Nechte peníze proudit

Úryvek z knihy Tvoření peněz

Zdraví vás Orin a DaBen!

Proud peněz ve vašem životě stoupá a klesá, podobně jako vlny na moři. Zažijete časy přílivu i odlivu. Peníze proudí v přirozeném rytmu, stejně jako se přirozený cyklus projevuje ve všem ostatním ve vašem životě. Tyto cykly zažívá ve svém životě každý člověk. Období, kdy přichází více peněz, než odchází, i období, kdy je tomu naopak. Vaší výzvou je nestoupat či neklesat emocionálně s přílivem a odlivem peněz ve vašem životě.

Pokud zažíváte, že k vám přichází stejné množství peněz než odchází, věci stagnují, nebo máte více účtů k zaplacení, než je váš příjem, podívejte se na svou vlastní energii a na to, kde neproudí nebo je zablokovaná. Je potřeba, aby jak peníze tak vaše osobní energie proudily. Tím, že odblokujete svou energii, můžete si vytvořit ve svém životě více peněz. Překážky v proudění peněz vycházejí ze zablokování vaší energie, třeba ve fyzickém těle, vašich emocích, nebo ve vašich vztazích s jinými lidmi. Zastavte se na podívejte se na svůj život. Požádejte přitom své vyšší já, aby vám ukázalo, ve kterých oblastech potřebujete svou energii více rozproudit.

Jakákoliv oblast vašeho života, v níž neproudí vaše energie nebo která nefunguje dobře, může ovlivnit všechny ostatní oblasti vašeho života. Čím více si uvědomujete svou energii, tím méně zavíráte oči před těmi oblastmi ve svém životě, které nefungují tak, jak byste chtěli. Abyste zažívali hojnost, oživení a růst, po kterém toužíte, je potřeba udělat všechno, co můžete, proto, aby každá oblast vašeho života dobře fungovala. Když peníze neproudí, možná nastal ten pravý okamžik začít dělat to, co už jste dávno dělat chtěli. Zaměřte svou pozornost na činnosti, které můžete dělat a které vám přinášejí radost, oživení a energii, a začněte právě s nimi. Tím rozhýbete svou vlastní energii a umožníte penězům proudit.

Každý se těší na příliv, kdy více peněz přichází než odchází. Zažíváte to třeba několikrát v průběhu jednoho měsíce když vám někdo zaplatí, nebo jinak získáte nějakou částku. Než ty peníze utratíte, rozproudili jste peníze ve svém životě. Uznejte, že jste si již vytvořili ve svém životě určitý proud peněz a že to, co si přejete, je více takových dnů, kdy k vám přichází více peněz než odchází.© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara