Sdělení od Orina a DaBena: Jak zlepšit svůj život

Zdraví vás Orin a DaBen! Děkujeme vám, že jste se s námi spojili. Jsme vděční, že máme příležitost být součástí vaší cesty a duchovního růstu. V tomto sdělení vám nabízíme rady, jak si vytvořit báječný život a zažívat tak tuto svoji schopnost, kterou v sobě máte. Možná že si budete chtít vybrat jednu z následujících myšlenek a denně s ni pracovat.

 • Udělejte si dnes čas na to, abyste si uvědomovali Osvícené bytosti, anděly, průvodce a učitele pracující na vnitřních rovinách. Zavolejte si během dne tyto Bytosti světla a vězte, že jsou vám vždy k dispozici, aby vám pomáhaly.
 • Spojte se se svým vyšším já a se svou duší. Požádejte je, aby uvolnily jakékoliv myšlenky, přesvědčení nebo pocity, které vám brání dosáhnout svého plného potenciálu.
 • Usmívejte se dnes. Než abyste se zabývali tím, zda-li proto máte dobré důvody dle reakcí druhých lidí, všímejte si, jak se při tom cítíte vy.
 • Přivolejte si svou duši a požádejte ji, aby vás naplnila radostí. Dovolte si dnes pociťovat radost a šířit ji k druhým.
 • Vyšlete následující myšlenku k duším všech dětí, se kterými se dnes setkáte nebo na které pomyslíte: „Vidím, kdo jsi. Udržuji pro tebe vizi. Boží plán tvého života se dokonale odvíjí.“
 • Všímejte si čemu dnes věnujete čas a energii. Uvědomte si, zda-li existuje ve vašem životě nějaká oblast, kde jste ztratili rovnováhu nebo jste vyčerpaní. Co můžete změnit, aby vám tato oblast energii neodčerpávala, ale naopak ji pozvedala?
 • Možná jste si zahatili cestu srdce přílišnými povinnostmi a zodpovědností. Otevřete tyto dveře a dělejte to, k čemu vás dnes vede vaše srdce. Osvoboďte se od některých závazků a povinností a nahraďte je něčím naplňujícím a oživujícím.
 • Dívejte se dnes na sebe jako na vyzařující bytost, která také osvětluje cestu druhým.
 • Zastavte se a věnujte pět, deset nebo patnáct minut pouze bytí. Zažijte sílu vnitřního ticha, abyste se znovu spojili se svou duší.
 • Požádejte během dne svou duši, aby vás posílila, osvěžila a zregenerovala.
 • Přejete-li si dostat odpověď na nějakou otázku nebo potřebujete-li s něčím pomoci, vyšlete žádost ke své duši a k Bytostem světla. Každá upřímná prosba o pomoc je vyslyšena a pomoc je vždycky poslána.
 • Rozhodněte se, že změníte ve svém životě něco, co není harmonické nebo co nefunguje. Potvrďte si, že máte sílu vytvořit si, co chcete. Udělejte dnes jeden pozitivní krok k tomu, abyste věci zlepšili.
 • Uvolněte z minulosti všechno, co vás drží zpátky. Požádejte anděly, svou duši, Bytosti světla a průvodce, aby vám pomohli uvolnit jakékoliv vzpomínky, myšlenky nebo vnitřní obrazy, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro.
 • Nechte dnes svou mysl odpočinout si od přemýšlení o nějakém problému či záležitosti. Odevzdejte to své duši nebo Univerzu a požádejte, aby to bylo vyřešeno nejvyšším a nejlepším způsobem.
 • Zbavte se strachu. Odevzdejte ho své duši a Univerzu, aby ho transformovaly.
 • Rozhodněte se, že změníte nějaký svůj zlozvyk, nikoliv však silou vůle, ale tím, že si přivoláte pomoci Bytostí světla a božské části uvnitř sebe. Stanovte si záměr a vizi. Odevzdejte to Univerzu a svému vyššímu já, jakým způsobem k tomu dospějete.
 • Pošlete světlo všem lidem, kteří vám dnes přijdou na mysl.
 • V nějaké oblasti svého života, kde se cítíte být omezeni, rozšiřte svou vizi o tom, co je možné. Odvažte se snít!

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara