Druhé poznání - PRODLOUŽENÁ PŘÍTOMNOST

Nadcházející duchovní probuzení představuje zrod celistvějšího světového názoru, který nahrazuje pět set let starý zájem o světské přežití a pohodlí. Přestože pozornost věnovaná technologickému vývoji byl pro lidstvo důležitým krokem, probuzení směřující k vnímání životních koincidencí nás otevírá pravému smyslu lidského života na této planetě a pravé podstatě vesmíru.

Druhé poznání nastává v okamžiku, kdy v historickém kontextu pochopíme význam našeho probuzení. Dnes vidíme, že celá staletí jsme přebývali v dlouhotrvající dřímotě a že uvědomění si „celestinských momentů“ v životě značí probuzení ze stavu, který nebyl než starostí o materiální bezpečí a pohodlí.

Evropská renesance se zrodila v okamžiku, kdy byla otřesena naše víra ve schopnost církevních autorit pravdivě zachytit duchovní realitu. Věda převzala jejich úlohu a získala tak mandát, aby zkoumala svět kolem nás a odhalila naši duchovní podstatu. Až do nedávné doby se vědci soustředili pouze na zkoumání těchto sil, o nichž se předpokládalo, že řídí náš svět.

Ztráta jistoty způsobená pádem církevních autorit však vyvolala hlubokou existenciální krizi. Jaký byl skutečný smysl lidského života? Svou nejistotu jsme se snažili zmírnit tím, že jsme se zaměřili na jiný cíl, a tím byl fyzický rozvoj. Rozhodli jsme se, že se trvale zabydlíme na naší Zemi a zlepšíme životní podmínky v hmotné sféře – alespoň do té doby, než opět najdeme svůj pravý duchovní směr.

Během průmyslové revoluce jsme viděli, jak hlavní technologické výdobytky znovu zdůrazňují důležitost „rozvoje“ myšlenkové soustavy. Potřeba duchovního poznání téměř vymizela. Zaneprázdněni světskými zájmy, spokojili jsme se s iluzí, že žijeme v racionálním a předvídatelném vesmíru, kde náhodné události nemají žádný význam.

V posledních desetiletích tohoto století se tento „vědecký“ světový názor, postrádající duchovní rozměr a tajemství, začíná rozpadat. Pochopíme Druhé poznání, když porozumíme hybné síle dějin, která nás vede k novému, tajuplnějšímu a duchovnějšímu náhledu na život.


Podle knihy Celestinské proroctví - Kapesní průvodce po devíti poznáních
V českém překladu vydalo nakladatelství Pragma


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara