Hra se světlem: Přiveďte Solární světlo do svých čaker, mysli a emocí

Postup pro cvičení:

 • Představujte si nad sebou Solární světlo, tak jako vypadá Slunce, jenom ještě zářivější a krásnější. Pozdravte Solární světlo jako živoucí bytost. Nemusíte si představovat jeho obraz, cítit ho ani vnímat, aby pozvedlo vaše vědomí a změnilo váš život. Jednoduše pomyslete na Solární světlo a mějte záměr se s ním spojit, to je vše, co je potřeba.
 • Vdechujte Solární světlo. S každým nádechem se plníte Solárním světlem, až dokud nebudete obklopeni kokónem jeho zářivého světla.
 • Představujte si, že Solární světlo posílá paprsek božské lásky přímo k vám. Přijímejte tento proud lásky přímo do svého srdečního centra a dovolte mu, aby otevřel vaše srdce.
 • Vtahujte Solární světlo do svého emocionálního těla. Vnímejte, jak zklidňuje vaše emoce a přináší vám vnitřní mír. Přestáváte vibrovat strachem nebo jinými hustými emocemi a na místo toho se otevíráte pocitům sebejistoty, radosti a lásky.
 • Vyhřívejte se v tomto Solárním světle a dovolte mu proudit do vaší mysli a vašich myšlenek; transformovat každou myšlenku, aby byla více expanzivní a pozitivní. Získáváte tím přístup k novým, vyššími úrovním moudrosti a vhledů.
 • Uvolněte své tělo, uklidněte své emoce a vyprázdněte mysl. Z tohoto stavu míru a jasnosti požádejte o pomoc své vyšší já, svou duši, svého průvodce, Orina, DaBena, anděla, Mistra nebo kohokoliv, kdo se vám zdá být vhodný.
 • Vtahujte Solární světlo do své mysli a vnímejte, jak je vaše mysl klidnější a více otevřená vyšším jemnějším energiím roviny duše a veškerému světlu přítomnému ve vesmíru kolem vás.
 • Soustřeďte se na Solární světlo a požádejte, aby jeho světlo probudilo vaše čakry. Vnímejte paprsek jeho světla, který z něj vychází, směřuje přímo k vám a dotýká se vrcholku vaší hlavy. Nechte ho sestupovat velmi, velmi pomalu dolů, přes vrcholek vaší hlavy až ke spodní části páteře. Jak toto světlo postupuje vaší páteří, představujte si, jak se svým světlem dotýká každé čakry a mění každý rotující disk v ještě krásnější a dokonalejší světlo. Vnímejte energii, jak proudí velmi plynule a hladce do každé čakry, jak se jí dotýká Solární světlo.
 • Nechte Solární světlo harmonizovat a slaďovat všechny vaše čakry. Všechno, co potřebujete udělat, je požádat, aby se to dělo.
 • Vnímejte Solární světlo, jak opouští vaše tělo a sestupuje dolů do země, přičemž pročisťuje a očisťuje vaše centra.
 • Udržujte si ve své pozornosti obraz Solárního světla a představujte si, že se při tom vaše vlastní světlo stává krásnějším a dokonalejším.
 • Vzpomeňte si na Solární světlo zejména kdy se probouzíte a když jdete spát. To zvýší vaši schopnost vnímat světlo, cítit se pohodlněji s větším množstvím světla a být schopni udržovat a vyzařovat více světla.
 • Poděkujte Solárnímu světlu za jeho práci s vámi.

Když přidáváte tímto způsobem světlo do své pozornosti, ve svém každodenním životě si můžete vytvořit mnoho úžasných změn. Jak zkoumáte Solární světlo, začínáte vnímat svět novými způsoby, získáváte nové pohledy a vnímání, zvýšené uvědomování si a rozšířené vědomí. To vám přináší širší vizi, nové myšlenky, pocity a vhledy, které jsou natolik hluboké, že pro vás mohou stát novými odhaleními, které změní váš život. Odhalí se vám nové volby, cesty a možnosti, které vám nabídnou vědomí, pomocí kterého si můžete vytvořit své sny.


Související články:

Energie ročních období a Solární světlo
Hra se světlem: Změna vztahů pomocí Solárního světla
Hra se světlem: Změňte situaci ve svém životě pomocí Solárního světla© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara