Svítání nového světla

Pro lidstvo nadchází nové světlo, světlo naděje, inspirace a duchovní vize. Toto světlo nabízí mnoho příležitostí a možností expanze vědomí pro ty z vás, kteří dosahujete vzhůru a nasloucháte ve svém nitru.

Můžete se otevřít tomuto novému světlu a příležitostem pro transformaci na každé úrovni, které přináší. Můžete obejmout toto nové světlo a urychlit tím své duchovní probuzení. Můžete růst prostřednictvím radosti, namísto boje, být ve správný čas na správném místě a mít v každém okamžiku všechno, co potřebujete.

Nové příležitosti na vás čekají právě teď. Nové kvality světla svítající pro lidstvo ulehčují prožívání vědomí vaší duše a ducha (jímž se také říká Božské já), a to v běžných stavech uvědomování si. Toto světlo odkrývá Božské já ve vašem nitru – silné, schopné já plné nápadů a oplývající hojností. Toto světlo vám nabízí úžasné příležitosti rozvinout více z potenciálu vašeho života.

Vaše vědomí vytváří vaši realitu

Vaše vědomí určuje způsob, jakým myslíte a cítíte se a vaše myšlenky a pocity určují vaše okolnosti a podmínky v oblasti vašich financí, vašich vztahů i aktivit, které si vybíráte. Pokaždé, když se kontaktujete se svou duší a Božským já se vaše vědomí rozšíří. Přitahujete si k sobě harmoničtější okolnosti plné hojnosti.

Můžete uvolnit cokoliv, co vás drží zpátky

Opouští-li něco váš život, jakkoliv důležité nebo cenné se vám to zdálo, je to proto, že vás to nějakým způsobem brzdilo. Odchází-li něco, vězte, že přichází něco lepšího. A protože toto nové světlo odhaluje více božskosti ve všech formách a ve všem živém, je lehčí vidět, které věci jsou skutečné a důležité a které jsou zbytečné a nepotřebné. Je pak jednodušší nechat odejít cokoliv, co vás drží zpátky.

Stanovte si záměr

Nikdy předtím vás Vesmír tak nepodporoval v následování vaší vyšší cesty, objevování nových směrů a stávání se světlem pro druhé. Chcete-li se otevřít novým příležitostem, které na vás čekají, stanovte si právě teď záměr prohloubit kontakt se svou duší a Božským já, pozvednout své vědomí, naslouchat svému nitru a jednat na základně vnitřního vedení. Máme k dispozici Orinovu meditaci Svítání nového světla, kterou můžete použít pro sladění se s tímto novým světlem a zažívat svou duši a své Božské já.

Naslouchejte svému vnitřnímu vedení

Kontaktování se se svou duší a Božským já vám umožňuje nahlížet na svůj život novýma očima a mít transformující vhledy týkající se vašich aktivit, přátel, vaší cesty a práce. Do vašeho vědomí mohou přijít informace o novém směru nebo o tom, jak pozměnit cestu, na které se nacházíte.

Naslouchejte těmto vhledům a jednejte na základě nich. Když to děláte, objeví se ve vašem životě množství pozitivních změn, jak se váš život dostává do většího souladu s vaší duší a Božským já. To, co si vytvoříte, vám přinese hluboké uspokojení a výsledky ve formě více příznivých okolností. Budete zažívat více síly, světla, moudrosti a pochopení, které v sobě máte. Změny, které uděláte, když jste vedeni zevnitř, budou neustále zdrojem božské dokonalosti, plánu a vyššího poslání vašeho života, který čeká na rozvinutí.

Vykročte do nové kapitoly svého života

Ti z vás, kteří jste sladěni se svou duší a Božským já, mohou tuto dobu zažívat jako období, kdy se kráčíte vpřed, otevíráte se větší hojnosti, míru, harmonii, které vědomí tohoto já přináší. Můžete odmítnout negativní myšlení a stát se zdrojem světla pro všechny lidi kolem vás. Můžete najít nové formy, které čekají na to, až je objevíte, a pak je přinést do svého života. Můžete si k tomu udělat meditaci od Orina nazvanou Nová kapitola vašeho života.

Manifestujte si život v hojnosti

Sedm kvalit Božské vůle vytváří most k vašemu Božskému já a pomáhá vám probudit vědomí Božského já oplývající nekonečnou hojností a neomezeným potenciálem. Sedm kvalit Božské vůle nabízí plné spektrum vědomí, které vám všemožně pomůže žít a manifestovat si vše jako své Božské já.

Obejměte nové

Existuje radostný, harmonický svět plný hojnosti, který na vás čeká, když se otevřete tomuto novému světlu a rozšíříte svůj kontakt se svou duší a Božským já. Příležitosti jsou nekonečné!© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara