Jak se může změnit váš život, naučíte-li se žádat a přijímat od svého Božského já

Uvědomování si svého božského vědomí, což je to, kým jste, a to tím, že se naučíte žádat a přijímat od svého Božského já, vám přinese významnou transformaci vědomí. Když si uvědomíte, že všechno, co jste považovali za těžké, těžké není, že všechno to napětí, zápasení a úsilí, jež jste si mysleli, že je nezbytné pro naplnění vašich potřeb, je zbytečné, a když si uvědomíte, že to, co jste považovali za překážky a bloky, neexistuje, vaše identita a pocit ze sebe sama se výrazně změní.

Už se více nebudete cítit uvíznutí a zablokovaní, protože víte, že můžete požádat o dary vědomí svého Božského já. Toto vědomí vám umožňuje snadněji opustit minulost a všechno, co vás drží zpátky, a přináší vám odpovědi, řešení a ukazuje cestu vpřed. A život se tak stává lehčím. Najednou zjistíte, že zázraky je možné zažívat neustále.

Ve svém životě můžete mít neomezené dobro.

Když se otevřete svému Božskému já, naučíte se, jak od něj žádat a přijímat, a rozvinete si božské vědomí, zjistíte najednou, že jste v minulosti nežádali ani o malou část toho, co můžete mít – moudrost, lásku, vizi, jas a ještě mnoho dalšího, jenž mohou být vaše. Když se spojíte se svým Božským já a požádáte, o to, co chcete, můžete mít ve svém životě neomezené dobro. Výzvou pro vás bude, o co všechno si dovolíte žádat a kolik dobra dokážete do svého života přijmout.

Když se naučíte, jak žádat a přijímat od svého Božského já, nebudete si již více dělat starosti o budoucnost. Budete si uvědomovat, že ať vám cokoliv chybí, nebo máte jakoukoliv potřebu, tato potřeba může být naplněna v každém okamžiku, jednoduše tím, že se spojíte se svým Božským já a požádáte o vědomí pro naplnění jakéhokoliv nedostatku nebo potřeby, kterou vnímáte. Můžete si například uvědomit potřebu vyjasnění nebo vedení a požádat o něj. Můžete požádat o to, aby se vám dostalo vedení, které bude natolik jasné, že ho nebudete moci pochopit nesprávně.

Můžete žádat a přijmout vědomí radosti, sebedůvěry, hojnosti, pocitu fyzické pohody a zdraví a klidu. Můžete požádat o odpovědi, řešení a tvořivé nápady, a přijmout je, a to kdykoliv je potřebujete. Můžete požádat o pochopení, vhledy a vize. Jakékoliv kvality, o které upřímně požádáte, skutečně se pro ně rozhodnete a jejichž příjímání se otevřete, k vám přijdou.

Žádání a příjímání může významně urychlit
váš duchovní růst.

Pokaždé, kdy o něco požádáte a přijmete to, posilujete svou schopnost zažívat svou skutečnou identitu a poznávat, kým jste, a to úžasnou božskou bytostí. Naučit se žádat a pak se otevřít přijímání od svého Božského já, vám může umožnit udělat kvantový skok ve svém vědomí.

Můžete požádat o duchovní kvality jako je větší soucit, shovívavost, odevzdání se, otevřenost, vnímavost vůči světu, schopnost jít výše a spojit se se svým průvodcem. Můžete požádat o urychlení svého duchovního růstu. Můžete požádat o to, abyste byli schopni udržet si uvědomování si svého Božského já, žít ve vědomí jednoty, přestat hledat a vědět, že už jste tam, kde chcete být, probudit svoji duchovní vizi a ještě mnohem více!

Vaše Božské já na vás neustále dohlíží.

Vaše Božské já vás miluje bezpodmínečně a chce pro vás pouze dobro. Vždy se k vám obrací a nabízí vám vše, co má – mnoho svých darů vědomí, radosti, lásky, míru, harmonie a naplnění. Abyste mohli tyto dary přijmout, musíte se s tímto Já vědomě spojit a být otevření přijímání veškerých jeho darů, které se objeví ve vašem životě jako události, situace, odpovědi, vedení, příležitosti a mnoho dalšího.

Když žádáte a přijímáte,
otevíráte se novým cestám bytí,
které vedou k lepšímu a více naplněnému životu.

Když nezapomínáte žádat o cokoliv, co potřebujete, necháváte odejít staré způsoby bytí. Překonáváte staré návyky, vzorce a přežité způsoby vypořádávání se se světem. Už více „nespíte“ a nejednáte automaticky. Přivoláváte si vědomí svého Božského já, které ví, že život nemusí být těžký, že ve skutečnosti můžete prožívat pocity pohody bez ohledu na to, co se ve vašem životě děje. Můžete být zdrojem světla, míru a harmonie pro všechny lidi kolem sebe.

Když se jednou spojíte se svým Božským já, jak vás k tomu povede Orin v kurzu Žádání a přijímání od svého Božského já (v angličtině), můžete požádat své Božské já o cokoliv, na co si jen vzpomenete. Můžete také požádat o božské vědomí, abyste v každém okamžiku, kdy si uvědomíte nějakou potřebu, nezapomněli žádat a přitáhli si vědomí naplnění této potřeby, namísto vědomí nedostatku a omezení.

Jak se otevřete božskému vědomí, můžete přijímat odpovědi, vedení, světlo a energii, abyste tak věděli, jaké kroky máte podniknout, aby vám přinesly ty nejlepší výsledky. V každém okamžiku můžete žádat o to, co potřebujete, včetně mentální jasnosti, emocionálního klidu a fyzického zdraví. Můžete požádat o to, abyste se cítili energizovaní, inspirovaní, bdělí a vědomí si všech úrovní. Orin vám během tohoto kurzu bude pomáhat, abyste věděli, jak žádat, jak se otevírat božské dokonalosti, která je ve vašem životě možná, a jak se naučit zůstat během dne ve stavu přijímání od svého Božského já.

Můžete žít svůj život s pocitem lehkosti a plynutí.

Když se spojíte se svým Božským já a naučíte se přijímat a žádat a když víte, že v každém okamžiku budete mít vše, co potřebujete, přinese vám to pocit pohody a klidu. Jak požádáte o božské vědomí a přijmete ho od svého Božského já, události a situace se budou vyvíjet báječně a hladce. Nebudete už více žít od jednoho problému k druhému, ale na místo toho se budete soustředit na to, co milujete a co chcete dělat. Budete cítit, že budoucnost vám vždy přinese dobro.

Jak se neustále vědomě spojujete se svým Božským já, dveře se vám budou otevírat, kontakty k vám budou přicházet v okamžiku, kdy je budete potřebovat, a budete dostávat nápady, co máte udělat. Můžete lépe slyšet a následovat ten slabý tichý vnitřní hlas svého Božské já a budete s větší jistotou vědět, co podniknout. Váš život získá úžasné plynutí a řád a budete se cítit otevření, vyrovnaní a plní života.

Pro vaše Božské já je potěšením
dávat vám vše, co má.

Všechno, co má vaše Božské já, je vaše. Neexistuje nic, oč byste nemohli žádat. Toto já ve vašem nitru, toto vaše pravé nejniternější já, je nekonečná dobrota, neomezená láska, tvořivá inteligence a vševědoucí moudrost. Všechny prosby k vašemu Božskému já jsou vyslyšeny skrze dary vědomí, a to včetně materiálních věcí. Například schopnost manifestovat si dům nebo auto vychází z vědomí, které máte. Protože jste požádali a jste otevření přijímat, vaše Božské já vám pomůže získat tyto věci tím, že vám poskytne nové vědomí, pochopení a uvědomění, které potřebujete na to, abyste si je mohli manifestovat. Vaše Božské já vám přinese to, oč žádáte tak, aby to posloužilo vašemu vyššímu dobru a přišlo to v pravý čas a v takové formě, která vás posílí.

Všechny klíče ke království spočívají ve vás. Veškerá radost, mír, přátelství, hmotné věci, veškeré pocity jistoty, pohodlí a naplnění jsou ve vás a čekají na to, až se na ně napojíte a vědomě je realizujete. Vaše Božské já ví, co potřebujete a snaží se vám to vždy dát. Své nekonečné dary vědomí vám může dát pouze do takové míry, do jaké se s ním zkontaktujete, uvěříte v něj, otevřete se mu, požádáte ho o to, přijmete to a budete mu naslouchat a jednat na základě jeho neustálého vedení. Když žijete v uvědomování si svého Božského já, problémy jsou stále menší a menší až nakonec mizí.© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara