Čtvrté poznání - BOJ O MOC

Příliš často lidé sami sebe odřezávají od významnějšího zdroje našeho energetického systému a cítí se pak slabí a nejistí. Kvůli získání energie máme sklony manipulovat s druhými nebo je nutíme, aby nám věnovali svou pozornost a tudíž energii. Když druhé tímto způsobem úspěšně ovládneme, sami se cítíme silnější, oni však zůstanou oslabení a často nám to vrátí. Boj o vzácnou lidskou energii je příčinou veškerých konfliktů mezi lidmi.

Významným přínosem psychologů našeho věku – Carla Junga, Otto Ranka, Normana O. Browna a Erica Bernea – bylo odhalení skutečnosti, že lidé bývají ve svém jednání obvykle motivování hlubokým pocitem nejistoty. Cítíme se osamoceni a hledáme záštitu vyplývající z uznání druhých. Chceme mít pocit, že druzí naše znalosti a náš postoj schvalují a dokonce se před nimi sklánějí. Nenápadně se snažíme vynucovat si toto uznání tím, že ovládáme myšlenky a názory lidí kolem nás.

Tento pocit zná každý z vlastní zkušenosti. Samota vyvolává často pocit úzkosti, chmurné myšlenky a nejisté tušení o vlastní hodnotě, postavení a charakteru. Jsme-li však s někým, kdo nám věnuje pozornost a se zájmem naslouchá tomu, co říkáme, cítíme se posilněni, povzneseni až optimističtí. Myšlenky proudí jaksi samovolně a dosahujeme jasného vědomí o tom, kým jsme. Právě tento pocit nás láká a motivuje. Od raného dětství se učíme způsobům, jak upoutat pozornost a nutit druhé, aby se ztotožňovali s naším názorem.

Každý z nás jistě ve svém životě poznal člověka, který postrádal schopnost porozumět tomu, co známe a kým jsme, jen aby nás zmátl a my se tomu člověku podrobili. Když se pokoušíme tomuto pocitu zneuznání či podkopávání vzepřít, povstávají neshody, které je často obtížné vyřešit.

Tyto negativní interakce jsou v mezilidských vztazích běžné, my se však snažíme pochopit toto vzájemné působení z hlediska dynamizmu energie. Nutíme-li kohokoli, aby se nám podrobil, ve skutečnosti vystáváme energii z energetického pole tohoto člověka, abychom vyvolali vzestup energie ve vlastním poli.

Dnes však již víme, že se nemusíme urychlovat k tomu, abychom chybějící energii kradli ostatním. Máme k dispozici jiný zdroj, abychom získali maximální vnitřní jistotu, a tím je božský pramen duchovní energie.


Podle knihy Celestinské proroctví - Kapesní průvodce po devíti poznáních
V českém překladu vydalo nakladatelství Pragma


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara