Nové vlny světla přicházející na Zemi

Úryvek z knihy Duchovní růst od Orina

Vstupujete do dramatické a vzrušující doby. Vaši galaxií prochází vlna energie, která mění běh veškerého života, kterého se dotkne. Tato vlna ovlivňuje samotnou podstatu energie a hmoty, protože ji přivádí k vyšším vibracím.

I když tato vlna světla na Zem teprve přichází, možná už pociťujete její vliv. Možná máte více vhledů a telepatických zážitků, možná cítíte, jak dosahujete nových úrovní lásky, pochopení a moudrosti. Někteří z nás, jako například i já, jsme sem přišli jako průvodci, abychom vám pomohli v této výjimečné době.

Sladíte-li se s tímto světlem,
váš potenciál pro vývoj a růst je enormní.

Vaši dávní proroci tuto vlnu předpovídali a tato myšlenka velké transformace, ke které má dojít ve vaší době, byla rozšířena, aby vás na ni připravila. Někteří předpovídali období kataklyzmatických událostí. Takové události však vůbec nemusí nastat, jsou spíše symbolem vnitřních změn, ke kterým bude docházet, když budou myšlenky, pocity a postoje nižší povahy nahrazovány vyššími. Stáváte se vyspělými bytostmi. Díky k tomuto masovému přílivu světla se vyvíjí v lidské auře světelné tělo, a to u lidí, kteří následují svou duchovní cestu.

Mnozí z vás jste velmi citliví na energii.

Vaše citlivost vám umožňuje vnímat, usměrňovat a pracovat s vyššími jemnými energiemi, které přicházejí. Dobrovolně jste se rozhodli, že budete tyto vlny energií zkoumat jako první, aby jste našli nové cesty, jak růst a léčit sebe sama, a pomáhali pak druhým, když pocítí jejich vliv.

Přichází k vám teď jedna vlna vyššího světla za druhou. Každá vytváří enormní možnosti pro otevření vyššího vědomí. Každá následující bude mohutnější než ta předchozí. Její vliv bude markantnější a stále více lidí bude schopno ji zažívat.

Nejdůležitějším aspektem těchto nových energií
je příležitost k radosti, růstu a oživění, jenž nabízejí.

Přechod do této vyšší vibrační frekvence můžete udělat prostřednictvím lásky a radosti, namísto boje a zápasení. Můžete se s touto vlnou světla spojit a přispět tak k tomu, aby lidstvo udělalo poklidný a nenásilný přechod do většího světla.

Tyto vyšší vibrace přicházející na vaši planetu budou ještě více kompatibilní s vámi, kteří jste na cestě duchovního růstu, a to mnohem více než cokoliv, co jste v minulosti zažili. Děláte-li změny, ke kterým vás vybízí váš vnitřní hlas, vaše kariéra bude vzkvétat, vaše plány budou mít úspěch a získáte cokoliv, co chcete, je-li to pro vaše vyšší dobro.

Už dávno nejde o to, zda-li můžete mít, co chcete, ale o to, abyste se ujistili, zda-li opravdu chcete, oč žádáte, protože to dostanete. Vše, oč požádáte, se bude objevovat stále rychleji, protože zákony manifestování přebírají povahu vyšších rovin. Ve vyšších dimenzích zažíváte téměř okamžitě to, nač pomyslíte.

Tyto energie světla, které přicházejí, vám pomohou probudit v sobě to, kým jste, a objevit, co jste jsem přišli udělat v této vzrušující době transformace.

Orin: Vlna světla a transformace

Na Zem přichází obrovská vlna světla. Jelikož je tato vlna světla tak mocná a její příliv bude trvat po mnoho let, bude vás podporovat ve vašem kvantovém skoku do vyšší vibrační frekvence, při poznávání své duše, rozšíření svého vědomí a ve vašem duchovním růstu.

Tyto vlny světla, které k vám přicházejí z vyšších dimenzích jsou velmi komplexní. Každá obsahuje jiné světelné spektrum a má jedinečný charakter energie. Tyto vlny světla obsahují kódy a vzorce Božské vůle a Vyššího smyslu, jak existují pro lidstvo a Zemi pro tuto dobu. Jelikož můžete toto světlo pociťovat stále intenzivněji, budete schopni lehčeji zažívat přítomnost své duše a její světlo.

Můžete stále intenzivněji pociťovat touhu své duše milovat, tvořit a něčím prospět druhým. Můžete více vnímat změny, které chcete ve svém životě udělat, a zažívat tak více radosti a celistvosti. Můžete cítit volání po rozšíření a růstu, touhu dostat svou práci k lidem a následovat svou vyšší cestu. Tyto energie vám pomohou poznat plynutí Božské vůle a sladit se s ním prostřednictvím svých činností a aktivit. Volají vás, abyste si naši své životní poslání a žili ho.

Aktuální energie osvětlují
nové cesty a směry.

Toto světlo se dotýká hlubin vašeho srdce a přivádí do vašeho vědomí touhy a sny duše a vyššího já. Vynáší na světlo věci, které nepocházejí od vaší duše, a tak máte méně energie nebo menší chuť tyto věci dělat. Osvětluje vám také nové cesty a směry, které jsou pro vás vhodné. Světlo může stimulovat vaši touhu začít žít své sny a následovat svou radost. Možná budete vnímat, že existuje něco lepšího, něco, co byste mohli dělat a co by vám přinášelo takové oživění a radost, že byste se nemohli dočkat rána, kdy vstanete a začne nový den. Pouze tehdy, když znáte své životní poslání a žijete ho, máte tolik radosti, oživení a vnitřního míru, že vám to umožňuje poznat a žít život jako duše.

Poznat a žít své životní poslání neznamená, že musíte změnit své zaměstnání nebo udělat jakékoliv vnější změny. Znáte-li své životní poslání, ty samé aktivity, které se vám zdály předtím nudné nebo vyčerpávající, mohou nabýt zcela nového významu a vy můžete pociťovat radost a oživení při jejich vykonávání, jakou jste nikdy předtím nezažili.

Nalézt potěšení, které se skrývá v této vlně, znamená odevzdat se a následovat svou radost. Budete mít touhu dovolit si přijímat světlo a věřit, že si zasloužíte život, který vás naplňuje na těch nejhlubších úrovních. Důležité je také, abyste se měli rádi za to, co jste si dosud vytvořili. Věnujte teď chvíli tomu, abyste ocenili, co vše jste už udělali a kam až jste došli.

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara