Co je to Božské já? Proč se s ním spojovat?

Co je to Božské já?

Když Orin mluví o vašem Božském já, má tím na mysli Já, které existuje na ještě vyšší úrovni, než vaše duše. Je to Božská podstata vaší bytosti, zdroj všeho světla a života uvnitř vás. Vaše duše je blíž vaší osobnosti a funguje jako prostředník mezi vámi a vašim Božským já do té doby, dokud nebudete schopni přímo zažívat a uvědomovat si sebe jako své Božské já, kterým jste.

Proč se spojovat se svým Božským já?

Otevřete-li se svému Božskému já, můžete od něj přijímat vedení, mír, harmonii a projasňující světlo. Když přijímáte energie, které vám posílá vaše Božské já, můžete ve svém nitru dosáhnout stavu klidu, kdy se vaše mysl zcela ztiší. Můžete se odpoutat od všeho rozptylování fyzického světa a zregenerovat se ve světle, lásce a síle tohoto věčného já.

Prostřednictvím tohoto já se můžete hrát ve světě veškerého potenciálu a manifestovat si svou nejvyšší cestu. Toto já odhaluje všechny iluze, touhy a připoutanosti, které vás drží chycené v pasti nižších vibrací a na nižší cestě. Získáváte tak s jeho pomocí větší schopnost rozpoznat limitující, neharmonické a omezující energie a formy. Vaše Božské já nejenom že odhalí tato omezení, ale kontakt s ním vám umožní mít sílu, moudrost a vizi, abyste tyto energie mohli uvolnit.

Vaše Božské já se neustále snaží s vámi spojit a posílat vám sílu, prosvětlení, lásku a moudrost, abyste se vysvobodili ze všech uvězňujících forem, myšlenek, pocitů a situací a přitáhli si do svého života vyšší formy, myšlenky, pocity a situace.

Vaše Božské já je všemocné. Když se s tímto svým já spojíte a více sladíte, získáte větší sílu a schopnost posílat pryč negativní energie a poznat, že žádné myšlenky, přesvědčení, energie, lidé, ani situace ve vašem životě nemají nad vámi moc - nemají moc nad vašim pravým já. Vaše Božské já je moudré, ví všechno a neustále vám ukazuje lehčí, lepší a radostnější cestu, jak žít.

Vaše Božské já je schopno prolomit jakákoliv omezení vaší osobnosti a jakékoliv koncepty a otevřít vás novým způsobům žití a bytí. Spojování se s tímto já přináší pocit plynutí, zapojení se do proudu a stoupání po spirále vzhůru. Na chvíli se teď ztište a požádejte toto své já, aby vám poslalo nápad, požehnání, moudrost nebo odpověď na nějakou otázku. Každá upřímná a vážně míněná prosba a každé volání vyslané k tomuto já, vždy přivolá jeho odpověď.

Zůstaňte otevření přijetí této odpovědi. Může přijít ve formě energie, vhledů, nějaké cesty nebo dveří, které se vám otevřou, ve formě nové příležitosti, která k vám přijde, nebo stažení energie z nějaké jiné cesty. Můžete k vám přijít nová vize, pochopení, pocit míru a harmonie. Existuje mnoho způsobů, jakým se vaše Božské já s vámi spojuje a je jich příliš mnoho, než aby bylo možné je vyjmenovat. Zůstaňte otevřeni odpovědím v jakékoliv formě, které k vám přijdou.

Popis některých kvalit Božského já, Věčného já

Omniprezentní (přítomné všude zároveň).
Omnipotentní (všemocné, všemohoucí).
Omniscentní (vševědoucí).
Věčné, oplývající nekonečnou dokonalostí bytí.
Nekonečná Bytost, Láska a moudrost.
Nekonečné věčné Světlo.
Já, které je oproštěno od všech připoutaností a všech činů.
Já, které je konstantní, neměnné, nezničitelné a nezměnitelné. Já, které je stále stejné.
Já, které je pozorovatelem pouze sledujícím vaše zkušenosti.
Já pozorující veškerou činnost vaší mysli, ale neidentifikující se s ní.
Zdroj všech odpovědí.
Centrum vědomí uvnitř Jednoho života.
Centrum vědomí ve velkém Oceánu života.
Centrum vědomí pod povrchem jednoho velkého „já“.
Vědomí celku, manifestující se prostřednictvím bodu nebo centra vědomí.
Vědomí spočívající v klidu, bez jakýchkoliv myšlenek.

Mějte na paměti, že žádné popisy Božského já nejsou dostačující. Toto já je možné poznat jen skrze přímou zkušenost a nelze ho poznat prostřednictvím racionální mysli.

Vaše vědomí se neustále rozšiřuje, až dokud si neuvědomí svou jednotu s Celkem. Za všemi formami a jmény viditelného světa je možné nalézt Jeden Život - Jednu Sílu - Jednu Existenci - Jednu Realitu - JEDNOTU VŠEHO.

Související články:
Meditace pro Spojování se se svým Božským já


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara