavu. Špatné návyky při čtení by také nakonec mohly vést k defektům očí.Z Knihy: Mr. Choa Kok Sui - Miracles Through Pranic Healing
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara