Práce se Solárním světlem

Zdraví Vás Orin a DaBen. V tomto článku a následující meditaci vám ukážeme, jak pracovat se Solárním světlem, abyste naplnili část vyššího poslání své duše, kterým je stát se dokonalejším světlem.

V Orinově knize Láska duše a v audio kurze Solární vyzařování Orin učí, jak se spojit se Solárním světlem. Se Solárním světlem můžete pracovat na tom, abyste zvýšili své vyzařování a zůstali stabilní a vyrovnaní bez ohledu na to, co se kolem vás děje.

Prvním korkem k tomu, abyste se stali dokonalejším světlem, je najít si světlo. Existuje mnoho druhů světla, se kterými můžete pracovat. My vám ukážeme vám, jak si najít Solární světlo a pracovat s ním, protože Solární světlo je jedno z nejmocnějších světel ve vašem univerzu. Nazývá se „Srdce Slunce“. Vyživuje veškerý život v rovině duše, kde žije vaše duše, stejně tak jako fyzické Slunce vyživuje veškerý život v pozemské rovině, ve které žijete vy.

Solární světlo je úžasná,
obrovská, živoucí bytost.

Jeho energie sahá do nekonečna a prozařuje pozemskou rovinu. Je to úplný souhrn veškerého vědomí ve všech dimenzích a rovinách, ve kterých existuje, včetně pozemské roviny. Udržuje v sobě světlo všech duší, všech planet a veškeré světlo ve vašem univerzu. Je to světlo vyšší vůle, univerzální lásky a tvořivé inteligence. Když s ním pracujete, můžete odrážet jeho světelné kvality a použít jeho intenzivní světlo, které vysílá do pozemské roviny, abyste transformovali svůj život a stali se dokonalejším světlem.

Abyste si mohli najít toto světlo a poznat ho, vyžaduje to klidnou mysl, pokojné emoce a vědomí, které dokáže obsáhnout světlo. Pro uvědomování si tohoto světla budete potřebovat, aby vaše mysl byla schopna přijímat a jasně slyšet vedení a poznání vaší duše. Dále budete potřebovat, aby vaše emocionální tělo bylo natolik klidné, aby mohlo poznat štěstí, lásku a mír vaší duše. Hra se světlem, která následuje dále, vám poskytne cesty, jak zažívat mentální klid a emocionální vyrovnanost, které jsou potřeba na to, abyste si našli a poznali světlo.

Abyste si světlo našli, budete potřebovat otevřít si kanál směrem nahoru, rozvinout svou schopnost najít si a poznat vyšší úrovně světla a být schopni vzít si sebou více a více svého vědomí, když dosahujete vzhůru. Když jste si jednou světlo našli a uvědomujete si ho tak, jak existuje ve vyšších dimenzích, můžete si lehčeji najít a vytvořit toto světlo ve svém každodenním životě. Jak si ho do sebe vtahujete, můžete rozšířit svou vizi toho, co je možné, a mít jasnější nápady, jak realizovat tuto rozšířenou vizi skrze konkrétní kroky, slova a činy.

Provedeme vás teď meditací, při které vám ukážeme, jak pracovat se Solárním světlem na jeho vlastní rovině, abyste si ho tak mohli najít, vtahovat ho do sebe a vyzařovat ho.

Přivolejte si k sobě Solární světlo.
Představujte si kolem sebe
kokón Solárního světla.

Začněte tím, že se zklidníte a přivoláte si k sobě Solární světlo. Představujte si, že vdechujete Solární světlo, až dokud nebude tímto světlem naplněna oblast kolem vaší páteře a nebudete ho vyzařovat do místnosti kolem sebe. Nadále si přivolávejte k sobě Solární světlo, až dokud nebudete obklopeni kokónem světla.

Začněte pozvedat své emoce tím, že necháte Solární světlo proudit do svých emocí a zklidňovat je. Pak ho nechte proudit do svých myšlenek, vnášet do nich světlo a jas. Nechte odejít myšlenky na váš vnější svět, na fyzický svět neustále se měnících forem a situací. Nechte se rozšířit do Univerzální mysli vyšší moudrosti, myšlenek a forem a odsuď do roviny duše, kde má Solární světlo svůj domov.

Věnujte teď chvíli tomu, abyste vnímali rovinu duše. Vnímejte světlo, krásu, radost a lásku, která je tady přítomna. Najděte si sebe sama, jak tady existujete jako vzorce světla a energie. Vyšlete svou pozornost k moři světla roviny duše, pozorujte, jak při tom dokážete lehce expandovat, stát se více vyzařujícím. Pozorujte Solární světlo nad sebou a vnímejte jeho teplo. Všimněte si, jak lehce si nacházíte světlo všude kolem sebe!

Jak se díváte na Solární světlo, pozorujte jeho otáčení. Všimněte si, jak se s každou otáčkou znovu slučuje dohromady do ještě krásnějšího a dokonalejšího světla. Představujte si, že když ho pozorujete, stáváte se sami také krásnějším a dokonalejším světlem. Jak se soustředíte na Solární světlo, začínáte si ho do sebe vtahovat, abyste se mohli stát světlem.

Teď jste připraveni vtahovat si do sebe světlo a udělat další krok na cestě k tomu jak se stát dokonalejším světlem. Pomyslete na sebe znovu jako na světlo tady v moři světla roviny duše. Soustřeďte se na Solární světlo a vnímejte jeho kvality expanze. Všechno světlo kolem vás se pohybuje a expanduje.

Představujte si, že vtahujete do sebe tuto kvalitu světla, takže vaše vlastní energie se rozšiřuje od jádra vaší bytosti směrem navenek. Rozšiřujete se do vyšších a vyšších úrovní světla, štěstí a radosti. Jak se vaše světlo rozšiřuje, může se časem proměnit v nové myšlenky, širší vizi toho, co je možné a v neomezené myšlení.

Dovolte Solárnímu světlu,
aby zvýšilo množství světla ve vás.

Soustřeďte se na Solární světlo a všimněte si, že má schopnost zintenzívnit všechno světlo, které ve vás je.

Vtahujte tu kvalitu Solárního světla do sebe a představujte si, že když to děláte, všechno světlo ve vás se rozjasňuje. Věnujte chvíli tomu, abyste si představovali, jak se veškeré světlo ve vašem nitru stává jasnějším, takže můžete vidět a rozpoznat více ze svého světla. To se může později proměnit v to, že poznáte veškeré své silné stránky, vyšší kvality a lásku, kterou jste.

Soustřeďte se na Solární světlo a všimněte si, že každým okamžikem se ve vás rodí více světla. Představujte si, že si vtahujete do sebe tu kvalitu Solárního světla, kterou je „zrození světla“. Jak pozorujete veškeré světlo, které ve vás již je, představujte si, že se ve vás rodí každým okamžikem více světla. Pozorujte, jak se světlo rodí ve vašem energetickém poli. To se může později proměnit ve světlo, které vstoupí do vašeho života, do vaší mysli, emocí a těla, a to na místa, kde nikdy předtím neexistovalo.

Existuje nekonečné množství způsobů, jak se stávat světlem a my jsme vám ukázali pouze některé při práci se Solárním světlem. To, co jste právě dělali, je velmi skutečné, přestože můžete mít pocit, že jste pouze používali svou představivost. Začali jste do sebe vtahovat Solární světlo a to se manifestuje jako změny ve vašem vnímání a ve vaší schopnosti najít si světlo a stát se ním.

Představujte si, že vyzařujete Solární světlo.

Teď jste připraveni prozkoumat další krok, jak se stát dokonalejším světlem, a to vyzařování světla. Jak si hrajete s kvalitami Solárního světla a vtahujete si ho do sebe, začínáte vyzařovat. Pozorujte „záři“ neboli vyzařování, které začínáte nabývat. Stáváte se magnetičtí, protože všechen život je přitahován touto kvalitou světla.

Pomyslete na všechny duše, které jsou kolem vás v tomto moři světla. Jsou to duše ostatních lidí, jako vaše duše, duše velkých bytostí a duše jiných životních forem, jako zvířat a rostlin.

Jak se stanete více vyzařujícími, představujte si, jak duše těch, kteří jsou kolem vás, začínají reagovat na vaše vyzařování tím, že ho přijímají a vyzařují zpět k vám. Pomyslete na Solární světlo a na jeho kvalitu lásky a harmonie. Představujte si, že vyzařujete ke všem duším kolem sebe tu nejlaskavější a nejharmoničtější energii, jakou si jen dokážete představit. Řekněte si: „Jsem v harmonii s veškerým životem v univerzu. Miluji své já, miluji univerzum.“ Představujte si sebe sama v úplné harmonii s veškerým životem a v harmonii s vyšším posláním své duše, planety a Solárního světla.

Dále vyzařujte toto světlo harmonie do svého každodenního života. Pomyslete na nějakou situaci ve svém životě právě teď. Jak na ni myslíte, všimněte si, zda dokážete zůstat v tomto prostoru světla a radosti, expanze a lásky. Pokud na ni nedokážete myslet a zůstat při tom v tomto vyšším prostoru, vyberte si něco jiného, s čím budete pracovat a o čem dokážete přemýšlet z tohoto vyššího stavu, až dokud nezískáte více praxe. Nesnažte si přivolat nějaké myšlenky nebo nápady ohledně této situace, jednoduše na ni chvíli myslete.

Vyzařujte harmonii a lásku
do situace ve svém životě.

Vzpomeňte si na kvalitu harmonie a lásky Solárního světla. Přivolejte si tuto kvalitu k sobě, jak myslíte na tuto situaci. Požádejte, aby se každá část této situace zharmonizovala s univerzem a veškerým životem, včetně zharmonizování s vámi a vaší duší.

Představujte si, že všechno, co je světlem, kolem této situace, se vám stává více viditelným. Nechte zrodit se kolem této situace více světla. Řekněte si, že vesmír je dokonalý a že vždy pracuje pro vaše vyšší dobro. Tato práce se světlem se může později proměnit ve vyšší schopnost vnímat a rozšířit dobro, které vám tato situace přináší.

Vnímejte, jak se stáváte
dokonalejším světlem.

Jak pozorujete Solární světlo, představujte si, jak se vaše vlastní světlo stává krásnějším. Své poslání stát se krásnějším a dokonalejším světlem naplňujete každým okamžikem, který strávíte myšlenkami na Solární světlo. Stáváte se krásnějším a dokonalejším světlem tím, že nacházíte ve všem – včetně sebe sama – světlo, radost, lásku, expanzivitu a krásu, která tam je. Někdy je světlo skryto a by budete muset pracovat na tom, abyste tyto kvality světla našli, ale vždy jsou tam. To, že se na světlo zaměříte, vám ho přitahuje k sobě a dává vám schopnost vyzařovat světlo k druhým.

Právě jste se naučili způsoby, jak pracovat se Solárním světlem a stát se dokonalejším světlem. Jelikož je Solární světlo jedním z nejmocnějších světel v univerzu, můžete s ním pracovat mnoha způsoby, abyste transformovali pomocí světla svůj život.


Související články:

Hra se světlem: Nalezení a poznání světla
Hra se světlem: Stávání se světlem; Vyzařování světla© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara