První poznání - KRITICKÉ MNOŽSTVÍ

Lidskou kulturou proniká nové duchovní probuzení, probuzení způsobené tím, že stále větší množství lidí zažívá svůj život jako duchovní vývoj, cestu, po níž nás vedou kupředu tajemné souvislosti, koincidence a náhody.

První poznání, které je totožné se zážitkem probuzení, se zaměřuje na tajemné koincidence odehrávající se v životě každého člověka. Po celá staletí jsme přirozeně přehlíželi tyto události jako pouhé náhody a tudíž jim nepřikládali velký význam. Když se však zahloubáme nad duchovním rozměrem naší existence a otevřeme svou mysl, začneme rozpoznávat jevy, které nelze opomenout a odsunout stranou. Kupříkladu, proč se jednoho dne ráno vzbudíme s myšlenkou na starého přítele, který nám právě toho dne zavolá? Z jakého důvodu náhodná setkání s určitou osobou v určitém okamžiku častokrát vedou k velkému posunu v naší kariéře, osobních vztazích nebo k uvědomění si svých skrytých schopností?

Švýcarský psycholog Carl Jung nazval tento jev synchronicitou, což znamená vnímání významných životních náhod, při kterých nelze nevidět přímý důkaz vyšší síly zasahující do našeho života. Nezrodili jsme se do tohoto života náhodou, abychom sehráli jakási drama postrádající smysl. Náš život má svůj účel, kterým je pochopení vlastního osudu. Zdá se, jako bychom byli vedeni kupředu po naší cestě tajemnou prozřetelností.

Lépe lze vnímat tuto synchronicitu retrospekcí, když se ohlédneme zpět na osudové životní události minulosti: rodinné prostředí, které nás formovalo; lidé, kteří ovlivnili naše prvotní zájmy a volbu vzdělání; rozcestí, která nás dovedla tam, kde jsme dnes. Mnohem těžší je funkčně uplatňovat toto vědomí v současnosti. Koho dnes potkáme? Jaká informace by mohla přijít, která by ovlivnila náš životní směr?

Následně chceme porozumět tomuto procesu více do hloubky a toužíme poznat, kam nás tyto tajemné koincidence dovedou. Dokonce se ptáme: Jsou skutečné? Je vnímání synchronicity vskutku důležité? Tyto otázky nás bezprostředně vedou k Druhému poznání.


Podle knihy Celestinské proroctví - Kapesní průvodce po devíti poznáních
V českém překladu vydalo nakladatelství Pragma


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara