Spojování se Solárním světlem v jednotlivých ročních obdobích

V tomto článku budeme hovořit o Solárním světle a o tom, jak s ním pracovat, abyste změnili svůj život. Solární světlo si můžete přivolat, abyste zvýšili světlo ve svých buňkách, abyste změnili své emoce, rozšířili svou tvořivost, lehčeji si manifestovali věci, které slouží vašemu vyššími dobru, a mnoho dalšího.

V Orinově knize Láska duše a v audio kurze Solární vyzařování Orin učí, jak se spojit se Solárním světlem. Se Solárním světlem můžete pracovat na tom, abyste zvýšili své vyzařování a zůstali stabilní a vyrovnaní bez ohledu na to, co se kolem vás děje.

Co je to Solární světlo? Solární světlo má mnoho pojmenování a říká se mu také “srdce Slunce”. Vyživuje veškerý život v duchovní rovině, tak jako fyzické Slunce vyživuje a udržuje všechen život v rovině pozemské. Solární světlo je obrovská, úžasná, živoucí bytost. Jeho energie dosahuje do mnoha vyšších rovin a prozařuje i rovinu Země. Je to souhrn veškerého vědomí v rovině duše, kde žije vaše duše, a všech rovin pod ní. Je spojeno se sedmi paprsky božské vůle, s vědomím, magnetizmem a vitalitou života samotného.

Co je to rovina duše? Existuje mnoho úrovní reality, od fyzické, pozemské roviny, ve které žijete, až po vyšší dimenze, kde je všechno stvořeno ze světla. V pozemské rovině se spojuje životní síla, čas, hmota a energie určitým způsobem, aby vytvořila realitu, kterou znáte. V rovině duše je čas simultánní, světlo má jinou kvalitu a hmota neexistuje tak, jak ji znáte. Energie jsou jasnějším odrazem čisté Božské esence univerza.

Vzhledem k tomu, že Solární světlo září skrze světlo vašeho Slunce, můžete vnímat jak se jeho vliv mění se změnami ročních období. Sluneční světlo obsahuje ve svých parscích jak fyzické světlo tak Solární světlo. Jak se mění sluneční světlo s proměnami ročních období, Solární světlo a to, jak vás ovlivňuje se mění také. Světlo je nejvyšší a nejmocnější síla ve vesmíru. Se Solárním světlem můžete pracovat tak, jak se mění s ročními obdobími, abyste si vytvořili hluboké změny ve svém životě. Přestože je to neustále se opakující cyklus, začneme tím, že se zaměříme na to, jak pracovat se Solárním světlem v zimě, kdy je jeho světlo nejméně viditelné.

Zima je čas ponořit se dovnitř
a rozzářit vše dobré, co ve vás je.

Zima je čas ponořit se dovnitř a najít vnitřní světlo, které tam vždy je, ale je skryté pod určitými myšlenkami a pocity. Se Solárním světlem můžete pracovat tak, že se ponoříte dovnitř, budete na něj myslet, a použijete ho na to, abyste rozzářili vše dobré, co ve vás je. Můžete použít vysílání Solárního světla, abyste vyléčili jakoukoliv temnotu nebo vnesli vědomí do oblastí vašeho nevědomí. Je to čas na klíčení, na zasévání semínek nových myšlenek, pocitů a přesvědčení, které budou později rašit. Je to čas vnést světlo do vašich přesvědčení, abyste je mohli změnit v lepší a vizualizovat si realitu, kterou si chcete vytvořit.

Jaro je čas,
kdy se vnitřní změny projevují navenek.

Vnější vliv Solárního světlo se začíná zvyšovat s časem jara. Vnitřní změny, které jste udělali, se začínají projevovat navenek. Je čas následovat vnitřní pohnutky a jednat na základě těchto myšlenek, které k vám přijdou, protože zvyšující se Solární světlo vynáší napovrch šeptání vaší duše a její směřování, abyste je mohli lehčeji rozpoznat.

Léto je čas
dosáhnout vzhůru do světla.

Během léta, kdy se vliv Solárního světla a fyzického Slunce projevuje naplno, pracujte se Solárním světlem tak, že budete přijímat sluneční záření během brzkého rána nebo pozdního odpoledne, a to zejména do oblasti mezi lopatkami a do oblasti sleziny. To vám může pomoci nabít určitá vaše centra a mít více fyzické energie.

Toto je období, kdy je Solární světlo nejvíce dosažitelné. Je to úžasný čas na to, abyste použili své vnitřní světlo, které máte k dispozici, k tomu, abyste dosáhli vzhůru a probudili své světlené tělo, spojili se se svou duší a otevřeli si kanál ke svému průvodci nebo vyššímu já. Je to úžasné období, kdy můžete začít nový program růstu, takový, který vás pobízí k tomu, abyste rozšířili své vědomí a stali se více senzitivními na vyšší, jemnější energie vaší duše, Solárního světla a roviny duší.

Podzim je čas
sklizně a manifestování.

Podzim je čas sklizně a manifestování. Je to čas vnější akce, čas realizovat ty věci, na kterých jste pracovali během celého roku. Je to čas vnést vaši práci do světa, přinést světlo druhým, dát formu věcem, na kterých jste pracovali, a dokončit je. Pracujte se Solárním světlem v tomto období tak, že se s ním budete spojovat a posílat jeho světlo do těch projektů, na kterých pracujete. Jak Solární světlo i světlo vašeho fyzického sluce ubývá, je čas dokončit věci, které jste započali dříve během roku a připravit se na zimní období, které přichází.

Když přijde znovu zimní světlo, je čas zrekapitulovat to, co se vám podařilo ve vašem životě manifestovat a co ne. Je čas stanovit si cíle pro nadcházející rok, ponořit se dovnitř a udělat vnitřní změny, vyčistit bloky, změnit svá přesvědčení a myšlenky, rozvinout sebelásku, transformovat svou osobnost, soustředit se na své vyšší poslání a udělat potřebnou vnitřní práci, aby se vaše cíle proměnily ve vaši realitu.

Jak budete dále číst následující řádky, budete pracovat se Solárním světlem, abyste vnesli jeho světlo do svých buněk, emocí a mysli. Budete s ním pracovat na rozšiřování svého vědomí, abyste tak mohli vnímat rovinu duše, ve které žije vaše duše.

Začněte pracovat se Solárním světlem tím, že pomyslíte na fyzické Slunce. Představujte si, že Solární světlo je jako vaše Slunce, jen krásnější a zářivější. Můžete se dokonce posadit ven na slunce a vnímat jeho hřejivé světlo, představovat si Solární světlo přicházející skrze jeho paprsky. Solární světlo je skryté sluncem, které vidíte svým fyzickým zrakem, takže musíte použít svou představivost, abyste si ho mohli vyobrazit. Nicméně nemusíte být schopni si ho představovat, cítit ho, nebo vnímat, aby mohlo pozvednout vaše vědomí a změnit váš život. Jednoduše všechno, co potřebujete udělat, je pouze na něj pomyslet.

Uvědomujte si svůj vnitřní svět myšlenek a pocitů. Nechte teď odejít vnější svět. Uvolněte jakékoliv starosti z dnešního dne, nebo myšlenky na to, co máte ještě udělat. Pokud existuje nějaká energie, kterou jste převzali od druhých lidí, požádejte, aby byla uvolněna. Přivolejte si zpět k sobě jakoukoliv energii, kterou jste možná rozptýlili v univerzu. Přitáhněte si ji zpět k sobě jako energii, kterou můžete použít na to, abyste šli výš. Vnímejte, jak se stáváte silnějšími, více celistvými a úplnými uvnitř.

Přijímejte paprsek lásky od Solárního světla
do svého srdečního centra.

Přiveďte Solární světlo do své pozornosti a to tím, že na něj jednoduše pomyslíte. Všimněte si, jak ho vnímáte nebo jak si ho představujete. Můžete si pro něj dokonce vytvořit nějaký symbol a pracovat s ním. Pozdravte ho jako živoucí a milující bytost. Představujte si, že dokážete vnímat proud energie vycházející ze Solárního světla přímo k vám. Tento paprsek světla se nazývá Božskou láskou. Je to energie lásky, kterou ochránci světa posílají k lidstvu skrze svá probuzená srdeční centra. Tato magnetická láska přitahuje k sobě všechno. Je to síla, která probouzí srdce všech lidí a vede je domů do duchovních sfér lásky a světla. Přijímejte tento paprsek lásky přímo do svého srdečního centra. Dovolte mu otevřít vaše srdce a vyléčit jakoukoliv oblast, která je připravena se uzdravit.

Posaďte se do pohodlné pozice. Upravte polohu svého těla tak, abyste se cítili uvolněně. Nadzvedněte trochu horní část hrudníku, jako kdybyste pozvedali hlavu směrem k Solárnímu světlu. Uvolněte si čelit a svaly kolem očí. Mentálně si projděte tělo a uvolněte jakoukoliv oblast stažení či napětí. Všimněte si, že můžete rozšířit jakýkoliv stav vědomí tím, že si uvolníte tělo na hlubší a hlubší úrovni. Představujte si, že další proud světla a energie ze Solárního světla proudí dolů k vám. Nechte jeho paprsky pronikat do vašeho těla, do vašich buněk, vnášet Solární světlo do každé buňky vašeho těla. Během chvil, kdy se soustředíte na Solární světlo, buňky, které se zrovna ve vašem těle rodí, jsou tvořeny z jemnější hmoty a obsahují více Solárního světla.

Přivolávejte si dále Solární světlo, až dokud nebudete naplněni jeho světlem. Představujte si, že vaše páteř je jako dutý prut světla, který proudí nahoru a dolů vaším tělem. Představujte si, jak světlo tento prut naplňuje. Neustále si k sobě přitahujte světlo, až dokud nebudete cítit, že tato oblast je tak naplněna světlem, že toto světlo z vás začíná vyzařovat do vašeho těla a dokonce do všeho kolem vás. Vnímejte, jak lehkými a prosvětlenými se stáváte. Solární světlo je živoucí entita a vždy reaguje na vaše zavolání. Má schopnost pozvedat vibrace všechno, čeho se dotkne a je vám k dispozici v jakémkoliv množství, jaké si přejete, jakému se jen dokážete otevřít a přijmout ho.

Vdechujte Solární světlo.

Pokračujte v rozšiřování vědomí a pozvedání se do roviny duší tím, že si budete hrát se svým dechem. Udělejte si hluboký nádech, a to tak hluboký, jak jen můžete. Představujte si, že vdechujete Solární světlo. Nechte rozšířit svůj hrudník. Pak úplně vdechněte. Představujte si, že s výdechem posíláte Solární světlo do světa kolem sebe. Udělejte to několikrát. Uvolňujte se stále více a více s každým nádechem a výdechem.

Vyšlete svou pozornost do místnosti kolem vás, všimněte si rostliny a všechny energie kolem sebe, jak uvnitř, tak venku. Prociťujte jemné, vytříbené vibrace světla ve všech formách kolem sebe. Všechno na světě se skládá z vibrujícího světla. Když vnímáte světlo v předmětech kolem sebe, a to i když se vám zdá, že si to jen představujete, rozvíjíte si schopnost vnímat jemné energie roviny duše a Solární světlo.

Myslete na Solární světlo tak často, jak jen můžete.

Myslete na Solární světlo, když se probouzíte nebo když jdete spát, nebo kdykoliv během dne. To zvýší vaši schopnost vnímat světlo, cítit se pohodlně s větším množstvím světla a být schopnými udržovat a vyzařovat více světa. Když budete tímto způsobem vnášet světlo do své pozornosti, můžete si vytvořit mnoho úžasných změn ve svém každodenním životě. Pozorujte teď sebe sama svýma vnitřníma očima. Získali jste nové kvality vědomí jednoduše tím, že jste o Solárním světle četli a přemýšleli o něm. Na chvíli se zamyslete nad tím, co by vaše tělo chtělo teď udělat, aby integrovalo světlo, které jste do sebe právě vstřebali. A pak to udělejte!


Související články:

Hra se světlem: Přiveďte Solární světlo do svých čaker, mysli a emocí
Hra se světlem: Změna vztahů pomocí Solárního světla
Hra se světlem: Změňte situaci ve svém životě pomocí Solárního světla© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara