Kvality, které přitahují / odpuzují peníze

Tady najdete shrnutí kvalit, které přitahují nebo naopak odpuzují peníze. Zavřete oči a myslete na číslo mezi 1 a 42. Teď si své číslo najděte v níže uvedeném seznamu. Pracujte po celý jeden den na přitahování a rozvíjení té kvality, která peníze přitahuje. Všimněte-li si, že děláte něco, co peníze a hojnost odpuzuje, vyšlete vedle této negativní kvality nějakou pozitivní, magnetickou myšlenku nebo něco pozitivního udělejte.

Přitahující kvality / Odpuzující kvality

 • Vážit si sebe a svého času. / Nevážit si sebe a svého času.
 • Svobodně dávat a přijímat. / Nedávat a nebýt otevřený/á přijímání.
 • Otevřít své srdce. / Uzavřít své srdce.
 • Očekávat, že se stane to nejlepší. / Strachovat se, že přijde to nejhorší.
 • Vycházet ze svého srdce. / Dostávat se do sporů a zápasů.
 • Dělat to nejlepší. / Odbývat to, co děláte.
 • Přát každému úspěch, spolupracovat. / Soutěžit.
 • Zaměřit se na to, jak můžete posloužit druhým. / Myslet jenom na to, co vám dají ostatní.
 • Říkat si, proč můžete uspět. / Říkat si, proč nemůžete uspět.
 • Vycházet ze své integrity. / Dělat kompromisy ve svých hodnotách a ideálech.
 • Být vědomý/á a věnovat pozornost tomu, co děláte. / Jednat automaticky podle zaběhnutých schémat.
 • Tleskat úspěchu druhých. / Cítit se ohrožení úspěchem druhých.
 • Vítat výzvy. / Volit si pohodlí namísto růstu.
 • Lehce se odpoutávat. / Lpět na věcech.
 • Věřit, že nikdy není pozdě udělat něco pro splnění svých snů. / Myslet si, že je příliš pozdě; vzdávat se.
 • Dát si svolení být a dělat, co chcete. / Čekat na svolení druhých.
 • Věřit, že vaše cesta je důležitá. / Nevěřit ve svou cestu.
 • Dělat, co milujete, a živit se tím. / Pracovat jen pro peníze.
 • Nelpět, odevzdat se svému vyššímu drobu. / Pocit, že něco nutně potřebujete nebo musíte mít.
 • Dávat druhým na podporu jejich prosperity. / Dávat druhým kvůli jejich nouzi.
 • Dělat nejdříve aktivity, které jsou vašim vyšším posláním. / Odkládat činnosti, které jsou vašim vyšším posláním, až budete mít více času.
 • Vidět se jako zdroj své hojnosti. / Vidět jiné jako zdroj své hojnosti.
 • Věřit v hojnost. / Věřit v nedostatek.
 • Víra v sebe, sebedůvěra, láska k sobě. / Strachování se, obavy, pochybnosti, sebekritika.
 • Jasný záměr a soustředěná vůle. / Vágní nebo nejasně definované cíle.
 • Následování své radosti. / Nucení se dělat, vycházet z “musím” nebo “měl/a bych”.
 • Obklopovat se věcmi, které odrážejí váš život a energii. / Držet si věci, které nevyjadřují váš život a energii.
 • Vyjadřovat vděčnost a díky. / Cítit, že vám svět něco dluží.
 • Důvěřovat své schopnosti vytvářet hojnost. / Dělat si starosti o peníze.
 • Následovat své vnitřní vedení. / Ignorovat své vnitřní vedení.
 • Hledat řešení, které přináší dobro a užitek všem zúčastněným. / Nezajímat se o prospěch druhých.
 • Stát se svou vlastní autoritou. / Nevěřit své vnitřní moudrosti.
 • Vnímat hojnost jako naplňování svého poslání a životního štěstí. / Měřit hojnost pouze na základě toho, kolik máte peněz.
 • Užívat si jak procesu, tak výsledku. / Dělat věci pouze proto, aby byly hotové.
 • Jasné dohody. / Nevyřčená nebo nejasná očekávání.
 • Myslet na to, jak daleko jste došli. / Soustředit se na to, jak daleko ještě máte jít.
 • Mluvit o hojnosti. / Mluvit o problémech a nedostatku.
 • Vzpomínat na své předcházející úspěchy. / Vzpomínat na své přecházející nezdary.
 • Myslet rozšířenými, neomezenými způsoby. / Myslet omezeně.
 • Myslet na to, jak si vytvoříte peníze. / Myslet na to, že potřebujete peníze.
 • Soustředit se na to, co milujete a chcete. / Soustředit se pouze na to, co nechcete.
 • Dovolit si sám/ sama sobě něco mít. / Cítit, že si nezasluhujete něco mít.

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara