Úvod ke knize Celestinské proroctví

Před půl stoletím vstoupilo do lidského světa nové vědomí, nové postupující poznání, které se dá nazvat jedině transcendentním, duchovním. Pokud právě čtete tuto knihu, pak asi tušíte, co se děje, už to cítíte uvnitř sebe.

Začíná to zvýšenou vnímavostí k cestě, kterou spějí naše životy kupředu. Všímáme si těch náhodných událostí, které se stanou přesně ve správný okamžik a vynesou do popředí přesně ty správné jedince, kteří najednou posunou váš život v novém důležitém směru. Možná více než jacíkoliv jiní lidé v jakékoliv době intuitivně rozeznáváme v těchto mystických událostech vyšší smysl.

Víme, že podstata života skutečně tkví v duchovním vývoji, který je osobní a úchvatný – ve vývoji, který žádná věda, filozofie ani náboženství ještě plně nevyjasnily. A právě tak víme ještě něco: víme, že jakmile jednou porozumíme tomu, co se děje, jakmile se zapojíme do tohoto naznačeného procesu a budeme maximalizovat jeho roli ve svých životech, lidská společnost udělá kvantitativní skok do úplně nového způsobu života – takového, který zrealizuje to nejlepší z našich tradic – a vytvoří kulturu, která byla vždy cílem lidských dějin.

Následující příběh směřuje k tomuto novému porozumění. Pokud vás zasáhne, pokud vykrystalizuje něco, co ve svém životě vnímáte, pak předejte to, co uvidíte, dalším – protože myslím, že naše nové vědomí duchovna se šíří přesně touto cestou, už ne prostřednictvím reklamních triků ani módy, ale osobně, prostřednictvím jakési pozitivní psychologické nákazy mezi lidmi.

Každému z nás stačí jen odložit pochybnosti a rozptýlení na dostatečně dlouhou dobu . . . a jako zázrakem může tato realita náležet nám samotným.


James Redfield – Celestinské proroctví vydal Knižní klub a nakladatelství PRAGMA(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara