Meditace pro Spojování se svým Božským já

Dále najdete postup pro otevření si komunikačního kanálu ke svému Božskému já prostřednictvím srdečního centra.

Prvním krokem pro spojování se se svým Božským já je spojit se se svou duší. Pokud jste se s duší ještě vědomě nespojovali, použijte nejdříve postup Splynutí se svou duší, neboť právě světlo duše odkrývá světlo vašeho Božského já.

K vašemu Božskému já existuje mnoho bran. Jednou z nich je ticho. Tiše se posaďte, nechte odejít jakékoliv myšlenky a představte si, že jste nekonečná inteligence, bezpodmínečná láska a veškerá moudrost, která se dívá skrze vaše oči. Vnímejte „já“ ve svém nitru, které je tam neustále přítomné, naskrz všemi stavy vašeho vědomí.

Požádejte toto já, aby vás k sobě přitáhlo, aby vás vtáhlo do ticha, skrze bránu, která k němu vede. Když vstoupíte do tohoto ticha, pokud chcete, požádejte o vedení, vhled, nebo nějakou odpověď. Nechte svou mysl úplně se ztišit do stavu vnitřního ticha, kdy se vaše mysl ničím nezabývá a o ničem nepřemýšlí, i kdyby to bylo pouze na okamžik.

A právě v tomto okamžiku ticha vám může Božské já poskytnout svou moudrost, sílu a lásku, kterou můžete přijímat. Věnujte každý den chvíli tomu, abyste se ztišili, spojili se se svým Božským já a umožnili mu přitáhnout si vás k sobě.

Všimněte si, jaké nové myšlenky vás následně napadnou. Čím více to budete dělat, tím více síly, lásky, moudrosti, vedení, hojnosti, vize a mistrovství v pozemské rovině budete mít.

Související články:

Co je to Božské já? Proč se s ním spojovat?


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara