Čakry neboli energetická centra a funkce energetického těla

Čakry, neboli otáčející se energetická centra jsou velmi důležitou součástí energetického těla. Tak jako viditelné fyzické tělo má hlavní orgány, také energetické tělo má hlavní, vedlejší a miniaturní čakry. Hlavní čakry jsou otáčející se energetická centra, která mají v průměru sedm až devět centimetrů. Kontrolují a energizují hlavní životně důležité orgány fyzického těla. Hlavní čakry jsou jako elektrárny, které zásobují životní energií hlavní životní orgány. Když tyto elektrárny fungují nedostatečně, životní orgány onemocní, protože nemají dostatek životní energie pro své správné fungování! Vedlejší čakry mají dva a půl až pět centimetrů v průměru. Vedlejší a miniatruní čakry kontrolují a energizují méně důležité části viditelného fyzického těla. Čakry pronikají viditelné fyzické tělo a rozšiřují se za jeho hranice.

Čakry mají tyto důležité funkce:

  • Vstřebávají, zpracovávají a roznášejí pránu do různých částí těla.
  • Čakry kontrolují, energizují a jsou odpovědny za správné fungování orgánů. Endokrinní žlázy jsou kontrolovány a energizovány některými z hlavních čaker. Činnost endokrinních žláz může být stimulována nebo inhibována působením na hlavní čakry. Hodně nemocí je způsobeno částečně špatným fungováním hlavních čaker.
  • Některé čakry představují centra fyzických smyslů. Aktivování určitých čaker (energetických center) může vyústit v rozvoj určitých psychických schopností vnímání. Například čakry na dlaních rukou je možné aktivovat jako jedny z prvních, což je také nejbezpečnější. Jsou umístěny ve středu dlaně. Aktivováním čaker rukou si může člověk vybudovat schopnost cítit jemné energie a schopnost vnímat vnější a vnitřní auru a úroveň zdraví člověka. Toho je možné dosáhnout pravidelným soustředěním se na tyto čakry.

Funkce energetického těla jsou následující:

  • Naplňuje, rozvádí a energizuje celé fyzické tělo pránou neboli či. Prána neboli „či“ je životní energie, která vyživuje celé tělo, aby tak mohlo společně s různými orgány fungovat řádně a normálně. Bez prány by tělo zemřelo.
  • Funguje jako předloha nebo šablona pro celé fyzické tělo. To umožňuje viditelnému fyzickému tělu zachovat si tvar, formu a jednotlivé črty navzdory létům neustálého proměňování. Abychom byli přesnější viditelné fyzické tělo je vytvarováno podle energetického těla. Energetické tělo je poškozené, když je poškozené také fyzické tělo. Jsou natolik úzce propojené, že jedno ovlivňuje druhé. Pokud jedno onemocní, druhé onemocní také. Když se jedno vyléčí, druhé se vyléčí také. To se může manifestovat postupně nebo téměř okamžitě, pokud předpokládáme, že nejsou přítomny žádné další faktory, které by do toho zasahovaly.
  • Energetické tělo prostřednictvím čaker neboli otáčejících se energetických center, ovládá a je odpovědné za správné fungování celého fyzického těla a jeho různých částí a orgánů. To zahrnuje také endokrinní žlázy, které jsou vnějším projevem některých hlavích čaker. Mnoho nemocí je částečně ovlivněno špatným fungováním jedné nebo vícero čaker.
  • Energetické tělo, prostřednicím své zdravé aury a jejího zdravého vyzařování, slouží jako ochranný štít proto bakteriím a nemocné energii. Nemocná energie, opotřebovaná energie, toxiny, odpadní látky a bakterie jsou odpuzovány zdravými paprsky vyzařovaným zejména přes póry, čímž se čistí celé fyzické tělo.Z Knihy: Mr. Choa Kok Sui - Miracles Through Pranic Healing
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara