Rozvíjení vědomí manifestování

Zdrojem své hojnosti, přísunu financí a prosperity jste vy, nikoliv vaše práce, investice, váš manžel/ka, nebo rodiče. Stav vašeho vědomí - vaše pocity, myšlenky a přesvědčení, určuje to, co zažíváte ve svém vnějším světě, není to stav ekonomiky ani nic jiného. Můžete se otevřít nekonečnému proudu hojnosti, která je vašim přirozeným právem; můžete žít život v hojnosti, který vás bude naplňovat.

Mít peníze a věci vychází z pochopení toho, jak si je vytvořit, z rozvinutí si vědomí manifestování. Až se stanete mistrem v manifestování, vaše schopnost prosperovat nebude záviset na druhých lidech nebo vnějších podmínkách.

Rozvíjení si vědomí manifestováním se dá přirovnat k hraní na hudební nástroj. Začátku, kdy se nejdříve naučíte několik not, dokážete zahrát pouze jednoduché melodie a obyčejně při tom uděláte pár malých chyb nebo v písničce vynecháte některé noty. Když získáte více zručnosti, hrajete stále hezčeji a hezčeji, hrajete i složitější písničky, rafinovanější, s mnoha dalšími prvky.

S manifestováním je to stejné. Každou schopnost, kterou se naučíte a procvičujete, ať už je to spojování se se svou duší a Božským já, práce s afirmacemi, přeprogramování své podvědomé mysli, sladění se se svou Božskou vůlí - každý krok vám umožňuje, aby to, co si tvoříte a manifestujete, bylo krásnější a plněji vyjadřovalo Božskou dokonalost, kterou v sobě máte.

Ten nejdůležitější krok k rozvinutí si vědomí manifestování a otevření se nekonečné hojnost, který můžete udělat, je prohloubit kontakt se svou duší a Božským já. Božská část ve vašem nitru vás vždy vede k životu v hojnosti, a to skrze malý tichý hlas, který v sobě slyšíte. Zeptejte se tohoto svého já, kterou další techniku manifestování se máte naučit a procvičovat. Můžete použít postup pro spojování se svým Božským já a přijímání jeho vedení, který vám zde nabízíme.

Vězte, že každý jednotlivý krok, který uděláte k rozvinutí si svého vědomí manifestování, staví na tom předchozím, až dokud nebudete schopni vytvořit si v každém okamžiku cokoliv, co potřebujte.


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara