Otevírání se přijímání

Orin: Všechny mé a DaBenovy knihy a Audio kurzy vám pomáhají zažívat své nejniternější já, které je vaší podstatou a zdrojem všeho. Když jste ve spojení se svým pravým Já, Božským Já, můžete si vytvořit zázraky. Cítíte se podporování vesmírem. Zjišťujete, že vaše tvořivost vzkvétá, objevují se nové úžasné příležitosti a překážky mizí.

Vaše Božské já je zdrojem nekonečného dobra. Má pro vás vše, co byste kdy mohli potřebovat, a pouze čeká, až se s ním zkontaktujete. Skrze tento kontakt můžete požádat o všechny dary vědomí, které vám může toto já nabídnout, například lásku, radost, mír, jas, moudrost a vizi. Můžete požádat o jasné vedení, abyste věděli, co dělat. Můžete požádat o to, abyste se cítili plní energie a inspirování.

Abyste se kontaktovali s tímto já a napojili se na nekonečné dobro, které je vám k dispozici, začněte tím, že se obrátíte do svého nitra a požádáte své nejniternější já, aby se vám ukázalo. Požádejte ho, aby vám pomohlo otevřít se a přijmout všechny dary vědomí. Požádejte o vědomí toho, abyste si pamatovali, že máte požádat o vše, co potřebujete, a abyste věděli, oč požádat a důvěřovali, že vždy vám bude dáno, co potřebujete.

Vaše Božské já vždy odpoví na vaši žádost tím, že vám poskytne vědomí, které vám umožní vytvořit si to, oč žádáte. Například si můžete chtít vytvořit milující vztah. Spojte se tedy se svým Božským já a požádáte ho, aby vám pomohlo si takový vztah vytvořit. Toto vaše já vám může pomoci tím, že ve vás znásobí vědomí, které vám takový vztah vytvoří, například schopnost dávat a přijímat lásku, větší sebeúctu, sebejistotu a podobně.

Pomyslete na kvalitu vědomí, o kterou chcete požádat, například vědomí vytvořit si něco, co chcete. Vězte, že nikdy neexistuje potřeba, aniž abyste měli prostředky si ji naplnit. Všechny upřímné žádosti jsou slyšeny a vyslyšeny. Zapište si to, oč žádáte, a uznejte a prozkoumejte jakékoliv nové uvědomění, pochopení a vhledy, které k vám přijdou potom, co jste o to požádali.


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara