Páté poznání - POSELSTVÍ MYSTIKŮ

Nejistota a násilí končí, když ve svém nitru zažíváme spojení s božskou energií, spojení, o němž hovoří mystikové všech náboženských tradic. Mírou tohoto spojení je převládající pocit lehkosti – živosti – a vnímání lásky. Jsou-li tyto pocity přítomné, spojení je skutečné. Nejsou-li, je pouze předstírané.

V každém náboženství nalezneme mysticky zaměřené filozofy, kteří viděli dále, než dovolovalo dogma jejich víry, a vydali se vlastní zkušeností zkoumat vnitřní pravdu. Tito mystikové nám předali jedno společné poselství: Spojení s energií Božské je přístupné pro každého z nás. Musíme se vědomou volbou tomuto spojení otevřít, volbou hluboce pochopenou a plně procítěnou.

Mystikové popisují povahu tohoto zážitku spojení a poskytují nám několik přesných měřítek, jimiž můžeme posuzovat své vlastní úsilí. V první řadě se zmiňují o pocitu lehkosti, jako bychom se náhle povznesli nad vlastní tělo. Někteří mystikové, jak sdělují posvátné texty, dokonce během těchto extatických stavů levitovali.

Další známkou je pocit euforie, radosti a vnitřního klidu – klidu, který je nezávislý na konkrétní životní situaci a osvobozuje jeho duši od jakýchkoliv budoucích připoutaností. Takto osvobozený člověk pak jedná a působí v souladu se svým svědomím.

Konečně, nejčastěji zmiňovaným atributem opravdového vnitřního spojení s Božským je pocit lásky. Tento zážitek člověku pouze neříká, že je nebo by měl být „milující“. Jde o bezprostřední zkušenost stavu lásky. Tato zkušenost může být špatně chápána, neboť se obvykle domníváme, že k lásce je zapotřebí nějakého objektu. Milujeme své partnery, děti, rodiče, dokonce i nějakou činnost. Mystické vědomí lásky je však láskou bez určitého objektu. Je to láska jako trvalé společenství s Bohem.

Dle těchto měřítek můžeme posoudit, zda jsme otevřeni energii dosažitelné v našem nitru. Zkušenost tohoto spojení si nelze s ničím splést. Začínáme získávat sílu a energii, ovšem ne z podřízenosti a pozornosti přicházející od druhých, nýbrž z vlastního narůstajícího zdroje, který nás vede cestou hledání našeho duchovního poznání.


Podle knihy Celestinské proroctví - Kapesní průvodce po devíti poznáních
V českém překladu vydalo nakladatelství Pragma


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara