Manifestování prostřednictvím vyššího vědomí

Zdraví vás Sanaya a Duane!

Chtěli bychom se s vámi podělit o informace, které nám o manifestování sdělili Orin a DaBen a které vám mohou pomoci zažívat více hojnosti, míru a naplnění ve vašem životě. Můžete si vytvořit prosperující život plný hojnosti, protože zdrojem své hojnosti jste vy sami, nikoliv vaše práce, ekonomika nebo vaše investice.

Tato doba je úžasná na to, abyste si manifestovali nové vědomí a nové směry ve svém životě a abyste používali a procvičovali své schopnosti manifestování! Je čas, abyste využívali vědomí, které jste nabyli a základ, který jste si vytvořili tím, že jdete duchovní cestou a probouzíte si své vědomí. Teď, v této době, je světlo duše viditelnější a lidé jsou k němu otevřenější, než kdykoliv předtím.

Energie přítomné právě teď jsou pro manifestování ještě lepší,
než stabilní ekonomické podmínky, které dříve existovaly.

Energie přítomné v současnosti, jsou energiemi, které vás posouvají vpřed. Využijte tento čas na to, abyste začali s novým podnikáním, vrhli se do nových příležitostí a dělali to, o čem jste snili. Zbavte se omezujícího myšlení a přemýšlejte velkoryse!

Není potřeba těžce zápasit nebo upadat do omezujícího myšlení založeného na nedostatku, které je ve světě stále tak rozšířené. Když odmítnete tento druh myšlení a otevřete se hojnosti, nejenom že tím pozvednete sebe, ale také nabídnete každému kolem sebe naději, inspiraci a odvahu.

Můžete si například představit, že energie na Zemi se někdy stávají velmi turbulentními, podobně jako například vlny oceánu během bouřky. Když rozšíříte své vědomí, vytvoříte si obrovskou loď, na které můžete na oceánu plout. Bouřlivé vlny jsou v porovnání s velkostí vaší lodě velmi malé – v porovnání s lodí, která představuje vaše rozšířené vědomí, které teď zažíváte. Vlny a turbulence jsou ve skutečnosti v porovnání s lodí vašeho vědomí tak malé, že vás sotva ovlivní.

Vy jste si již vybudovali „velkou loď“ a to pomocí veškeré té expanze vědomí, kterou jste již prošli. Rádi bychom vás podpořili v tom, abyste nadále rozšiřovali své vědomí a vybudovali si ještě silnější základu vědomí, která vám umožní manifestovat si naplňující život v hojnosti a stát se zdrojem světla pro druhé. Zavřete si oči a představte si „loďku“ svého vědomí. Jak velká je vaše loď v porovnání s vlnami? Představte si vlny takové velkosti, jaká je vám příjemná.

Manifestování z Vyššího vědomí – čtyřdimenzionální manifestování
Co to znamená čtyřdimenzionální manifestování?

Představte si, že jste dvojdimenzionální bytost a že mezi vámi a tím co chcete, existuje překážka. Vypadá to jako obdélník. Jediný způsob, jak se dostat k tomu, co chcete, je vzít to přes danou překážku a překonat ji. Takže to, o co budete na této úrovni pokoušet, bude vesměs o tom, jak překonávat překážky a dostat se přes bariéry.

Pokud byste najednou měli 3-dimenzionální vědomí, podívali byste se “shora” na dvojdimenzionální obdélník a uvědomili byste si, že můžete natáhnout ruku a vzít si to, co chcete, a že obdélník nebo ta překážka pro vás z této vyšší perspektivy nepředstavuje potíž.

Teď si představte, že máte 4-dimenzionální vědomí. Když se rozšíříte do vědomí své duše a Božského já, vašeho světelného těla a Božské vůle, získáváte tak 4-dimenzionálním vědomí. Z tohoto místa získáváte vědomí jít za omezení a dostat se z místa, kde se cítíte uvíznutí, které se zdají být skutečné ze 3-dimenzionální perspektivy.

Čtvrtá dimenze je vyšší dimenze vědomí, kde existujete a do které vstupujete prostřednictvím spojení se svým světelným tělem, svou duší a se svým Božským já. Je to obrovský vesmír sestávající ze světla, vědomí a lásky. Pokaždé, když dosahujete vzhůru k vyšším částem své bytosti, vstupujete do tohoto zdroje inspirace, tvořivých myšlenek, energie, moudrosti, pochopení a duchovní vize.

Se čtyřdimenzionálním vědomím jste v kontaktu se svou intuicí, neomylným zdrojem vedení a moudrosti, které vás vede k těm správným krokům, dobrým volbám a rozhodnutím, k harmonickým vztahům a k pocitu fyzické a duševní pohody. Je to vědomí, které je zdrojem veškeré vaší hojnosti a které vám v každém okamžiku přináší všechny zdroje a pomoc, jež potřebujete.

Můžete se napojit na nekonečnou sílu,
jež spočívá ve vašem nitru,
a manifestovat si všechno, co potřebujete.

Představte si, že jste kapkou v oceánu. Pokud si myslíte, že jste od oceánu odděleni, cítíte se bezmocní, bezradní a neschopní napojit se na hojnost oceánu, která je všude kolem vás. Když naopak víte, že jste jeho součástí, máte sílu oceánu v sobě. Skrze rozšiřování svého spojení s oceánem – samotného vědomí – se můžete napojit na nekonečnou sílu, hojnost a vědomí, které je vám k dispozici. Už více nebudete mít identitu malé bezmocné kapky v oceánu, ale místo toho bude vaší identitou samotný oceán moře, všemocné, všudepřítomné a vševědoucí.

Jak si rozšiřujte své vědomí prostřednictvím a trávíte čas ve vyšších dimenzích spojováním se se svou duší, kontaktováním se s Božským já, slaďováním se s Božskou vůlí a/nebo ve sférách světelného těla, nebo prostřednictvím jakéhokoliv jiného způsobu, který jste se naučili, zjišťujete tak, že nejste malou bezmocnou kapkou v oceánu. Víte, že jste součástí samotného vědomí, že jste milovaní, že vesmír je přátelský a že všechno pracuje pro vás a s vámi. Dokonce i jeden okamžik tohoto kontaktu vám může přinést nápad nebo vizi, která může změnit váš život, a to vždy k lepšímu.

Když jste spojeni s obrovským oceánem vědomí,
manifestování se děje jinak.

Jak se zapojíte do proudu života a stanete se součástí oceánu vědomí, zanecháváte starý způsob manifestování, logický způsob myšlení levé mozkové hemisféry. Přestáváte se snažit na všechno přijít nebo kontrolovat a manipulovat vesmír, aby vám poskytl to, co chcete. Necháváte odejít myšlení, že více hojnosti budete mít, když budete pracovat tvrdě, věnovat své práci více hodin, dělat si starosti nebo přesvědčovat k něčemu druhé lidi. Přestáváte si myslet, že mít to, co chcete, je závislé na síle nebo rozhodnutích někoho jiného.

Už více nezažíváte překážky a omezení jako například nedostatek finančních prostředků, příležitostí, práce, klientů, tržeb, nápadů atd. Svůj pokrok nebo úspěch už více neměříte podle tradičních měřítek vaší společnosti, ale namísto toho na základě pocitů, že je něco správné. Uvědomujete si, že když se nesnažíte ovládat věci svou myslí, vesmír vám poskytne mnohem více a lepších věcí, než byste vůbec kdy mohli pomyslet žádat.

Manifestování se stává zcela automatickým,
je přirozeným produktem vašeho vědomí.

Když rozšíříte své vědomí a vlastně tak poznáte, že jste více než jenom osobnost, to, co si manifestujete, může být přesně to, co potřebujete. Ta nejmenší část manifestování je přivést věci do hmotné formy. Většina lidí si manifestuje věci starým způsobem, nejdříve mají touhu a pak těžce pracují na tom, aby dosáhli toto, co chtějí. Při novém způsobu manifestování z vyššího stavu vědomí k vám přijde inspirace nebo tvůrčí myšlenka od vyšší části vaší bytosti vnést si něco do svého života. Často se to objeví jako inspirace nebo tvůrčí myšlenka. Když inspirace přijde z vyšší části vaší bytosti, nese sebou všechno potřebné proto, aby se rozvinula – energii, vizi, jasnost, nadšení, lidi, příležitosti, zdroje a vedení.

Můžete mít všechno, co potřebujete
a to v okamžiku, kdy to potřebujete.

Realizace vašich cílů, které si manifestujete, se děje automaticky, prostřednictvím nápadů a příležitostí, které k vám přicházejí, a prostřednictvím synchronicity. Cokoliv, co potřebujete, dostanete. Mohou to být tvůrčí myšlenky, nové pohledy a nové způsoby myšlení, inspirace, zdroje, kontakty, obchodní příležitosti, klienti a práce, která vás těší. Věci se budou objevovat v okamžiku, když je budete potřebovat, a opouštět váš život, když splnily svůj účel. To, co si manifestujete, se bude objevovat automaticky, když následujete své vnitřní vedení a zůstáváte v proudu. Věci fungují lépe a vy objevujete nové způsoby myšlení, které vám přinesou větší potenciál v každé oblasti. V jednotlivých oblastech svého života jste tak šťastni, jak jste nikdy předtím šťastní nebo naplnění nebyli.

Kdykoliv trávíte čas ve vyšších dimenzích prostřednictvím spojováním se se svou duší, Božským já, Božskou vůlí a nebo se svým světelným tělem, přijímáte energii, která transformuje každou oblast vašeho života. Dokonce i krátký okamžik tohoto kontaktu vám může přinést myšlenku nebo vizi, která může ovlivnit váš život, a to vždy směrem k lepšímu. Takže cvičte, spojujte se a dosahujte vzhůru. Nemusíte těžce zápasit a zažívat pocity nedostatku a omezení. Všechno, co budete kdy potřebovat, najdete ve svém nitru.

Spojte se s esencí své bytosti,
se svým nejniternějším já.

Pro manifestování si vyššími způsoby, je potřebné, abyste se spojovali s esencí a zdrojem své bytosti. Představte si, že jste si koupili elektrický spotřebič a chcete, aby pracoval. Můžete si všemi možnými způsoby představovat, že funguje, ale dokud ho nezapojíte do elektřiny, nemá žádnou energii na to, aby fungoval. A jiný příklad. Představte si, že se chcete opálit. Můžete o tom meditovat, myslet na to, aby se tak stalo, nicméně dokud se nespojíte se sluncem nebo nějakým zdrojem světla, opálit se nemůžete.

Manifestování z Vyššího Vědomí
představuje mnohem více, než manifestovat si nějakou věc;
je to manifestování si celého svého života.

Manifestování si z vyšší úrovně vědomí vám umožňuje tvořit si všechno ve vašem životě tak, aby to bylo v harmonii s vaší nejhlubší bytostí. Posuny, ke kterým dojde díky vašemu rozšířenému vědomí a uvědomování si svého spojení s oceánem života, se manifestují mnoha způsoby. Některé se manifestují v materiální podobě. Jiné se projeví jako změny ve vašem vědomí, jako například pocit větší lásky a soucitu, pocit prostoru a svobody, zmírnění strachu a úzkostí a pocit, že všechno na světě je v pořádku. Získáte větší schopnost rozpoznat myšlenkové formy a přesvědčení a změnit je, pohlédnout za překážky a více si uvědomovat, co je pro vás možné si vytvořit, dosáhnout nebo mít ve svém životě.

To, že manifestování funguje, můžete poznat podle synchronicity, která se začne dít, podle větší harmonie, kterou začnete prožívat, podle své vděčnosti za všechno, co máte, a prostřednictvím stále většího uvědomování si, že v každém okamžiku máte všechno, co potřebujete.

A o tom právě je manifestování si z vyššího stavu vědomí – přenést se do vyššího vědomí, které vám umožňuje změnit věci pomocí zážitku z vyšších, více rozšířených stavů uvědomění. To vás spojuje se čtvrtou dimenzí prostřednictvím vyšších aspektů vaší bytosti, kde poznáváte sebe jako součást oceánu samotného vědomí. Máme k dispozici mnoho článků, audio kurzů a knih, které vám mohou pomoci vytvořit si lepší životní podmínky a větší prosperitu.

* * *

Rozšiřte své vědomí pomocí Orinovych a DaBenovych kurzů

DaBen a Orin vás prostřednictvím množství svých kurzů připravovali na to, abyste byli schopni využít současné energie pro posun vpřed ve svém životě, a to novými úžasnými cestami. Zatímco všechny jejich kurzy jsou o rozšiřování vědomí, tyto následující vám mohou nejvíce pomoci rozšířit své vědomí během této doby, abyste si tak mohli vytvořit více naplňující život a větší hojnost. (Zatím k dispozici pouze v angličtině na stránkách www.orindaben.com.)
  • Probuzení světelného těla vás naučí, jak pracovat se svou energií a veškerou energií, která je kolem vás, byste se rozšířili do vyššího vědomi a rozvinuli si schopnost uvědomování si jemných energií vyšších dimenzí.
  • Orinovy kurzy Božské vůle vás naučí, jak se spojovat se všemi sedmi kvalitami Božské vůle, abyste transformovali svůj života a své vědomí.
  • Orinovy kurzy Božského manifestování vás naučí, jak pracovat s mocnými duchovními silami a se svým Božským já, abyste si tak manifestovali lepší a více naplňující život a transformovali své vědomí.

Prožíváte-li finanční krizi

I když je možná těžké tomu uvěřit, že každá krize ve vašem životě představuje obvykle bod zvratu, který evokuje vaši duši a uvolňuje novou a mocnou energii. Krize vás obvykle směřují na vyšší cestu a přivolávají vaši vnitřní sílu, abyste udělali potřebné změny ve svém směřování. Potřebujete-li zvláštní dávku energie nebo pomoc od průvodců, navštivte uvedený odkaz.

S vděčností

Sanaya a DuaneSouvisející články:

Cvičení: Změňte svá přesvědčení
Cvičení: Tvoření hojnosti - Afrimace


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara