Úryvek z knihy Tvoření peněz

Kapitola 1 – Vaše myšlenky tvoří vaši realitu

Zdraví vás Orin a DaBen!

Vaše myšlenky se skládají ze skutečné látky, i když je vaše vědecké přístroje ještě neumějí měřit. Můžete si je představit jako „magnety“. Tyto „magnety“ vyrážejí do světa a přitahují k sobě látky stejné povahy, a tak se vlastně přenášejí do hmotných forem. Všechno kolem vás bylo nejdříve myšlenkou v něčí mysli, a až potom se to objevilo jako součást vaší reality. Automobily, cesty, domy, budovy a města – to všechno existovalo nejdříve v myšlenkách, než se to stalo skutečností.

Vaše myšlenky vytvářejí model toho, co má být stvořeno, a jsou nabíjeny a energetizovány vašimi emocemi, které je také přenášejí z vašeho vnitřního do vnějšího světa. Čím silnější jsou vaše emoce, tím rychleji si tvoříte to, nač myslíte. Váš záměr pak dává vašim myšlenkám a emocím směr a neustále je soustřeďuje na to, co si přejete, dokud to nezískáte.

Soustřeďuji se na to, co miluji,
a tak si to k sobě přitahuji.

Vaše myšlenky formují podobu věcí, které si přitahujete, a proto je důležité myslet spíš na to, co chcete, než na to, co nechcete. Věc, kterou si přejete, nezískáte na základě strachu nebo nenávisti k jejímu opaku. Například dostatek peněz nevychází z odporu k chudobě. Na cokoliv se soustředíte, to dostanete; energie totiž následuje myšlenku. Čím více milujete peníze a hojnost, tím více si je představujete, a také si je snadněji přitahujete.

Je také důležité myslet pozitivně. Pozitivní emoce a myšlenky vám přitahují to, co chcete. Negativní emoce vám nepřinášejí, co chcete; přinášejí vám jen to, co nechcete. Najděte si trochu času a v tichu a s pozitivním duchem myslete na to, co si přejte mít. Když nemyslíte velkoryse a necháváte se stále brzdit nejrůznějšími problémy, hojnost si tak vlastně odpuzujete.

Své negativní myšlenky však neodsuzujte, protože strach či nenávist je jen posilují. Na negativní myšlenky reagujte tak, jako byste mluvili s malým dítětem, které nezná lepší cestu. Jednoduše se na ně usmějte a ukažte jim lepší způsob myšlení. Objevíte-li negativní myšlenku, jednoduše spolu s ní vyšlete také její pozitivní podobu. Například pokud se přistihnete říkat: „Nemám dost peněz“, řekněte si zkrátka: „Mám dostatek peněz a hojnosti.“

Myslím láskyplně a pozitivně.

Pozitivní myšlenky jsou mnohem mocnější než myšlenky negativní. Jedna pozitivní myšlenka může vyrušit stovky negativních. Vaše duše nedovolí, aby se vaše nižší a negativní myšlenky realizovaly, pokud se jimi ovšem nemáte něco naučit, co vám pomůže růst. Vaše duše a vesmír vás milují a ochraňují. Jak se vaše myšlenky stávají vyššími a pozitivnějšími, vaše duše dovolí, aby se manifestovalo ve hmotě více z nich. Jak se vyvíjíte, roste i síla vašich myšlenek tvořit vám vaši realitu a tím roste také vaše odpovědnost myslet na vyšších úrovních.

Myslet pozitivně se můžete naučit pomocí mnoha nejrůznějších pomůcek. Můžete si například přidat do svých představ více světla – představit si, jak nimi prostupuje fyzické světlo. Nebo můžete procvičovat techniku, při níž necháte negativní myšlenky vyblednout nebo rozpustit se, a tak si vytvoříte prostor pro růst myšlenek pozitivních. Na chvíli se teď zamyslete nad něčím, co opravdu chcete. Vyberte si jednu z myšlenek, které vás kdy napadly a které vám říkaly, proč tu věc mít nemůžete. A teď si představte, jak tato myšlenka bledne a vytrácí se. Můžete si ji představit napsanou na tabuli, kterou mažete. Anebo si představte, jak ji dáte do balónu a necháte ji odletět. Dělejte cokoliv, co vás napadne, abyste tyto myšlenky odstranili ze své skutečnosti.

A teď si vytvořte novou myšlenku, proč to mít můžete. Představte si ji na něčem napsanou a obklopte ji světlem. Představte si ji, jak ji někdo čte překrásným hlasem. Vytvořte si v mysli obraz sebe sama, jak onu věc získáváte, nebo ji už máte. Tento obraz si vizualizujte tak skutečný, jak jen to půjde; skoro jako kdybyste se jej mohli dotknout, cítit jej a prožívat. Rozšiřte si jej, abyste byli spíše uvnitř než vně. Necháte-li odejít své negativní myšlenky, zabráníte jim také v tom, aby vám vytvářely vaši realitu. A čím živější a skutečnější budou vaše pozitivní myšlenky, tím více vám budou moci vytvářet to, co si přejete.

Neustálé opakování myšlenky na to, co chcete, má velkou sílu. Kdykoliv se vám v minulosti splnilo nějaké přání, vždycky jste na něj nejspíš často mysleli. Opakování pevně vkládá myšlenku na to, co si chcete vytvořit, do vašeho podvědomí a to se vydá ven, aby vám přineslo to, nač myslíte. Určitě budete chtít, aby vaše myšlenky byly jasně vymezené a stálé. K tomu můžete použít afirmace, tedy potvrzování si toho, co chcete. Afirmace jsou pozitivní myšlenky, které si znovu a znovu opakujete. Tak se dostávají přímo do vašeho podvědomí, kde se začínají manifestovat jako vaše realita. Afirmace používejte v přítomném čase. Například: „Zažívám teď neomezenou hojnost“ a často si své pozitivní výroky opakujte.© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara