Poslouchání vedených meditací je účinný způsob, jak transformovat svůj život

Poslech vedených meditací, při kterých pracujete se svou vědomou myslí, podvědomou myslí, vyšším já a Božským já, je jedním z nejrychlejších a nejefektivnějších způsobů, jak změnit svou realitu. Posloucháte-li tyto meditace, když je vaše mysl v klidném otevřeném stavu, je to mocný a účinný nástroj, jak si vytvořit ve svém životě trvalé změny a pomůže vám to jednat na základě principů, které učí průvodce Orin ve svých knihách.

Více o Audio meditacích

Většina Orinových a DaBenových meditací (v angličtině) trvá 20-30 minut a vytvořili je Sanaya Roman a Duane Packer na základě vedení svých průvodců. Tyto meditace můžete poslouchat tak často, jak se k nim cítíte přitahováni. Pokaždé, když tyto Audio meditace posloucháte a pracujete s nimi, rozšiřujete si své vědomí. Nicméně vedle poslechu těchto meditací a práce s nimi je důležité uskutečňovat v praxi to, co se učíte. Postupy, které se naučíte, můžete používat znovu a znovu, a to s těmito nahrávkami nebo i bez nich. Jak budete tyto meditace nadále poslouchat, vaše schopnost používat tyto postupy se zdokonalí. Všechny meditace vás vedou k tomu, abyste dělali změny harmonickým, vyváženým a klidným způsobem.

Čím silnější je vaše odhodlání ke změně a záměr změnit svůj život, tím lepších výsledků dosáhnete. Výsledky ve vnějším světě možná nespatříte ihned, protože změny se odehrávají nejdříve na vnitřní úrovni, nicméně jak budete transformovat své vědomí, změny vám budou připadat zcela normální a přijdou tak přirozeně, že vás možná ani nenapadne dávat nové situace ve svém životě a to, jak reagujete na vnější okolnosti, do souvislosti s vnitřní práci, kterou děláte. Vězte, že ve vesmíru není žádného promarněného úsilí a že všechno, co děláte proto, abyste svůj život změnili, přináší výsledky. S každou vedenou meditací, kterou si poslechnete, nějakým novým způsobem rozšiřujete své vědomí. Když se budete soustředit spíše na to, co ve vašem životě funguje, než na to, co stále potřebujete změnit, urychlí to váš růst a budete schopni lépe ocenit, že vnitřní práce, kterou děláte, funguje.

Orinovy a DaBenovy meditace vás vedou blíže k esenci vaší bytosti, které se také říká Zdroj, Já, Duše, Přítomnost, Jednota, Bůh/Bohyně, Všechno-co-je. Transformace vaší osobnosti, ega, života, hojnosti, emocí, myšlenek a vnějších okolností přichází nejdříve skrze otevření se tomuto vnitřnímu Já. Toto Já uvnitř vás vám poskytuje energii, vedení, motivaci a všechno, co potřebujete, abyste svůj život transformovali. Některé nové způsoby, kterými poznáváte své vědomí, se rozšiřují a vy se kontaktujete s esencí své bytosti skrze pocit většího míru, vděčnosti, radosti, harmonie, pocitů zdraví a pohody a prožívání menšího množství konfliktů nebo dramat. Cítíte se více chápající, soucitní, plní hojnosti a v harmonii s vesmírem kolem vás.

Všechny vedené meditace jsou stereo (v originále v angličtině) a měly by vám poskytnout mnoho hodin kvalitního poslechu. Jelikož meditace vás povedou do hlubokých stavů uvolnění, nedoporučuje se poslouchat je při řízení automobilu nebo ve chvílích, kdy potřebujete být plně bdělí a soustředění na to, co děláte.



© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara